Meldpunt Intimidatie

De vereniging Beter Onderwijs Nederland heeft een Meldpunt Intimidatie. BON is dit meldpunt gestart naar aanleiding van verhalen van docenten die door hun schoolleiding werden geïntimideerd. Het gaat hierbij om leidinggevenden die bij conflicten docenten onder druk zetten.  Door middel van dit meldpunt brengen wij intimidatie in het onderwijs in kaart.

Wanneer u iets heeft te melden, kan dat via info@beteronderwijsnederland.nl. Wij zullen alle informatie vertrouwelijk behandelen.

Eerste hulp bij intimidatie

Regelmatig komen BON zaken ter ore over docenten die worden geconfronteerd met intimidatie als zij zich kritisch opstellen tegenover hun management. Deze eerst hulp adviezen zijn een handreiking aan kritische docenten over hoe hun belangen te beschermen in een dergelijke situatie. In het bijzonder om te voorkomen dat de werkgever juridische kansen creërt om de kritische docent te ontslaan. Deze basale principes zijn geen vervanging voor juridisch advies.

  1. Bouw een dossier op

De meeste rechtszaken – mocht het zover komen – worden beslist op basis van wie zijn stellingen kan bewijzen.

Bewaar alle correspondentie met je werkgever. Inclusief brieven, emails, app-berichten.

Voor belangrijke mededelingen die schriftelijk zijn gedaan en die in jouw belang zijn, kan het nuttig zijn deze schriftelijk te bevestigen door ze in een email of brief te noemen.

  1. Blijf je constructief opstellen

In rechtszaken worden de meeste ontslagen toegewezen op de grond van verstoorde arbeidsverhoudingen. Daarom is het belangrijk je zo zakelijk mogelijk te blijven opstellen. Ook als je kritiek hebt, benadruk dat je bereid bent je werkzaamheden uit te voeren.

Stel misstanden in eerste instantie intern aan de kaak. Ook als je er weinig fiducie in hebt dat de werkgever er iets mee doet, is het belangrijk om deze kans te hebben gegeven.

  1. Wees voorzichtig bij het zoeken van de publiciteit

Noem geen namen van collega’s in interviews, publicaties etc. Ook publicatie van informatie die herleidbaar is tot personen is juridisch risicovol. Pas ook op met informatie die eventueel als “bedrijfsvertrouwelijk” kan worden aangemerkt, zoals financiële informatie.

  1. Zorg voor ondersteuning

Zorg voor emotionele ondersteuning. Bespreek wat je bezighoudt met vertrouwede collega’s, familie, vrienden, je partner, lotgenoten, medewerkers van de vakbond, of met BON.

Zorg voor juridische ondersteuning. Dit kan via een rechtsbijstandverzekering, de vakbond of een advocaat. Als je er geen hebt, sluit zo vroeg mogelijk in de discussie een rechtsbijstandverzekering af, liefst voordat er juristen bij betrokken zijn.

  1. Laat je niet isoleren

Blijf contact houden met je collega’s. Ook als je de sfeer als vijandig ervaart. Let op dat je niet defensief wordt in je communicatie (“anderen moeten naar mij toegekomen”). Blijf contact maken en naar bijeenkomsten gaan.