De bureaucratiemeter

De overmaat aan regelgeving is al weer een tijdje een hot issue, en sinds kort ook de lokale management overhead die daar het gevolg van is.

Rutte, onze voormalige staatssecretaris van onderwijs, heeft zelfs een expliciet streefgetal genoemd: van hem mag maximaal 15% van de inkomsten van een onderwijsorganisatie worden besteed aan non-docenten.

Wat is dit percentage bij u? De bureaucratiemeter is een stap-voor-stap hulpmiddel om het getal voor uw eigen organisatie of afdeling uit te rekenen. Vul hem in en stuur hem terug; de resultaten zullen hier op de site verzameld worden. (Privacy is uiteraard ook mogelijk: als u niet wilt dat uw naam of de resultaten van uw meting openbaar worden, dan kan dat).

Wat doen wij met de resultaten? Ten eerste maken we ze openbaar; daar waar organisaties veel geld aan niet-primaire zaken besteden hebben ze misschien iets uit te leggen. Ten tweede, als we van een aantal organisaties de gegevens verzameld hebben, zullen we deze inbrengen in een discussie met verschillende politieke spelers. Zo kunt u een steentje bijdragen in het streven naar Beter Onderwijs!

Er is er een voor docenten en een voor studenten.

Help ons (en uzelf) en vul De bureaucratiemeter in.

 • De bureaucratiemeter voor docenten
 • De bureaucratiemeter voor studenten
 • 15 Reacties

  1. de ideale hogeschool
   Stel: de ideale hogeschool bestaat nog. Hier wordt 28 weken lang 25 uur per week lesgegeven. Volgens het rekensommetje van de bureaucratiemeter is dat 700 x 2.5 = 1750 uur, d.w.z. iets meer dan een fte per klas. Dat is ongeveer 58.000 euro. Laten we voor het gemak even aannemen dat op deze hogeschool de gemiddelde groepsgrootte 24 is. 5.000 euro aan inkomsten per HBO-student klopt wel ongeveer, dus op deze hogeschool zou 58.000 : 120.000 euro = ongeveer 50% van het totale budget naar het primaire proces gaan.
   Nu weet iedereen in het HBO wel dat er
   a) nergens meer 25 uur per week lesgegeven wordt; de helft is realistischer
   b) 28 weken echt het maximumaantal lesweken is
   c) een gemiddelde groepsgrootte van 24 buitengewoon optimistisch geschat is
   d) de factor 2.5 in de praktijk ook lager is. Dit zou nl. inhouden dat een docent die 28 weken lang 24 uur lesgeeft hiermee zijn volledige fte gevuld heeft, en dat is volgens mij ook nergens meer zo.
   Ergo, de gemiddelde hogeschool geeft, vergeleken met de fictieve ideale hogeschool uit het voorbeeld, hooguit de helft uit aan het primaire proces; dus 25% van de totale inkomsten.
   Dus, meneer Rutte, als u serieus meent dat dit 85% zou moeten zijn, dan is er werk aan de winkel!

   • bureaucratiemeter
    Beste Edith,

    Aardig sommetje! ’t Is wel schrikken. We zouden graag zien dat in plaats van fictieve onderwijsinstellingen studenten, docenten, leraren en ouders de bureaucratiemeter in zouden vullen voor bestaande scholen. Hierboven vindt u links naar een versie voor studenten/leerlingen en voor docenten/leraren. De resultaten kunt u sturen aan de secretaris van de vereniging.

   • bureaucratiemeter
    Beste Edith,
    Je schatting is heel erg goed. De eerste uitkomst vanuit het HBO voor de opleiding Trade management Asia komt uit op precies 25% van het budget dat de HvA ontvangt. Naar ik hoop zul je ook voor jouw school of opleiding de berekening maken.Inkomsten per student bij het HBO zijn 5400 euro. Mocht dat lastig zijn dan hoef je alleen het aantal studenten door te geven en de studentenroosters en aantal klassen en welke opleiding het betreft. BON doen de rest.

   • Nu weet iedereen in het HBO
    Citaat van Edith:

    Nu weet iedereen in het HBO wel dat er
    a) nergens meer 25 uur per week lesgegeven wordt; de helft is realistischer
    b) 28 weken echt het maximumaantal lesweken is
    c) een gemiddelde groepsgrootte van 24 buitengewoon optimistisch geschat is

    Bij ons is het een tikje anders (buitenbeentje als we zijn):
    a) eerstejaars krijgen 33 uur les, tweedejaars 28, derdejaars 24 uur
    b) afhankelijk van het programma 28 of 30 weken
    c) de gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 28 à 30 (in het begin ook wel 32, maar dat neemt door uitval na een paar maanden af)
    Verder: Edith vermeldde ook nog een punt d) maar daarover durf ik geen uitspraak te doen.

    Binnenkort wil ik de bureaucratiemeter eens op IVA Driebergen als eerste BON-school loslaten, kijken wat eruit komt 🙂


    Marten

  2. de bureaucratiemeter
   Natuurlijk, de docent is de spil in het onderwijsproces; ik ben het zelf ruim twintig jaar geweest in het hbo. Nu werk ik vijf jaar als onderwijsmanager, sinds kort als instituutsdirecteur. Waarom is er geen bureaucratiemeter voor managers – als het bewustzijn ergens moet groeien, is het daar, dunkt mij.

  3. Schoevers
   Hoogleraren maken dure fotocopietjes. Ik ben blij dat secretaresses daarbij een handje bij helpen. Onderwijskundigen en voorlichters kunnen wat mij betreft tot schoonmaker omgeschoold worden. OBP is OK als het primaire proces er maar wat aan heeft.

  4. Slaat nergens op
   Ik werk bij de Hanzehogeschool in Groningen als docent. Aangezien mijn rooster ongeveer 30% van de feitelijke contacttijd met studenten weergeeft (alleen de grote colleges) lijdt het uitgaan van alleen de verifieerbare uren tot een onzinnige berekening van de bureaucratiemeter. Bij ons worden alleen die contacturen in het centrale rooster gepland waar een lokaal voor nodig is. Alle contactmomenten die een overlegruimte behoeven, plan ik zelf in overleg met studenten afhankelijk van wat ik of zij nodig hebben.

   • Geen enkele meter is objectief
    Natuurlijk kan ook de Bureaucratiemeter tot ‘bijzondere’ uitkomsten leiden. Het mooie is wel dat deze meter kennelijk een discussie oproept, ook bij u. En dat is een niet onbelangrijk neveneffect. Overigens zal het toch best mogelijk zijn om een ‘gangbaar’ aantal contactmomenten (een soort gemiddelde) te bepalen en dat tevens tot de verifieerbare uren te rekenen? Het zou m.i. interessant zijn om te zien wat de uitkomst van de bureaucratiemeter bij de Hanzehogeschool in Groningen dan is.

  5. 25,2%
   Na de bureaucratiemeter eens ter hand genomen te hebben, lesuren tellen in alle roosters van de verschillende klassen en lekker rekenen, heb ik de opleiding waaraan ik les geef eens doorgerekend. De schok was 25,2% aan onderwijswijzend personeel. ( de opslagfactor van 2,5 heb ik bijgesteld naar 1,5 gegeven het feit dat de voorbereiding en nazorg van een les is 50% ) verder is dit ontdaan van: management, huisvesting, team-coördinatoren, secretariaat ect.

   Er is toch echt iets mis in het MBO.

   • Er is nog veel meer mis in het MBO
    Onder andere de opslagfactor: die was altijd een half uur per les van 45 minuten (factor 1,67), en is onlangs, met stiekeme instemming van de MR verlaagd (zonder raadpleging vooraf van de achterban hierover) verlaagd tot gemiddeld 50%, dus 22,5 minuten per lesuur, een verlaging van 25%, dat is 28×7,5 minuten per week, dus zo’n 3,5 uur per week. Gelukkig bestaat er nog een maximum voor het aantal contacturen per jaar. Anders had dit direct geleid tot een forse taakbelasting (meer lesuren).

     • sssst
      Inderdaad wordt er op sommige MBO’s (nog) “gewoon” les gegeven (niet verder vertellen…).

  6. bureaucratiemeter voor niet-docenten en niet-studenten
   Dat er geen mogelijkheid is voor leidinggevenden om de bureaucratiemeter in te vullen vind ik jammer. Getallen die ontstaan uit verschillen geven nu juist een mooie dissussie en debat! Zeker als die instrumenten door Bonners zijn ingevuld.
   Gemiste kans?

   Misschien is er een toegevoegde waarde te verwachten van leidinggevenden/managers met BONmentaliteit?

   • Waarom niet?
    Beste Gems,

    Hartelijk welkom op het beste onderwijsforum van Nederland.

    Waarom zou er geen mogelijkheid zijn voor leidinggevenden om de bureaucratiemeter in te vullen? De mijne heeft dat in elk geval wel gedaan, zij het een jaar of drie geleden. En kwam tot de conclusie dat de overhead in ‘mijn’ school (IVA Driebergen) verheugend laag ligt. In ons geval dus geen discussie.

  Reacties zijn gesloten.