No Image

“De leerling is de motor van het onderwijs en niet de leraar!”

29 december 2011 Marten Hoffmann 2

Het is maar dat u het weet: “De leerling is de motor van het onderwijs en niet de leraar!”. En natuurlijk moet dat, want: “De lerenden zijn alleen te motiveren als zij zelf sturing kunnen aanbrengen in het eigen leerproces.”

Kortom: we zijn nog lang niet af van de zelfregisserende leerprocessturende jongeren met reflectieportfolio’s. Zie de site van GISDO en verwonder u. O ja: GISDO betekent Geïntegreerd Interactief Semi-Digitaal Onderwijs …….

No Image

RUG benoemde alleen vrouwelijke hoogleraren

29 december 2011 Gerard Verhoef 27

Diverse media berichten over de Rijks Universiteit Groningen die 12 vrouwelijke hoogleraren heeft benoemd in procedures waar mannen waren uitgesloten op leerstoelen die met extra geld speciaal waren gecreëerd. Eerlijk gezegd was mijn eerste reactie: dat verbaast me niets. Maar bij nader inzien vind ik het kwalijker dan Stapel, Vonk en de dokter uit Rotterdam bij elkaar (en verbaast het me niets). Dit zijn namelijk geen incidenten, maar is beleid, bedacht en uitgevoerd door de hoogstverantwoordelijken. Men neemt willens en wetens, bewust en doelgericht afstand van de wetenschap en benoemt op basis van (ik denk) marketing argumenten (kijk eens hoe maatschappelijk we zijn!).

No Image

websites van Hogescholen als InHolland, HvA, HHs enz

27 december 2011 W. de Haan 0

Beste Lezer,

Graag wil ik de discussie over de diploma’s en de verdere gang van zaken rond de verschillende hogescholen eens over een wat andere boeg gooien.

Waar ik mij vooral aan erger, is het abolute gebrek aan informatie via websites van dergelijke Hogescholen. Iedere Universiteit in Nederland beschikt zo langzamerhand over en zeer gedegen website. Er is voor iedere gebruiker goede informatie beschikbaar over de verschillende studierichtingen, de vakken, het les- en tentamenrooster, de docenten en hun achtergronden. Dit is zeer nuttig bij het maken van een keuze en verdere planning.

Op websites van Hogescholen staat hierover NIETS! (of men moet speciaal ingelogd zijn als leerling. En dan is het nog de vraag wat er beschikbaar is).

No Image

Pygmalion/Wineburg

27 december 2011 wsmitharmelen 0

Pygmalion heeft meerdere malen dit forum bezocht. Met weinig vrucht.
Eraan ten grondslag ligt de self-fulfilling prophecy. Iemand roept dat een bank niet deugt en vervolgens gaat die gezonde bank door de gevolgen van die mededeling failliet. Geleerden construeren een onderbewustzijn en al snel er is een medisch-specialisme nodig voor de lijders eraan.
Als een foute notie maar door genoeg mensen wordt gedeeld kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn en reëel, daar komt het op neer. Het is dus eerst en vooral zaak foute noties te bestrijden.

No Image

Is rekenen moeilijk?

26 december 2011 redactie 63

In de publieke discussie over het rekenonderwijs wordt de leraren het vermogen toegedicht om dat rekenonderwijs weer uit het slop te halen, als ze daar maar adequaat voor worden opgeleid en ondersteund. Zie bijvoorbeeld het rapport van de KNAW-commissie. Het opvallende van dergelijke pleidooien is dat het meestal NIET gaat om het toerusten van leraren om goed onderwijs in de basale rekenvaardigheden te geven, met als het kan nog iets meer. De Stichting Goed Rekenonderwijs is hier de uitzondering, natuurlijk. De meeste verhalen, ook die van de KNAW-commissie, beklemtonen dat leerlingen vooral probleemoplossers moeten worden, dat ze wiskundig moeten leren denken, dat het gaat om het begrijpen van het rekenen, niet zozeer om het correct kunnen rekenen.

No Image

Foutloos schrijven

22 december 2011 wms 0

Een aardigheidje.
Te lezen op de site van de Nederlandse winnares van het Groot Dictee der Nederlandse Taal:
marretkramer.wordpress.com/
Let vooral op de volgende zin:
“Dat was de eerste keer dat ik besefte dat je hele stuk naar de gallemiezen gaat als je niet perfect spelt”
Klaas Wilms

No Image

Vakmensen tekort? Welnee, afdelingen Techniek sluiten overal

22 december 2011 Hinke Douma 4

Deze week hoorde ik dat een ROC in Ede zijn afdeling Elektrotechniek gaat sluiten. Het verbaast me niets. Als een school niet in de rode cijfers wil komen moet-ie gewoon de afdeling Techniek sluiten. Het bedrijfsleven, het ministerie en dus de samenleving lijkt niet bereid de kosten voor technische opleidingen op te brengen.

Iedereen weet dat Techniek duurder is dan andere opleidingen:
– meer ruimte nodig voor werkplaatsen
– duurdere machines en veel verbruiksmateriaal
– vanwege ARBO-eisen kleinere klassen
– minder belangstelling vanuit leerlingen wegens het ontbreken van glitter en glamour
En dan praten we nog maar niet over het feit dat Techniek relatief meer probleemleerlingen aantrekt onder het motto: als je niks kunt kun je vast goed met je handjes…………

No Image

Niet zo waardig

22 december 2011 cornelis verhage 0

Niet zo waardig

De term ‘hoogopgeleiden’of ‘hoger opgeleiden’ is heel irritant. Zo is er een advertentie van een soort huwelijksbureau, ‘alleen voor hoger opgeleiden’, met de kreet ‘Durft u het aan?’. Verschillende onderzoekers hebben gevonden dat hoger opgeleiden langer en gezonder leven dan ‘lager’ opgeleiden en dat de kloof tussen hoger en lager opgeleiden steeds groter wordt.
Maar , kun je je afvragen, hoe functioneert dit nieuwe klassenstelsel als de hoger opgeleiden niet werkelijk ‘hoger’ opgeleid zijn , maar ‘niet hbo-waardig”, zoals de kranten melden over de opleiding journalistiek van hogeschool Windesheim in Zwolle?

No Image

de 1040 uren

21 december 2011 Jan Bouwens 3

Het lerend vermogen van de politiek is alarmerend klein

Het ministerie van onderwijs moet stoppen voor te schrijven hoe het onderwijs zijn werk organiseert. Prestaties voorschrijven is prima.

De parlementaire commissie Dijsselbloem concludeerde in 2008 dat het onderwijs verdronk in vernieuwingen die door een drammerige overheid werden bedacht en doorgevoerd. De vraag is of ons ministerie van onderwijs de lessen van Dijsselbloem ter harte namen. Als we naar de maatregelen van deze week kijken luidt het antwoord volmondig NEE.
Het leek zo goed te gaan. Geheel in overeenstemming met de gedachte die Dijsselbloem uitdroeg, worden de exameneisen voor het middelbaar onderwijs opgeschroefd, terwijl de scholen zelf mogen bepalen hoe ze dit doel bereiken.