No Image

Oud zeer

30 juli 2010 cornelis verhage 12

Oud zeer

De ophef die in de media ontstaan is over ten onrechte uitgereikte diploma’s en over docenten die onder druk worden gezet om voldoende cijfers te geven doet een beetje hypocriet aan.
Dhr Terpstra, de voorzitter van de HBO-raad, reageerde zoals je van een bobo kunt verwachten toen hij in een interview zei dat hij zich niet kon voorstellen dat er op grote schaal druk werd uitgeoefend op docenten om voldoendes te geven. Slim als hij is maakte hij de restrictie ‘op grote schaal’.

No Image

Ritzen versus Van Bijsterveldt

28 juli 2010 mark79 34

Jo Ritzen, oud minister van onderwijs en nu voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, zegt dat staatssecretaris Van Bijsterveldt de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd heeft over het nieuwe financieringsmodel voor het hoger onderwijs dat in 2011 ingaat.

Het nieuwe financieringsmodel zal de universiteit van Ritzen waarschijnlijk 10,6 miljoen euro per jaar minder opleveren.

Lees verder in de NRC.

No Image

Niet echt gezellige vakantielektuur

27 juli 2010 b.verkroost 1

Het relaas van George Orwell over zijn periode op een Engelse kostschool in “Such, such were the joys” (Nederlandse vertaling: “Hoe zalig gleed de jongenskiel ” in “Een olifant omleggen”, Arbeiderspers 1973) leest nu als een regelrechte horrorstory. Onthutsend realistisch, niet echt gezellige vakantielektuur. Hele generaties Engelse jeugd uit bepaalde kringen moeten dezelfde ervaringen hebben gehad (wat iets anders is dan dat ze het ook zo beleefd hebben). Maar men vond kennelijk dat het zo hoorde waaruit maar weer eens blijkt hoe een cultuur- en tijdgebonden dimensie meespeelt bij de inrichting van en opvattingen over het onderwijs. Opvattingen, die we nu totaal anders beoordelen.

No Image

Vernieuwlen moet

25 juli 2010 hendrikush 0

Lessen trekken uit het verleden is tot daaraantoe, maar voorschrijven hoe het beter kan is andere koek. Als je iedereen inspraak geeft krijgen vernieuwlers de kans om met selectief luisteren hun eigen gang te gaan. En hoe dat afloopt weten we al.

No Image

Wegens gebrek aan begaafdheid ….

24 juli 2010 redactie 45

‘Wegens gebrek aan begaafdheid eruit gesodemieterd.’

Konrad Boehmer over Willem Breuker, die ergens een opleiding in muziek volgde. Het Uur van de Wolf in herhaling, in memoriam Willem Breuker, 25 juli 2010.

Altijd een bron van energie, deze man. En criticaster van de bovenste plank.

No Image

Beoordelen van eindexamenopstel 1966 hbs-A

24 juli 2010 redactie 5

In 1966 werden een aantal ‘didactische studiebijeenkomsten voor Neerlandici’ georganiseerd door het bestuur van de sectie Nederlands van de Ver. van Leraren in Levende Talen. (Voor leden waren daar geen kosten aan verbonden, niet-leden betaalden ƒ 4,-. Dat waren nog eens tijden!). Voor een voordracht door Th. J. A. van Leeuwen is daarbij een kleine proef gedaan. Uit de convocatie:

Het voorhanden zijn van enig materiaal uit de praktijk zal mogelijk kunnen bijdragen tot de puntigheid van de discussie. Daarom treft U hierbij aan drie eindexamenopstellen, I, II en III, die dit jaar gemaakt werden door leerlingen van de h.b.s.-A-afdeling van een lyceum.

No Image

Bildung

24 juli 2010 hendrikush 7

In Duitsland veroorzaakt het onderwijskundig-politieke complex dezelfde destructie als in ons land. De vernietigende commentaren van lezers spreken boekdelen. Openbaar onderwijs gaat ten koste van de (zwakste) leerlingen. Ouders moeten de opvoeding van hun kinderen niet delegeren aan de school.

No Image

“Te gezellig in de les”

22 juli 2010 Em70 2

Ook een kleine school, zonder didactiekdwang, met relatief wat betere salarissen, en waar docenten veel invloed hebben, biedt geen garantie op het normaal je werk kunnen doen. Sommige klassen of zelfs jaarlagen staan bol van de ordeproblemen. In het begin zoek je de oorzaak en de oplossing nog bij jezelf, totdat je op een gegeven moment denkt: schoolleiding, zoek het maar lekker zelf uit; ik geef alleen nog les aan jaarlagen en klassen die nog wél behoorlijk functioneren, en anders neem ik wel een baan op een particuliere school of buiten het onderwijs.

No Image

Doekle streeft

20 juli 2010 hendrikush 7

Nu er een nieuwe fraudezaak rondom diploma’s dreigt is de voorzitter van de HBO-raad druk met andere zaken. Voetballen, schaatsen, politiek, ministerschap véél belangrijker dan goed onderwijs.

No Image

Competenties in Vlaanderen

16 juli 2010 redactie 8

Competenties in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen neemt het denken in competenties een grote vlucht. Zojuist is er een vuistdik boek over verschenen dat het management van competenties tot onderwerp heeft, gekoppeld aan overwegingen van arbeidsrecht.

  • Erik Henderikx, Ria Janvier, Lou van Beirendock en Patrick Humblet (2010). Handboek HRM. Competentiemanagement en arbeidsrecht. Acco.