ANBI-status

De vereniging Beter Onderwijs Nederland wordt door de overheid gezien als een algemeen nut beogende instelling; ons is dan ook de ANBI-status verleend. Daardoor mag u schenkingen die u doet aan BON onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Op deze pagina staan verwijzingen naar documenten op deze site die de Belastingdienst nodig heeft om deze status te kunnen blijven verlenen.