Meldpunt Intimidatie

De vereniging Beter Onderwijs Nederland heeft een Meldpunt Intimidatie. BON is dit meldpunt gestart naar aanleiding van verhalen van docenten die door hun schoolleiding werden geïntimideerd. Het gaat hierbij om leidinggevenden die bij conflicten docenten onder druk zetten.  Door middel van dit meldpunt brengen wij intimidatie in het onderwijs in kaart.

Wanneer u iets heeft te melden, kan dat via info@beteronderwijsnederland.nl. Wij zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen.