Advies voor de Tweede Kamer: Overheid, herneem grip op ons onderwijs!

Nog steeds zeer relevant!

De werkgroep Advies van BON heeft een notitie aan de Tweede Kamer aangeboden met concrete adviezen over onderwijsbeleid. De gehele notitie vindt u in de bijlage, de begeleidende brief hieronder:

Geachte leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Als werkgroep Advies van Beter Onderwijs Nederland (BON) hebben wij een adviesrapport opgesteld met concrete maatregelen voor de periode 2021-2025, waaruit alle fracties in de Tweede Kamer kunnen putten. U vindt het document in de bijlage. De thema’s waarover onze voorstellen gaan, zijn:

  1. Stel de basisvakken centraal, met name rekenen en Nederlandse taal
  2. Zorg dat schooltijd effectieve leertijd is
  3. Verhoog het niveau van de lerarenopleidingen
  4. Versterk de Nederlandse taalbeheersing van de zittende docenten
  5. Zorg dat docenten een waardig beroep hebben

Ook beoogde regeringsfracties kunnen vrijelijk over dit document beschikken voor hun inbreng in de kabinetsformatie.

Mocht u nadere toelichting willen op bepaalde punten, met ons kennis willen maken of van gedachten willen wisselen, dan kunt u via dit e-mailadres (vereniging@beteronderwijsnederland.nl) contact met ons opnemen. Ook kunt u een (bel)afspraak met ons maken via BON-secretaris Pauline Schneider. Uiteraard staan wij andersom ook open voor suggesties van u ter verbetering van onze voorstellen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Met veel van u hebben wij in het verleden contact gehad. Voor de overige commissieleden stellen wij ons kort voor: BON is een vereniging die is opgericht in 2006 om het onderwijs op alle niveaus te verbeteren, van basisschool tot mbo en universiteit. Veel van onze leden zijn docent, maar er zitten ook veel ouders, schoolleiders en andere belangstellenden tussen. Onze vereniging krijgt geen subsidie en het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Wij zijn een van de weinige organisaties in het onderwijsveld die niet een deelbelang vertegenwoordigt, maar het algemeen belang van goed onderwijs voor iedere leerling en iedere student.

Dank voor uw aandacht.

Hoogachtend,

namens de werkgroep Advies van de vereniging Beter Onderwijs Nederland,

Francisca Wagenmakers
F.L. Huygen

vereniging@beteronderwijsnederland.nl

Zie ook onze website: www.beteronderwijsnederland.nl

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter