Geen afbeelding

Het wordt nu tijd voor taal: hora est!

28 mei 2011 Hinke Douma 35

Het wordt nu tijd voor taal. Ik ben gewoon jaloers op alle aandacht voor rekenen op dit forum. Taal is ook hartstikke belangrijk, al hebben we nauwelijks een duidelijke ideologie om tegen te strijden.

Er is veel over (moeder)taalonderwijs te denken en te zeggen. Misschien komen er wel net zulke belangwekkende discussies op gang (en informatie op tafel) als over rekenonderwijs. Omdat taal bijna het gehele leven omvat, begin ik met één punt.

Sinds een aantal jaren staan ook bij Nederlands einddoelen voor mondelinge vaardigheden op de lijst. Dit kost enorm veel tijd: spreken, luisteren en gesprekken voeren. Ook bij de nieuwe examens voor het MBO staan ze promintent (meer dan de helft van de taalonderdelen) op het programma.

Geen afbeelding

Verzet tegen taalniveaus van Meijerink

14 april 2011 Hinke Douma 9

Ik hoorde nu al meerdere malen dat de directies van de MBO’s stevige bezwaren aantekenen tegen de eisen die Meijerink stelt aan de taalniveaus. Ik vind dat echt zeer zorgelijk. De taaldocenten worden hier bovendien niet bij betrokken.

Waar hebben we het eigenlijk over? Een VMBO diploma levert al een garantie voor niveau 2F op. Datzelfde niveau geldt ook voor niveau 1,2 en 3 van het MBO. Alleen voor niveau 4 wordt 3F gevraagd; heel logisch als je bedenkt dat dit niveau ook toegang geeft tot het HBO. Logisch dat je daar dus een taalniveau voor eist dat gelijkt is aan het HAVO.

Geen afbeelding

Van school verwijderen

7 april 2011 Hinke Douma 6

Er is weer een nieuwe actie van diegenen die zich boven ons gesteld hebben: leerlingen mogen niet van school verwijderd worden als er geen andere school is die ze wil opnemen. Ik wil daar echt een krachtig protest tegen laten horen.

Als leerlingen van school verwijderd worden is dat meestal wegens zeer herhaald wangedrag, hetzij naar docenten, hetzij naar medeleerlingen. Zulke ‘rotzakjes’ kunnen je het leven als docent uiterst zuur maken. Sterker nog: ik ben ervan overtuigd dat dit de reden is van de vele overspannen docenten én dat dit ook de reden is dat bijna niemand nog leraar (in het VO) wil worden.

Toch weegt hier de letter van de leerplicht kennelijk zwaarder dan de leerkansen voor de overige leerlingen en de levenslust van docenten. Ik vind dat echt een grote schande.

Geen afbeelding

Verwachtingen van gediplomeerden

3 april 2011 Hinke Douma 18

Ik geef Nederlands aan de Technische opleidingen op niveau 2. In principe hebben alle leerlingen een diploma VMBO-basis. Ze zouden daar (volgens de eindexamentermen) best wat geleerd kunnen hebben op mijn vakgebied. Helaas blijkt steeds weer in de praktijk dat de betreffende begrippen en vaardigheden NIET zijn geleerd. Toch hebben al deze leerlingen wél een diploma.

Geen afbeelding

Steeds langer jong?

1 april 2011 Hinke Douma 4

Tot nu toe wordt er veel aandacht besteed aan de verschillen tussen jongens en meisjes in het onderwijs, als verklaring voor de verschillen in onderwijssucces. Jongens gaan steeds meer ‘achter’ lopen.

Een verklaring zou zijn dat jongens minder passen bij de vrouwelijke waarden die in het onderwijs schijnen op te rukken: overleggen, samenwerken in plaats van individuele prestaties en competitie. Bovendien zouden de hersens van jongens later volwassen zijn. Het zou allemaal kunnen.

Geen afbeelding

Zestienhonderd

24 maart 2011 Hinke Douma 14

Jaarlijks moet ik een onderwijsprogramma in elkaar zetten die voor elke deelnemersgroep (eh…..studentengroep) 1600 (ZESTIENHONDERD) studiebelastingsuren (SBU) bevat. Dat betekent 40 uur per week!!!!
Wij nemen dat redelijk serieus op. Naast de directe lesuren is er zoveel huiswerk dat het aannemelijk is dat leerlingen meer tijd investeren dan alleen de feitelijke lesuren. Of ze die uren helemáál invullen valt te betwijfelen, maar in ieder geval is onze opleiding een serieuze opleiding die energie én tijd vraagt. Veel lesuren en relatief hoge eisen aan het maken van huiswerk.

Geen afbeelding

Prem

26 februari 2011 Hinke Douma 9

Laat ik dit forum maar weer eens gebruiken om mijn hart te luchten. Deze week de laatste uitzending van De Herkansing van Prem Radhakishun. Ik keek ernaar met gebalde vuisten en kromgetrokken tenen. Wat een pedagogische onbenul en ijdeltuit is deze presentator. Hij rommelt maar wat om een kind weer naar school te krijgen. Babbelt eens wat met deze en gene en brengt zijn pupil als beloning naar één of andere bekendheid. De hoofdpersoon moet 12 sommen oplossen en mag dan pas weg. Dat lukt van geen kanten en het project wordt ook niet af gemaakt. Anderhalve som en ze geeft het op.

Geen afbeelding

Om over na te denken: de chinese opvoeding

10 februari 2011 Hinke Douma 5

In Intermediair op internet stof tot nadenken: Dril je kinderen naar de top.

www.intermediair.nl/artikel/coach-worklife-balance/224190/dril-je-kinderen-naar-de-top.html

Vraagje is wel: Als het nou heel druk wordt op de top, hoe moet het dan? Lonely is de top in ieder geval dan niet meer…..

Zonder te willen pleiten voor het systeem dat alles in de opvoeding moet draaien om prestatie, zijn er misschien toch opvoedingstips die ook hier goed kunnen werken.

Geen afbeelding

Bestuurderssalarissen aan banden

26 januari 2011 Hinke Douma 20

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2011/01/26/beloningen-onderwijsbestuurders-bevroren.html

Goed nieuws van de rijksoverheid: In elk geval worden de opvolgers van al die mannen-met-te-grote-zakken nu een ietsie pietsie aan banden gelegd. Ze mogen bovendien niet meestijgen (??) met ons salaris.

Een OR kan (als ze tanden hebben) verantwoording van het salarisbeleid laten afleggen.

Benieuwd wat het gaat opleveren. Voorlopig heb ik nog enige scepsis.

Geen afbeelding

Leesstrategieën

20 december 2010 Hinke Douma 24

Net heb ik weer een toets nagekeken. Veel fouten werden er gemaakt doordat de vragen gewoon niet goed gelezen werden. Begrijpend lezen is in mijn sector zo langzamerhand een levensgroot probleem; niet alleen voor de school, maar zeker ook voor het leven.

Als je gaat zoeken naar oefeningen om de leesvaardigheid te verbeteren kom je altijd bij oefeningen voor leesstrategieën uit. Hierbij worden verschillende manieren van lezen onderscheiden (globaal, zoekend, studerend) én er worden tips gegeven om voorspellend te lezen, analyses per alinea te maken enzovoort. Natuurlijk ben ik daar helemaal niet tegen, maar ik heb het gevoel dat je door het aanleren van deze trucjes niet beter leert lezen. Ik vraag me af of ik daarin alleen sta.