Comments disabled

Onder het filmpje

www.youtube.com/watch?v=18Av1_-S_Ko

over de CGO-kennisbases zijn reacties niet mogelijk. NB voor rekenen is dit al met 2/3=0,66 in de figuur hier beneden, @curriculum_nu is bepaald niet van vandaag of gisteren.

Ook

www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6-a64Dhw5L8

van @pauldrijvers over 10-hoeken met straal 10 (wie niet weg is is gezien) en

vimeo.com/89583763

van @profkeithdevlin staan op slot.

 

Het filmpje van de lector-professor  in Utrecht gaat over de speerpunten van @SLO_nl en de Freudenthalgroep. Drijvers, jarenlang bepalend voor wiskunde bij @hetCvTE,

 

 

zit ook bij de onderwijs2032/@curriculum_nu club van Koeno Gravemeijer, wiens promovenda hieronder spreekt. Juist Drijvers werd door de @deVSNU naar voren geschoven als expert voor rekenenwiskunde. De promovenda was de enige geraadpleegde wiskundige (terzijde: bij Gravemeijer en Drijvers promoveren geen wiskundigen)  waarvan de @curriculum_nu club de naam kon of wilde (je weet het niet) noemen.

 

Het derde filmpje is van een Stanford professor in het circuit van Jo Boaler waar @curriculum_nu en de Freudenthalgroep achteraan lopen. En tja, dat eerste filmpje is kennelijk van @minOCW zelf, en gaat over de CGO-kennisbases voor de lerarenopleidingen van toen nog de hbo-raad van Doekle Terpstra, met name ook over rekenen op de pabo. In dat filmpje speelt @marcvzanten een hoofdrol.

Marc van Zanten, wie is dat?

 

De tweede man van links. U kent hem wellicht al van zijn uitlatingen in vak @SLO_nl van  het twitter stadion tijdens de hoorzittingen over de #rekentoets:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/06/rabiate-tegenstanders-rekentoets-en-22-verdwenen-miljoenen/

In die kennisbasis rekenen voor de pabo staat nog steeds deze figuur:

Nog steeds richtinggevend helaas:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2016/12/waar-staan-we-nu-met-het-reken-en-wiskundeonderwijs/

 

Comments disabled dus, en dat is vreemd, zelfs @Leraar24 laat commentaar toe.

Alleen wordt daar dan weer weinig gebruik van gemaakt.

www.leraar24.nl/curriculumontwikkeling-in-singapore/

www.leraar24.nl/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-onderwijs-leerlingen-voorbereiden-op-de-toekomst/

www.leraar24.nl/handelingsmodel-rekenen/

Hee, die is weg. Het kon erger:

www.leraar24.nl/hoe-biedt-virtual-reality-meerwaarde-voor-de-rekenles/

www.leraar24.nl/rekenen-in-beeld-met-ffrekenen/

www.leraar24.nl/rekenen-in-beeld/

Onder

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2018/12/wiskunde-kritiek-1/

is het wel mogelijk om reacties te plaatsen. Dat is het mooie van twitter en dit forum. Een oud-bestuurslid van @bestuurbon verbaast zich hieronder over wat de staatsomroep ons brengt. Terecht natuurlijk. Curieus is dan de reactie eronder:

Meer weten over de onderlinge samenhang der dingen en het scheppen van een nieuw type leraar?

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2015/09/de-stilte-rond-de-onderwijscooperatie-antwoord/

Persoonsvorming en wiskunde?

www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/Wiskunde_voor_Morgen

Zie verder

komenskypost.nl/?p=1183

Met de opkomende gedachte dat de

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/12/unscience-and-education/

Eduquack, denk aan de oratie van Anne van Streun bijvoorbeeld:

www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2002-03-4-294.pdf

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie