Bestuur

Het bestuur van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland bestaat uit:

 • Ad Verbrugge (oprichter, voorzitter en woordvoerder) is filosoof en musicus. Hij studeerde wijsbegeerte in Leiden, promoveerde in 1999 te Leuven en is nu universitair hoofddocent sociale en culturele wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verbrugge is winnaar van de universitaire onderwijsprijs aan zowel de Universiteit Leiden (2002) als de Vrije Universiteit te Amsterdam en is auteur van de filosofische bestseller Tijd van Onbehagen en verschillende spraakmakende essays, waaronder Geschonden beroepseer. Ad Verbrugge is mede-oprichter van BON.

 

 • Jeanet Meijs studeerde aan de kweekschool in Groningen en behaalde daar in een extra jaar ook de hoofdakte. Daarna werkte zij bijna vijf jaar op de Linnaeusschool in Amsterdam, waar toen veel kinderen van ongeschoolde havenarbeiders op zaten. De school is nu de grootste zwarte school van Amsterdam. Daarna werkte zij zesentwintig jaar in het basisonderwijs in Breda, waarvan de laatste vijftien jaar als adjunct-directeur en leerkracht van groep acht. Na haar loopbaan in het basis onderwijs heeft zij nog drie jaar les gegeven als vrijwilliger aan analfabete Turkse en Marokkaanse vrouwen op de Taalschool. Zij geeft nu nog bijlessen aan basisschoolleerlingen (taal en rekenen) en Pabostudenten die meerdere keren gezakt zijn voor de taaltoets.

 

 • Gerard Verhoef is docent wiskunde, natuurkunde en ICT aan de Hogeschool van Amsterdam. Na zijn studie aan de Universiteit Utrecht heeft hij anderhalf jaar als erkend gewetensbezwaarde militaire dienst met heel veel plezier mogen werken bij de vakgroep OW&OC, het huidige Freudenthal Instituut, van de Universiteit Utrecht. Hoewel zijn taak daar te maken had met computerkunde op school, heeft hij daar veel geleerd over de wiskunde- en rekendidactiek, zoals die door de vakgroep werd ontwikkeld. Op dat moment was hij er van overtuigd dat die didactiek het reken- en wiskundeonderwijs sterk zou gaan verbeteren. Na zijn vervangende dienst is hem gevraagd als docent wiskunde en computerkunde te gaan werken bij de tweedegraadslerarenopleiding d’Witte Leli, tegenwoordig onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Met een tussenpoos van twee jaar waarin hij als systeemontwikkelaar in de automatisering werkte en een jaar waarin hij in de Verenigde Staten van Amerika assistant professor math and computer science was aan Augustana College in Sioux Falls, South Dakota, is hij steeds bij de HvA blijven werken. Hij heeft daar bij verschillende opleidingen gewerkt: economische- technische-, informatica- opleidingen en ook een pabo.

 

 • Ton Bastings is al meer dan 30 jaar docent Nederlands. Hij studeerde Nederlandse Taal – en Letterkunde( oude stijl) aan de KU Nijmegen. Hij is als leraar Nederlands werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs, op het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.  Lid van BON sinds de oprichting.

 

 • Felix Huygen (fhuygen@beteronderwijsnederland.nl) is classicus. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Vakwerk van BON en contactpersoon voor auteurs en verwante gremia. Felix werkt als eindredacteur bij HP/De Tijd.

 

 

 

 • Patrick WoudstraPatrick Woudstra is leraar burgerschap op het ROC Graafschap College in Doetinchem. Eerder gaf hij les op de Saxion Hogeschool op het gebied van recht, burgerschap en multiculturaliteit. In 2014 stond hij voor het mbo in de finale van de ‘leraar van het jaar’ verkiezing. Speciale aandachtsgebieden zijn medezeggenschap, professionele ruimte en het beroepsonderwijs.

 

 • Bettina Ketels is classica. Zij heeft GLTC gestudeerd aan de KU Nijmegen. Sinds 1995 is zij docente en sinds 2012 is zij werkzaam aan het Gymnasium Juvenaat in Bergen op Zoom. In 2010 en 2011 heeft zij namens BON en de Vereniging Classici Nederland een bijdrage geleverd aan het opstellen van de nieuwe bekwaamheidseisen. Zij heeft ook voor BON bij de Onderwijscoöperatie gewerkt. Van 2013 tot 2016 was ze lid van de werkgroep Bekwaamheid en in 2016 was ze enkele maanden lid van de Verdiepingsgroep Onderwijs 2032.
  Bettina is verantwoordelijk voor de portefeuille VO met speciale aandacht voor curriculum.nu en het Lerarenregister/Lerarenportfolio. Zij staat ook de docenten te woord die zich melden bij het Meldpunt Intimidatie.

De portefeuilleverdeling binnen het bestuur is als volgt:

 • Interne communicatie, Website, Nieuwsflits: Gerard Verhoef
 • Mbo: Ton Bastings, Patrick Woudstra
 • Basisonderwijs: Jeanet Meijs, vacature
 • Universitair onderwijs/vertegenwoordiging vereniging, voorzitter: Ad Verbrugge
 • Penningmeester: Patrick Woudstra
 • Ledentijdschrift Vakwerk: Felix Huygen

Louk Vencken en Fenna Vergeer zijn extern adviseur van het bestuur. Louk Vencken was neuroradioloog in Groningen en kan uit een uitgebreide bestuurservaring putten, onder andere als vice-voorzitter van de Vrienden van het Gymnasium. Fenna Vergeer was bestuurslid van BON, redacteur en mede-auteur van De Onderwijsbubbel en Tweede Kamerlid van de SP, portefeuille onderwijs, cultuur en integratie.

Contact met het bestuur legt u via de prosecretaris, mevrouw Pauline Schneider, info@beteronderwijsnederland.nl.

Voor pers en publiciteit: pers@beteronderwijsnederland.nl

Voor publicaties over onze rechtszaak tegen doorgeslagen verengelsing van het hoger onderwijs kunt u ook contact opnemen met Presley Bergen: presleybergen@upcmail.nl

U vindt ons ook op perslink.nl. Vragen over uw lidmaatschap richt u aan de ledenadministratie.