Niet zo waardig

Niet zo waardig

De term ‘hoogopgeleiden’of ‘hoger opgeleiden’ is heel irritant. Zo is er een advertentie van een soort huwelijksbureau, ‘alleen voor hoger opgeleiden’, met de kreet ‘Durft u het aan?’. Verschillende onderzoekers hebben gevonden dat hoger opgeleiden langer en gezonder leven dan ‘lager’ opgeleiden en dat de kloof tussen hoger en lager opgeleiden steeds groter wordt.
Maar , kun je je afvragen, hoe functioneert dit nieuwe klassenstelsel als de hoger opgeleiden niet werkelijk ‘hoger’ opgeleid zijn , maar ‘niet hbo-waardig”, zoals de kranten melden over de opleiding journalistiek van hogeschool Windesheim in Zwolle?
Eerder moesten soortgelijke conclusies getrokken worden ten aanzien van de hogeschool Inholland, en uiteraard zijn er nog veel meer ‘minder’ waardigen.
In feite deugt de hele terminologie niet. Ik stel voor om in plaats daarvan te gebruiken ‘korter’ en ‘langer’ opgeleid. In veel gevallen moet je dan de voorkeur geven aan een korte, degelijke opleiding boven een langdurige fröbel opleiding.
Het zou best eens kunnen zijn, het is zelfs zeer waarschijnlijk, dat veel hoger opgeleiden het in de nabije toekomst heel moeilijk gaan krijgen om een baan te vinden , terwijl zij die een echte vakopleiding achter de rug hebben veel eerder aan de slag kunnen.
In Ierland zei men, toen de recessie toesloeg: ´The bubble has burst´.Zou het ook zo gaan met de ‘onderwijsbubbel´waarover BON vorige week een boek heeft gepubliceerd ? Het antwoord is bevestigend, in de zin dat wij nu weten dat er op veel plaatsen geen fatsoenlijk onderwijs wordt gegeven maar voorlopig ontkennend als het gaat om een werkelijke ombuiging van het systeem dat goedbetaalde banen en voorrechten verschaft aan een leger van bestuurders en ondersteuners.
Zolang de goegemeente nog gelooft in de mythe van de ‘hoger’ opgeleiden blijft het systeem in stand. En bovendien, waar moet je anders met al die mensen heen?

Cornelis Verhage