Word lid van Beter Onderwijs Nederland

Iedereen kan lid worden van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. De contributie bedraagt € 20,00 per jaar, maar een hogere contributie is welkom. Het lidmaatschapsjaar valt samen met het kalenderjaar, en het bankafschrift van uw betaling van de contributie geldt als inschrijvingsbewijs.

Let op: Per 1 januari 2024 gaat de jaarlijkse contributie € 25,00 bedragen.

U kunt zich op deze pagina als lid registreren. Opzeggen van het lidmaatschap kan door middel van een e-mail naar info@beteronderwijsnederland.nl. Opzeggingen voor het volgende lidmaatschapsjaar moeten uiterlijk 30 november van het lopende jaar binnen zijn. Het rekeningnummer van de vereniging is NL35 INGB 0652 1959 62 ten name van Beter Onderwijs Nederland te Utrecht.

Door u aan te melden als lid geeft u ons toestemming om uw gegevens te verwerken in onze administratie.


  Ja, ik vind dat leerlingen en studenten recht hebben op gedegen onderwijs door vakkundige, hoogopgeleide docenten. Ik word lid omdat ik me realiseer dat beleidsmakers en politiek pas naar ons luisteren wanneer blijkt dat wij met zeer velen zijn. Ik word lid door onderstaande velden in te vullen en steun de vereniging met € 20,00 (per jaar).

  Let op: Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de jaarlijkse contributie € 25,00.

  (Als u uw gegevens wilt wijzigen, vink dan onder aan het formulier aan dat het een wijziging betreft.)

  geslacht *

  vorm van betaling *

  BON is een vrijwilligersorganisatie en heeft uw financiële bijdrage hard nodig. Denkt u bijvoorbeeld aan kosten voor deze website, administratieve ondersteuning, en dergelijke. Daarom verzoeken wij u om deze vereniging ruimhartig financieel te ondersteunen met een contributie van méér dan € 20,00 per jaar.

  Ik ben *

  Ik ben leerling of student in

  Ik ben werkzaam

  Het betreft een WIJZIGING

  Eventuele opmerkingen: