Waar staan we nu met het reken- en wiskundeonderwijs?

15 mei 2021, een woord vooraf voor wie hier al eerder is geweest. Ik actualiseer soms oude blogs. Ik voeg bijvoorbeeld een linkje in nu:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2021/04/bobos-en-bedriegers/

Of (9 december 2021), nu Greg Ashman weer terug komt op Stanford Math Jo en haar campagne van 10 jaar geleden:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2021/12/henk/

En eerder over de @SLO_nl start van @curriculum_nu:

newsroom.didactiefonline.nl/uploads/PDF/curriculumspiegel-2017.pdf

De tekst hieronder is dus niet uit 2016, het jaar dat dit blogje on-line ging. Als u dat vervelend vindt klik dan door naar

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2019/06/hilversum-5-juni-2019-curriculum-nu-in-het-gooiland-hotel/

voor een verslag van de @curriculum_nu bijeenkomsten in Hilversum.

De figuur hierboven is uit een artikel van een van de senior rekenexperts bij @SLO_nl en dateert nog van voor het www.few.vu.nl/~jhulshof/TAL.pdf project. Later opgenomen in de kennisbasis rekenen voor de pabo’s, waarin de TAL-doctrine de norm werd die nu ook leidend lijkt voor @Curriculum_nu. Bijvoorbeeld gezien de indeling van rekenen- en wiskunde zoals ook de emeritus uit Groningen die hanteerde in de referentiekaders voor het (dwingend realistisch ingevulde) rekenen. Wederom is de Freudenthalgroep (deels het FI nog) de spin in het web.

Aan beide kanten van de @curriculum_nu tafel zit nu de lector-professor uit Utrecht:

Meer context bij dit citaat in: www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf.

De enige naam die het @curriculum_nu ontwikkelteam rekenen en wiskunde bij monde van twitter.com/Maarten_Mueller wilde of kon noemen toen ik vroeg om namen van wiskundigen met wie wel gesproken was:

Voor rekenen en wiskunde werd de eerste aanzet mbt @curriculum_nu gegeven door haar promotor, TAL-professor Gravemeijer:

didactiefonline.nl/blog/blonz/reken-en-wiskundeonderwijs-voor-2032

Voor het proces dat tot de samenstelling van het ontwikkelteam rekenenwiskunde voor @curriculum_nu heeft geleid verwijs ik u naar @JFKoopmans, toen nog van @lakstweets, nu van @kennisnet, die daar eerder op @twitter over berichtte. Een “onafhankelijk” niet verder bij naam genoemd burootje heeft de ontwikkelteams geselecteerd. In het team ook het oud @NVvWiskunde bestuurslid bekend van het richtinggevende stuk van SBL en de Freudenthalgroep voor wat later de Onderwijscooperatie werd. Lees dit stuk om te begrijpen op welk gedachtengoed @curriculum_nu is gebaseerd:

Wiva0804

Dit wiskunde vakbekwaam (geen grap) stuk werd geschreven 9 jaar na de bekering van het bestuur waarvan akte in dit schrijven van 16-8-1999 voor de minister. Van de hogere doelen van 1999 via Wiskunde Vakbekwaam 2008 ging het naar Onderwijs2032 en @curriculum_nu. We komen van ver op weg naar het niets.

Het buiten de deur houden van inhoudelijke experts is ook nu weer goed gelukt. Vraag het maar aan Jaap de Jonge van de UvA. Op de eenvoudigste zaken ontbreekt het nu aan perspectief. Wat je leest is recht in de leer van Anne van Streun. Wie is dat?

www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2002-03-4-294.pdf

De voor de hand liggende hashtag bij @curriculum_nu is overigens #rekentoets, u weet wel:

Die weggewuifde oplossing van de NVvW kwam van Swier Garst, kortstondig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. De #rekentoets zelf is tot stand gekomen onder supervisie van ondermeer oud NVvW-bestuurslid Henk van der Kooij, ook bekend van

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/what-mathematics-is-important-for-future-work/.

De firma die verantwoordelijk is voor de #rekentoets is @SLO_nl, zeg maar de gemigreerde Freudenthalgroep, die ook het rekenonderwijs op de pabo’s stevig aanstuurt en controleert, en nog steeds academisch geborgd wordt door het Freudenthal Instituut zelf. Het werkelijke probleem betreft niet zozeer de #rekentoets alswel de nationale rekenramp, veroorzaakt door het zomaar invoeren van het realistisch rekenonderwijs, op gezag van academici waarvan er 1 wel ergens verstand van had. Dat was Freudenthal zelf. Van wiskunde. Veel verstand. De meningen zijn verdeeld over zijn kennis van andere voor onderwijs belangrijke zaken.

Niet alleen het rekenonderwijs maar ook het hele wiskundecurriculum is sindsdien onder handen genomen door de Freudenthalgroep. Over de rol van de Freudenthalgroep in het beta-brede onderwijs valt ook nog wel wat te zeggen, maar niet hier. Met betrekking tot het parlementair onderzoek dat vroeg of laat gaat komen heb ik wel een enkele suggestie. Nu de #rekentoets en rekenramp voortduurt moet de vraag over goed en fout in de rekenoorlog maar eens gesteld worden:

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf.

De suggestie uit die groep in de Volkskrant van 11 december om rekenen en wiskunde als 1 onderwerp te zien is enerzijds een hernieuwde poging om meer zeggenschap over de curricula te krijgen, en past anderzijds helemaal in de visie van @curriculum_nu. De vakinhoud verdwijnt daarbij steeds meer, hetgeen samenhangt met een ideologisch bepaalde fixatie op didactiek en een volstrekt gebrek aan inzicht in de wiskunde en haar toepassingen. Bij dit proces zit de Freudenthalgroep aan beide kanten van de @curriculum_nu tafel gezien de namen van experts die nu de feedback doen. De facto is het:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2018/12/comments-disabled/  !!!!!


Een alternatief voor wat @curriculum_nu (voor rekenen/wiskunde de facto de Freudenthalgroep) nu biedt kan wellicht beginnen met

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/07/cursus-analyse-voorjaar-2019/


De rest van dit blogje is geschreven afgelopen zomer, met een enkele aanvulling van recenter datum. Een rekenkwisje alvorens u verder leest is wellicht leerzaam:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2011/12/de-grote-rekenkwis-met-nieuwe-breinbrekers/

Het @curriculum_nu project van #Schnabel2032 is onderweg. Onder regie van de @onderwijsraad en @onderwijscoop 3.0. Meer over die regie hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/09/de-stilte-rond-de-onderwijscooperatie-antwoord/

Was u al aanbeland bij het tweede tussenproduct?

Tweede tussenproduct Rekenen & Wiskunde: geef nu uw feedback!

Dit zijn de stukken (klik-klik), het is zomer 2018.

Tweede-tussenproduct-ontwikkelteam-Rekenen-Wiskunde-Curriculum.nu_

NVvW-Concept-reactie-curr-nu-20180614

Ik kon helaas niet bij de ledenconsultatie zijn maar dit was mijn input voor die reactie van het bestuur van de @NVvWiskunde:

Stop_nu!

Dit was vervolgens hun definitieve reactie:

nvvw.nl/wp-content/uploads/2018/07/NVvW-reactie-curr-nu-20180614-bestuur.pdf

Opmerkelijk is Punt 2:

In het procesverslag staat dat het overzicht bekwaamheden is gebaseerd op o.a. de wiskundige denkactiviteiten. Er lijkt door het ontwikkelteam weer een nieuw kader gemaakt te worden. Internationaal is er veel over wiskundige (denk)activiteiten geschreven en zijn er frameworks gemaakt, zoals die van cTWO, CSMP en PISA. Het lijkt ons wenselijk om aan te sluiten bij (een van deze) frameworks en vragen het ontwikkelteam toe te lichten waar en waarom er daarvan wordt afgeweken.

Niet recht genoeg in de leer denk ik dan, niet verbaasd dat van mijn input geen gebruik is gemaakt. Ik ben dan ook geen lid. Niet toevallig noemt men ook niet de referentiekaders in Staatsblad 2010 265 waar in het regeerakkoord over gesproken wordt: tegen het licht houden was het plan. Ik zie het niet meer gebeuren, maar ik heb het derde tussenproduct nog niet bekeken.

Leerzaam als achtergrond is deze kerkgeschiedenis in eigen woorden, van die andere TAL-professor en de lector-professor Gecijferdheid:

www.fi.uu.nl/en/summerschool/docs2018/VdHeuvel-Drijvers_2014_ENCYCLOPEDIA_RME-ref.pdf

Oops, that’s a dead end link, good. Is the Freudental Institute cleaning up? Let’s see, does

www.fisme.science.uu.nl/staff/marjah/download/VdHeuvel-Panhuizen_keynote_MERGA33co.pdf

work? Yes, it still does. Read the TAL professor about the opponents of RME (who) have as their leader, a professor in mathematics, who used to teach at a military academy. For the history in their own words:

www.icrme.net/uploads/1/0/9/8/109819470/rme_encyclopaediamathed.pdf

Opgemerkt kan worden dat de plannen voor @curriculum_nu liggen in het verlengde van wat eerder tot ons kwam van de Freudenthalgroep in haar vele gedaanten. De vorige versie van dit blogje betrof eind 2017 dan ook @SLO_nl, de Stichting voor Leerplan Ontwikkeling (die een hoofdrol speelde bij de #rekentoets), de #Wiskundige DenkActiviteiten van Anne van Streun, @PaulDrijvers en hun volgelingen, de google-leergangen en meer van die dingen in de 21-ste eeuw.

Inhoud is minder belangrijk voor @curriculum_nu en de Freudenthalgroepen, en dus wordt ook dit stuk systematisch genegeerd:

staff.science.uva.nl/j.vandecraats/KernWiskunde.pdf

Terzijde, wat betreft die #rekentoets van de commissie Schmidt: anders dan de berichtgeving suggereerde is die (geen) rekentoets nog helemaal niet weg uit het VO en het beroepsonderwijs. Je moet hem doen, krijgt er een cijfer voor dat op de stukken komt die je later overal en nergens moet overhandigen, alleen telt het cijfer niet mee voor zakken of slagen.

Dezelfde Schmidt schreef samen met @MarcvZanten hoofdstuk 11 van het spiegelstuk van @SLO_nl voor @curriculum_nu, ik kom er beneden op terug.

Het goede nieuws is inmiddels wel dat dankzij de inspanningen van onder anderen @Onderwijsgek en het Nederlands Mathematisch Instituut van Aydin Cihangir (@FoutloosRekenen) er in het PO nu een voorzichtige kentering waarneembaar is in het rekenonderwijs. Daar staat helaas weer tegenover dat de Freudenthalgroep met haar realistische rekenkerk in het VO en het beroepsonderwijs mede middels diezelfde #rekentoets van @SanderDekker en SLO een heel nieuw afzetterrein heeft veroverd en stevig bezet houdt met alle gevolgen van dien. Dat alles gebaseerd op de referentiekaders van de expertgroep van de Groningse emeritus Van Streun die bij wet het rekenen met breuken zo’n beetje compleet afschafte.

Geloof het of niet, Staatsblad 2010 265 vigeert anno 2018 nog steeds, met alle gevulde koeken en spreadsheets die daarbij horen. Door tijdens de hoorzitting over de #rekentoets te roepen dat zijn referentiekaders nooit voor een #rekentoets bedoeld waren geweest voorkwam Van Streun dat het echte probleem aan de orde werd gesteld, namelijk de oeverloze prietpraat die over rekenen in de wet staat en waar inmiddels hele rekenopleidingen op zijn gebaseerd, die ook weer van die wedstrijden hebben. Bijvoorbeeld voor het beste rekenidee, zie de tweets van @rekendocentmbo.

Ook bij wiskunde maakt de Groningse emeritus nog steeds de dienst uit. Leerzame achtergrond wat dat betreft blijft

staff.science.uva.nl/j.vandecraats/Kanttekeningen_open_brief.pdf

maar lees verder. In de Wiskunde e-brief stond in december 2017 deze mededeling:

Wie deze keer de promotor is staat er niet bij maar dit is de schat:

www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2015/10/ontwerpen-van-wiskundige-denkactiviteiten-bovenbouw-havo-vwo.pdf

Net als punt 2 in de reactie van het bestuur van de @NVvWiskunde recht in de leer die ook op menige universitaire lerarenopleiding wordt verkondigd aan de hand van het handboek van Drijvers, diezelfde Van Streun en Zwaneveld, een handboek dat ik twee jaar geleden maar eens gelezen heb. Tussen de dogma’s is het moeilijk om nog enige wiskunde, laat staan didactiek voor die wiskunde te onderscheiden. Meer daarover hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/12/het-epsilon-handboek-voor-de-didactiek-van-de-wiskunde/

WDA is onderdeel van de Van Streun doctrine die via SLO het onderwijs wordt ingemasseerd. Het probleem is echter dat het de didactici uit het SLO-circuit enerzijds ontbreekt aan de wiskundige kennis om een en ander wiskundig inhoudelijk in te vullen, en anderzijds dat ze recht in de dogmatische didactiekleer van Drijvers en Van Streun zijn die ook op veel universitaire lerarenopleidingen verkeerd richtinggevend is.

En nu is er dan @curriculum_nu. Om een indruk te krijgen blader eens door deze glossy heen:

www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2015/10/SLOSander.pdf

Mag ik voor deze ene keer eens met @SanderDekker spreken? WE HEBBEN HELDERHEID NODIG. Wie zijn hier weer bepalend bezig? De oproep

Let the curriculum games begin

is van een van de ondertekenaars van het beruchte pamflet met Diederik Stapel over de successen van het realistisch rekenonderwijs. Na SLO nu actief als

Meer over die hoogleraren hier:

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

Ook de naam van Van Streun stond onder het RR-pamflet, naast die van de directeur van @SLO_nl, die van de curriculum games.

Een andere glossy van SLO, ten behoeve van @curriculum_nu, staat hier:

curriculumspiegel-2017

Het hoofdstuk voor rekenen-wiskunde is dus geschreven door Marc van Zanten en Victor Schmidt, u kent beide namen wel van de #rekentoets, @MarcvZanten liet zich niet onbetuigd op twitter tijdens de hoorzitting over die (geen) #rekentoets. Vooral @KdenHeijer moest het ontgelden, u vindt het wel elders op dit forum. Maar ze ziet het nog steeds goed. Najaar 2018 dit:

 

Betreft de www.wiskundebrief.nl van 25-11-2018. Dit gaat natuurlijk niet alleen om gebrek aan expertise. De relevante hashtags zijn #charlatans en #pseudowetenschap. De academische gemeenschap keek weg/vond het best/was medeplichtig. Goed dat Frans de lector bij naam noemt. De leerplanontwikkelelaar is hierboven al genoemd. Zijn met Marc van Zanten geschreven Hoofdstuk 11 in het spiegelstuk staat vol met de gebruikelijke ideologie.

Verwezen wordt ook naar de kennisbasis voor de pabo van Marc van Zanten en het alternatief

staff.science.uva.nl/j.vandecraats/SGR_KennisbasisRekenenPabo.pdf

wordt niet genoemd. De #rekentoets van Victor Schmidt en zijn Freudenthalers wordt beschreven als onderdeel van het VO-traject, alsof er niets aan de hand is. Zo blijft de op TAL (www.few.vu.nl/~jhulshof/TAL.pdf) gebaseerde “kennisbasis” van @MarcvZanten richtinggevend, alsmede wat er in Staatsblad 2010 265 staat over rekenen.

Terzijde, de Freudenthalgroep controleert ook de vakverenigingen, gezien

curriculum.nu/rekenen-en-wiskunde/

De zustervereniging van de @NVvWiskunde in het PO, @NVORWO, liet haar visiestuk voor @curriculum_nu dan ook schrijven door @watdoetkees Hoogland van @SLO_nl en Koeno Gravemeijer (van datzelfde pamflet, zie www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf). Zo heeft de Freudenthalgroep haar werkterrein met succes kunnen verleggen, en @curriculum_nu biedt nieuwe kansen, zoals @kdenhijer het ook formuleert in

www.nrc.nl/nieuws/2017/11/20/slecht-rekenonderwijs-mag-wat-kosten-van-het-ministerie-a1581809

Haar poging de pseudowetenschap waarop dit alles gebaseerd is aan de kaak te stellen is mislukt, zie

www.onderzoek.hu.nl/Onderzoekers/Kees-Hoogland

Vorig jaar zag ik ook al dit stuk:

Achtergrondnotitie-expertsessie-rekenen-PO

Bekende stokpaardjes van de usual suspects. Ook voor @curriculum_nu begint alles met hun visie, net als bij cTWO, het enige baken waarop men vaart.

cTWO, wat was dat ook al weer?

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2013/01/denken-en-doen-siersma-en-de-rekenmachinelobby/

En het bestuur van de @NVvWiskunde, welke positie koos die toen het erom ging wat rekenen betreft? Leerzaam blijft:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/07/hoe-realistisch-is-de-nieuwe-pabo-rekentoetsgids/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hieronder wat meer details over het nieuwe WDA stuk van Kop en Van Streun:

Op pagina 60 van het nieuwe (nou ja, ook al weer uit 2015) stuk wordt Van Streun’s oorlogsaardappelenfietsverhaal (pas op met die term: ) waar zoals Wilbrink opmerkte achteraf wiskunde van is gemaakt weer van stal gehaald, maar nu gaat het over pech onderweg met twee fietsers en zijn de aardappelen vervangen door bagage en de oorlog door een fietsvakantie. Ook leuk. Helaas blijft de essentie (dat wil zeggen: de juiste conclusie gegeven de vraagstelling) achterwege, en wordt gedaan alsof het getallenvoorbeelden zijn die hier inzicht geven. Dit plaatje dat we al kennen van de situatie in oorlogstijd met de aardappelen staat erbij:

Vier hellingen zijn te onderscheiden, corresponderend met twee fiets- en twee loopsnelheden. Flarden van de heuristische groepsaanpak komen langs in de toelichting. Bijvoorbeeld dat ze allebei de helft fietsen en de helft lopen, van de afstand neem ik aan, van de tijd zeker niet, dus bedoeld wordt de afstand. Maar dat is niet zo, want het eerste snijpunt kun je verticaal bewegen en dan horen bij het plaatje nog steeds vier snelheden. De conclusies hangen dus wel degelijk van de getallen af, om precies te zijn, van hun onderlinge verhoudingen, maar dat gaat weer net voorbij het concept van de verhoudingstabel dat door Van Streun met ondersteuning van de Freudenthalgroep  te pas maar vaker ten onpas de betavakken ingeramd wordt.

Illustratief is het ontbreken van twee horizontale verbindingslijntjes tussen de knikken die ten onrechte niet precies op dezelfde hoogte liggen. Dat conflicteert met de essentie van de probleemomschrijving: de hoogte van de knik die overeenkomt met de plek waar de fiets wordt achtergelaten voor de ander.  Noch de verhoudingen, noch de eenvoudige meetkunde die evident in het probleem zit komen goed aan de orde. Ook overwegingen over fysische eenheden ontbreken bij het “veel werk maken van de reflectie op een aanpak met heuristische omwegen”. Op zijn best is dit een stukje natuurkunde waar achteraf slecht wiskundeonderwijs van is gemaakt. Maar zelf begrijpen doen ze het niet.

Achteraf. Achteraf doet dat me een beetje denken aan de manier waarop van klassieke wiskunde achteraf verzamelingenleer wordt gemaakt, ook qua dogmatiek waarmee een en ander gepaard gaat, met bij Van Streun vooral verwijzing naar eigen werk, en natuurlijk (op de volgende pagina) naar Polya (mag dat met het schuine streepje op de o?) die net als Freudenthal niets meer terug kan zeggen.

Die getallenvoorbeelden van Van Streun trouwens, Wilbrink besprak een en ander hier meen ik:

benwilbrink.nl/literature/handboek_wiskundedidactiek.htm

Ik had het goed onthouden. Dit is zo’n voorbeeld met getallen:

Een auto van 22.000 euro wordt 20% goedkoper. De nieuwe prijs wordt daarna nog eens met 10% verlaagd. Wat is het percentage van de totale prijsverlaging?

De vraag heeft niets met de de prijs van de auto te maken, maar lees Wilbrink’s analyse, helder als altijd. Ben legt de vinger op diverse zere plekken, maar op te merken valt nog dat Van Streun een versimpeling van het probleem presenteert waarin met het getal 22.000 wordt gerekend, en dat mag onzinnig genoemd worden. Waar Wilbrink zich ergert aan de pseudo-psychologische prietpraat kijk ik naar de wiskundige inhoud, of misschien moeten we hier maar over rekenen spreken. Hoe het ook zij, die inhoud deugt niet bij Van Streun en dat probleem is structureel.

Kijk ook eens hier:

Op dit met gelden van Google die voor iets heel anders waren bestemd gefinancierde WDA-filmpje reageerde ik (met overigens grote instemming van Jos zelf per e-mail) hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2015/10/SLOpoppetje.pdf

Meer filmpjes met flauwekul:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2018/12/comments-disabled/

Wat betreft de supporters van @sanderdekker en de #rekentoets blijven de bijlagen onder deze blog leerzaam:

Rabiate tegenstanders rekentoets en 22 verdwenen miljoenen

Meer achtergrond:

Unscience and education

Onderonsje met de opdrachtgever:

Vergelijkingen oplossen, doen we dat nog? PPFredholm

 

11 Reacties

 1. Kinderen die op de

  Kinderen die op de basisschool de tafels van vermenigvuldiging niet hebben geleerd, blijven de rest van het rekentraject zwaar gehandicapt. Grote rekengebieden hangen helemaal af van het kunnen vermenigvuldigen en delen. Dat komt in het VO dus niet meer goed. Want de basisschoolleeftijd is de leeftijd bij uitstek om te leren automatiseren.

  Ook met de traditionele methoden van het cjferen zouden leerlingen heel ver kunnen komen; ook die op het VMBO. Maar het mocht niet meer. Wat een enorme verspilling.

  Alleen 'begeleidings'bureautjes en bureaucraten worden er beter van, verder niemand.

   

 2. @moby

  @moby

  Helemaal mee eens. De profeten van het "begrijpend rekenen" hebben een grote wandaad aan onze jeugd opgeleverd.

  Maar ze volharden in hun kwaad en komen niet verder dan de schuld af te schuiven op de leraar of de school of de maatschappij. Hopelijk komt er tijd van inkeer en worden alle farizeeërs uit hun instituten geslagen.

 3. BON heeft zich tercht verzet

  BON heeft zich tercht verzet tegen de lump sum financiering van het onderwijs en het register voor leraren omdat die de onderwijsvernieuwlers in de kaart speelt. Maar beide uitwassen zijn verschillendvan karakter. In een echt vrije onderwijsmarkt zonder veel  bemoeienis door de overheid waarin voor elk schooltype meetbare doelstellingen gesteld en centraal geëxamineerd worden en ouders kunnen kiezen zou een lump sum financiering goed kunnen werken. Particuliere scholen in de VS waarvoor ouders betalen zijn vrij in hun programma maar moeten om te overleven wel hun leerlingen goed voorbereiden op toelatingsexamens van het vervolgonderwijs. Een lumps sum financiering werkt onder zulke omstandigheden dus wel goed en als de overheid het schoolgeld gaat betalen kunnen alle leerlingen profiteren van zo'n systeem. Ook een onderwijsregister vergroot de macht van de vernieuwlers maar werkt onder het huidige onderwijssysteem misschien juist goed. Maar het zou bij een reorganisatie in de juiste richting hoe dan ook meteen afgeschaft moeten worden. Beginnende leraren moeten immers zo goed opgeleid zijn dat ze zich vrijwel altijd zonder hulp aan veranderingen in de leerstof of mede door hen gewenste veranderingen in de didaktiek kunnen  aanpassen.

  Dat komt naar voren in het artikel Minder goed rekenen? Dat is ook een keuze!  van Maarten Huygen in de NRC van 21 dec 2016 in de  NRC:

  "Intussen verandert ook de definitie van ‘bevoegd’. De hoogste klassen van het vwo vragen om eerstegraads wiskundeleraren. Vroeger betekende dat: universitair opgeleid. Nu heeft ook het hbo een opleiding voor eerstegraadsdocenten".

  Ik zie „een forse kloof tussen de hbo-eerstegraads en de universitair gevormde leraar”. Hij heeft meer kritiek op het docentenniveau. „Ook de kennis van tweedegraadsleraren moet omhoog”, zegt hij. „En er moet meer aandacht worden besteed aan nascholing en certificering.”(Jan-Karel Lenstra ex-voorzitter KNAW),

  Er is een enorm verschil tussen het abstractieniveau in wiskunde waarmee een TU-student wordt opgeleid en het abstractieniveau voor een docent van het hbo. Ik vind het een wonder dat er op het vwo mensen voor de klas staan die nooit een universiteit hebben gezien.” (leraar Swier Garst)

  Garst en Lenstra vinden dat leraren beter moeten worden bijgeschoold. Op dat front scoort Nederland niet hoog in internationale vergelijkingen. Hij hoopt dat het naderende verplichte lerarenregister, dat diploma’s en bijscholing bijhoudt, daar verbetering in brengt.

  Wat betreft de titel van het krantenartikel:

  De Vlaamse pedagoog en onderwijskundige Pedro De Bruyckere, van de Arteveldehogeschool in Gent, koppelt de wiskundeprestaties aan keuzes in het onderwijsbeleid. „Als je zegt dat kennis minder belangrijk is, kun je je niet kwaad maken als je daar dan ook minder op scoort. Dan moet je iets anders kiezen.”

   

 4. Er is nacholing en nascholing

  Er is nacholing en nascholing. Nascholing die de kennis verhoogt, die inhoudelijk is dus, is een goede zaak. Maar in een onderwijsveld dat inhoudelijke kennis niet meer belangrijk vindt, vraagt men zich af of zulke nascholing nog een markt heeft. Blijft over het nascholingstraject met een groot vaagheidsgehalte over 'kwesties' en 'gedrag'. En een register dat eisen stelt aan het bijwonen van zulke gedragscursussen. Dan wordt het pronken met verkeerde veren.

 5. Gemaakte keuzes hebben
  Gemaakte keuzes hebben ondermeer betrekking op wat op wat ik beschrijf in het waarschijnlijk welbekende pdfje 17 over de toen 18 hoogleraren en nu jonge doctor Hoogland, wiens proefschrift beschikbaar is on-line op de campus in Eindhoven. De promovendus van toen gaf me destijds de instructie om twee artikelen te lezen, 1 van hemzelf, een interview met een belangrijke rekenprofessor in Singapore, en 1 van guru en Boalerfan Keith Devlin. In het interview werd het afschaffen van breukrekenen uitgelegd. Number bonds waren belangrijker. Devlin holt inmiddels nog harder vooruit, sommige wiskundigen nemen zowel als Boaler serieus. En dat is weer koren op de molen van pseudowetenschappers hier in de lage landen.

 6. Dit is mijn eerste reactie op het nieuwe forum. Wat indrukken:

  1. Zo te zien kunnen bestaande blogs niet meer aangepast worden.

  2. Alle bijlagen zijn verdwenen.

  3. Het ziet er veel beter uit.

Laat een reactie achter