Geen afbeelding

De wortel van het kwaad

16 april 2012 cornelis verhage 0

De wortel van het kwaad

Mevr van Bijsterveldt wil actie ondernemen tegen scholen die leerlingen die er in hun eindexamenjaar slecht voorstaan willen beletten om aan het examen deel te nemen. Dat mag niet zegt de minister, die leerlingen hebben het recht om examen te doen.
Dat zal wel maar als die leerlingen nu helemaal geen kans maken om te slagen… Het scheelt ook nog een hoop werk , zowel voor de administratie, als voor de leraren wanneer die slechte leerlingen niet meedoen.
Wat mij meer interesseert is hoe die slecht presterende leerlingen in de eindexamenklas zijn terecht gekomen. Gaat het, landelijk , om veel leerlingen of is het een opgeklopt bericht?

Geen afbeelding

Driemaal is scheepsrecht

11 maart 2012 cornelis verhage 0

Driemaal is scheepsrecht

De grote bezuinigingen in het onderwijs van de laatste veertig jaar kunnen alle op het conto van de christelijke partijen geschreven worden.
Enkele jaren na de invoering van de Mammoetwet was het minister van Veen die deze onderwijsvernieuwing om zeep hielp, dat wil zeggen zodanige bezuinigingen invoerde dat er wel een ernstige verarming van het onderwijs móest optreden.
In de jaren tachtig was het Deetman die zijn naam vestigde door bezuinigingen in het middelbaar onderwijs die tot de dag van vandaag een devaluatie van het leraarsberoep tot gevolg hebben.
Nu is het dan van Bijsterveldt die bezuinigingen loslaat op de zwakste leerlingen en daarmee tegelijkertijd de betere leerlingen en de leerkrachten treft.

Geen afbeelding

Niet zo waardig

22 december 2011 cornelis verhage 0

Niet zo waardig

De term ‘hoogopgeleiden’of ‘hoger opgeleiden’ is heel irritant. Zo is er een advertentie van een soort huwelijksbureau, ‘alleen voor hoger opgeleiden’, met de kreet ‘Durft u het aan?’. Verschillende onderzoekers hebben gevonden dat hoger opgeleiden langer en gezonder leven dan ‘lager’ opgeleiden en dat de kloof tussen hoger en lager opgeleiden steeds groter wordt.
Maar , kun je je afvragen, hoe functioneert dit nieuwe klassenstelsel als de hoger opgeleiden niet werkelijk ‘hoger’ opgeleid zijn , maar ‘niet hbo-waardig”, zoals de kranten melden over de opleiding journalistiek van hogeschool Windesheim in Zwolle?

Geen afbeelding

it is mei sizzen net te dwaan

1 december 2011 cornelis verhage 1

It is mei sizzen net te dwaan

Hoewel ik van mening ben dat het niet goed is dat leerlingen hun leraar tutoyeren vind ik het voorstel van de heer Beertema (PVV) om het gebruik van u van leerlingen tot leraren voor te schrijven, ongewenst en irritant. Irritant , niet omdat leden van Beertema’s partij zich niet altijd parlementair uitdrukken, dat is alleen maar een flauwe reactie van andere Kamerleden. Immers, men behoort het voorstel los daarvan op zijn merites te beoordelen.
Wie dat doet en verstand heeft van de onderwijspraktijk moet constateren dat het waarschijnlijk om een publiciteitsstunt gaat. Er zijn veel mensen die menen dat de ‘hufterigheid’ in de samenleving sterk toeneemt en een politieke partij die daar tegen in het geweer komt, verdient steun.

Geen afbeelding

Terug van weg geweest

9 november 2011 cornelis verhage 7

Terug van weg geweest.

Op onderwijsgebied gebeuren in ons land de dingen vaak wat later dan in het buitenland. Het artikel van Patrick IJzendoorn in de Volkskrant van 5 november over de nieuwste ontwikkelingen in Engeland, maakte mij daar weer bewust van. Immers, in Engeland werd de middenschool, de ‘comprehensive school’ in de jaren zeventig en tachtig bijna overal ingevoerd. Die moest het ‘categoriale’ systeem , dat enigszins te vergelijken was met het Nederlandse, volledig vervangen.

Geen afbeelding

Ingreep of aanwinst

28 oktober 2011 cornelis verhage 0

Ingreep of aanwinst

Er gaan weer stemmen op om de middenschool in te voeren. Het schijnt dat onderzoek heeft ‘aangetoond’ dat de intelligentie van kinderen in de loop van het voortgezet onderwijs nog behoorlijk kan veranderen, dus hoger of lager worden. Zelfs als dat waar zou zijn is er nog geen reden om een heel ander onderwijsstelsel in te voeren. Want daar gaat het natuurlijk om. De middenschooldiscussie van de vorige eeuw was om twee redenen heftig: in de eerste plaats omdat het idealisme of liever de ideologie van de vernieuwers voorbij ging aan de praktijkervaring van de leraren en in de tweede plaats omdat anders dan tot die tijd gebruikelijk was, het hele voortgezet onderwijs tot uniformiteit gedwongen zou worden.

Geen afbeelding

Mammoettanker

7 oktober 2011 cornelis verhage 0

Mammoettanker

In de hoogtijdagen van de onderwijsvernieuwing mocht toenmalig minister van Kemenade graag het beeld gebruiken van het onderwijs als mammoettanker: je kunt bij zo’n groot vaartuig niet zo gemakkelijk de koers verleggen als je zou willen, dat moet geleidelijk.
Niettemin, de koers werd , vanaf de jaren zeventig wel degelijk gewijzigd, in feite tot de dag van vandaag, met het gevolg dat de tanker nu vast gaat lopen op de zandbanken van verkeerde beslissingen. Schaalvergroting, niveauverlaging, afkalving van gezag, bureaucratisering, verspilling van tijd en geld – het is in wezen een voortgaand proces.

Geen afbeelding

Let op de Chinezen

22 augustus 2011 cornelis verhage 10

Let op de Chinezen

Het nieuws van de afgelopen zomer is, wat het onderwijs betreft, niet bijzonder verrassend. Hele verhalen over de suggesties van dhr Kuiper, voorzitter van de Besturenraad van christelijke scholen, dat jongens en meisjes erbij gebaat zouden zijn om voor sommige vakken gescheiden onderwijs te krijgen. Grotendeels is dit natuurlijk een ‘non-issue’ want er zullen heel weinig scholen zijn die over de middelen beschikken om dit plan te realiseren. Los daarvan, hoe functioneert naar sexe gescheiden onderwijs in de praktijk?

Geen afbeelding

ROC-voorzitter

25 juni 2011 cornelis verhage 7

ROC-voorzitter

Hoe het komt weet ik niet maar het gebeurt nogal eens dat mensen die afscheid gaan nemen van hun baan in het onderwijs, opmerkelijke en behartigenswaardige dingen zeggen. Een voorbeeld is dhr Franken, bestuursvoorzitter van R.O.C. West-Brabant, die in een interview in BN DeStem van 24 juni onder meer het volgende zei: ‘Er is een continue opwaartse druk richting havo en vwo-opleidingen. Maar het is niet zo dat mensen steeds slimmer worden. Een gediplomeerd mbo-er die zijn hbo-diploma niet haalt kan altijd terugvallen op zijn mbo en aan het werk. Dat kun je van een uitvaller met een havo-diploma niet zeggen.’