Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland bestaat uit:

 • Ad Verbrugge (oprichter, voorzitter en woordvoerder) is filosoof en musicus. Hij studeerde wijsbegeerte in Leiden, promoveerde in 1999 te Leuven en is nu universitair hoofddocent sociale en culturele wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verbrugge is winnaar van de universitaire onderwijsprijs aan zowel de Universiteit Leiden (2002) als de Vrije Universiteit te Amsterdam en is auteur van de filosofische bestseller Tijd van Onbehagen en verschillende spraakmakende essays, waaronder Geschonden beroepseer. Ad Verbrugge is mede-oprichter van BON.

 

 • Jeanet Meijs studeerde aan de kweekschool in Groningen en behaalde daar in een extra jaar ook de hoofdakte. Daarna werkte zij bijna vijf jaar op de Linnaeusschool in Amsterdam, waar toen veel kinderen van ongeschoolde havenarbeiders op zaten. De school is nu de grootste zwarte school van Amsterdam. Daarna werkte zij zesentwintig jaar in het basisonderwijs in Breda, waarvan de laatste vijftien jaar als adjunct-directeur en leerkracht van groep acht. Na haar loopbaan in het basis onderwijs heeft zij nog drie jaar les gegeven als vrijwilliger aan analfabete Turkse en Marokkaanse vrouwen op de Taalschool. Zij geeft nu nog bijlessen aan basisschoolleerlingen (taal en rekenen) en Pabostudenten die meerdere keren gezakt zijn voor de taaltoets.

 

 • Gerard Verhoef is docent wiskunde, natuurkunde en ICT aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie aan de Universiteit Utrecht heeft hij anderhalf jaar als erkend gewetensbezwaarde militaire dienst met heel veel plezier mogen werken bij de vakgroep OW&OC, het huidige Freudenthal Instituut, van de Universiteit Utrecht. Hoewel zijn taak daar te maken had met computerkunde op school, heeft hij daar veel geleerd over de wiskunde- en rekendidactiek, zoals die door de vakgroep werd ontwikkeld. Op dat moment was hij er van overtuigd dat die didactiek het reken- en wiskundeonderwijs sterk zou gaan verbeteren. Na zijn vervangende dienst is hem gevraagd als docent wiskunde en computerkunde te gaan werken bij de tweedegraadslerarenopleiding d’Witte Leli, tegenwoordig onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Met een tussenpoos van twee jaar waarin hij als systeemontwikkelaar in de automatisering werkte en een jaar waarin hij in de Verenigde Staten van Amerika assistant professor math and computer science was aan Augustana College in Sioux Falls, South Dakota, is hij steeds bij de HvA blijven werken. Hij heeft daar bij verschillende opleidingen gewerkt: economische- technische-, informatica- opleidingen en ook een pabo.

 

 • Ton Bastings is al meer dan 30 jaar docent Nederlands aan een ROC, het Koning Willem I college in Den Bosch.

 

 • Karin den Heijer is lerares wiskunde aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam. Ze studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Twente. Eerder gaf zij scheikunde en wiskunde op verschillende scholen, waaronder ook in Brussel. Zij hield zich de afgelopen tijd bezig met het becommentariëren van de gang van zaken rond de rekentoets, niet-openbare examens en onderwijs2032.

 

 

 • Peter van ’t Hof was dertien jaar directeur van de Godelinde Schoolvereniging in Hilversum. Van 1996 tot 2002 was hij directeur van de Hollandse school Limited in Singapore en daarvoor directeur op diverse scholen voor openbaar onderwijs in Zwijndrecht. Naast zijn kweekschoolopleiding heeft hij in de avonduren zijn tweedegraads bevoegdheid Nederlands behaald op Hogeschool Holland in Dordrecht.  Sinds november 2015 is hij gepensioneerd, maar neemt nog interimwerk aan in het buitenland. Zo heeft hij van januari t/m maart 2016 gewerkt als interim-directeur van de Nederlandse afdeling van Compass International School in Doha, Qatar.

 

 • Felix Huygen (fhuygen@beteronderwijsnederland.nl) is classicus. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Vakwerk van BON en contactpersoon voor auteurs en verwante gremia. Felix werkt als eindredacteur bij HP/De Tijd.

 

 

 

 • Mark van der Veen is leraar in het po.

 

 

 

 • Patrick Woudstra  is leraar is het mbo.Patrick Woudstra

 

 

 

 

De portefeuilleverdeling binnen het bestuur is als volgt:

 • Interne communicatie, Website, Nieuwsflits: Gerard Verhoef
 • Vmbo en mbo: Ton Bastings
 • Basisonderwijs: Jeanet Meijs, Peter van ‘t Hof
 • Universitair onderwijs/vertegenwoordiging vereniging, voorzitter: Ad Verbrugge
 • Penningmeester: Frits Wensing
 • Ledentijdschrift Vakwerk: Felix Huygen

Louk Vencken en Fenna Vergeer zijn extern adviseur van het bestuur. Louk Vencken was neuroradioloog in Groningen en kan uit een uitgebreide bestuurservaring putten, onder andere als vice-voorzitter van de Vrienden van het Gymnasium. Fenna Vergeer was bestuurslid van BON, redacteur en mede-auteur van De Onderwijsbubbel en Tweede Kamerlid van de SP, portefeuille onderwijs, cultuur en integratie.

Contact met het bestuur legt u via prosecretaris mw. Pauline Riep,

Voor pers en publiciteit kunt u contact opnemen met Peter van ‘t Hof: pers@beteronderwijsnederland.nl

U vindt ons ook op perslink.nl. Vragen over uw lidmaatschap richt u aan de ledenadministratie.