Rekenbewust vakonderwijs op de studiedag van de NVvW

De studiedag 2012 van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren is op 3 november in Veenendaal. Op www.nvvw.nl/page.php?id=9076 vindt u het programma. Kijk ook even hier:

www.aps.nl/agenda/-/event/34254

Maar goed, de plenaire lezing gaat over "Goed in taal/slecht in rekenen, of andersom". Ik kreeg van de redactie van de onvolprezen wiskunde E brief deze link:

www.pzc.nl/specials/besteleraar/4156114/Pieter-Wisse-heeft-t-mooiste-handschrift-van-de-school.ece

Kijk, dat ziet er nu eens leuk uit. Schoolbord en krijt, een mooie grafiek op het bord. Wat willen we nog meer? 

Op het programma op de site van de NVvW wordt overigens doorgelinked naar 

www.nvvw.nl/media/downloads/goed_in_rekenen__slecht_in_taal_of_andersom.pdf.

In die link gaat het ook over www.mastersineducatie.nl/ en het is me eigenlijk niet duidelijk hoe deze opleidingen uit de koker van de VO-raad hier relevant zullen zijn. Maar dat terzijde.

Het wordt zeker interessant te zien hoe in de werkgroepen op de studiedag omgegaan zal worden met wat er nu van twee rekentoetscommissies voorligt met betrekking tot het nieuwe struikelvak in het VO:

concept toets 3S

www.benwilbrink.nl/publicaties/12rekentoets_Ex.htm#3S

Wilbrink is in zijn commentaar kritischer dan ik had verwacht, maar hij heeft op belangrijke punten gelijk. De commissies hadden bijvoorbeeld te maken met de warboel die via de referentiekaders in de wet verankerd is. Ik sprak daarover op het 25-ste SKEPSIS congres (www.skepsis.nl/congres2012.html), waar ook Paul Kirschner sprak. De voordrachten komen op video beschikbaar. De slides die ik gebruikte staan hier: 

www.few.vu.nl/~jhulshof/skepsis2012.pdf (stof behandeld tot en met de pizza, het toetje is voor thuis)

De Commissie Schmidt heeft op basis van dit drijfzand gekozen voor rekenmachinetoetsen. Ook in de Commissie Van de Craats zijn zo te zien eerst de belangen van de rekenmachinefabrikanten zeker gesteld, maar hier zijn gelukkig positieve zaken te melden. Dat zal zeker gebeuren in de werkgroep van Jos Tolboom, die zich in deze commissie meer dan revancheert voor wat er onder zijn coordinatie moest gebeuren met betrekking tot de aangehouden motie over de rekenmachine. Lees nog eens wat Jan Karel Lenstra daar over op te merken had:

De aangehouden motie over de rekenmachine

Volg Wilbrinks' verslag van de veldraadpleging op linkedin:

www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=173659236&gid=3168799&commentID=99471980&goback=%2Egde_3168799_member_124803612&trk=NUS_DISC_Q-subject#commentID_99471980

"Kees Lagerwaard, bestuurslid van de NVvW maar sprekend op persoonlijke titel was een van de twee of drie sprekers die uitspraken dat rekenvaardigheid niet meer van belang, omdat volwassenen nauwelijks zouden rekenen, en als dat wel nodig is er op een RM zou worden gerekend." Geen wonder dat dit voorstel voor de studiedag steeds genegeerd wordt door FI/NVvW-bestuur:

www.beteronderwijsnederland.nl/node/7237

En wat gaat de rekenproblematiek via Van Streun's doodlopende leerlijnen en doorlopende drempels voor gevolgen hebben in de andere vakken? Kijk hier eens:

sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs/home

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/social-sciences-shining-wetenschap-en-techniek

De Stichting Goed Rekenonderwijs kan niet alles in de gaten houden en ik had het zelf ook nog niet gezien dit. Mieke Abels doet bijvoorbeeld een werkgroep op de studiedag van de NVvW. Dit is het literatuurlijstje op de site, met de bekende experts (van de verffabriek bijvoorbeeld: www.beteronderwijsnederland.nl/forum/geklieder-op-het-fi-en-rekenen-de-andere-vakken):

 

Zie ook sites.google.com/site/rekenbewustvakonderwijs/tip-van-de-maand. Daar kom je tips tegen als: 

"Bij 'chemisch rekenen' is het berekenen van hoeveelheiden atomen of moleculen niet voor alle leerlingen even makkelijk. We vergelijken de uitleg uit een scheikunde boek met een aanpak met de verhoudingstabel."

De verhoudingstabel, weer zo'n middel dat doel geworden is. Als je doorklikt (tip2.pdf in de bijlage) lijkt het net als of je in een TAL-boekje bent beland. Met de bekende TALrijke taligheid ook. Niet "Wat is een mol?" maar:

"Wie is de MOL?"

Hint: www.few.vu.nl/~jhulshof/TAL.pdf

Het mag inmiddels bekend zijn hoe in de TAL-boekjes het voorwerk is gedaan voor het afschaffen van breukrekenen en letteralgebra, onmisbare vaardigheden in alle beta-vakken. De experts waamee Van Streun zijn doodlopende leerlijnen en doorlopende drempels in de wet verankerd wist te krijgen zetten nu ook de toon voor het rekenen in de andere vakken. Zie in dit verband ook: www.beteronderwijsnederland.nl/forum/betaonderwijs-context. 

En erger, met subsidie van NWO dat kennelijk de weg ook helemaal kwijt is:

MBO rekenen

Het moge verder duidelijk zijn dat TAL de formulering van de tussendoelen in de onderbouw wiskunde bepaald geen goed heeft gedaan: 

staff.science.uva.nl/%7Ecraats/CommentaarJvdC.pdf

www.beteronderwijsnederland.nl/node/8111

Voor de Stichting Goed Rekenonderwijs blijft het dweilen met de kraan open. Hier is nog een ernstig lek:

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/protocol-ernstige-rekenwiskunde-problemen-en-dyscalculie .

Realistisch rekenonderwijs is moeilijk los te zien van het toenemende aantal gevallen van dyscalculie. Ik krijg net een mail van een lerares die opgezocht heeft wat een rekenstoornis is:

"rekenvaardigheden die duidelijk beneden het verwachte niveau liggen, met inachtneming van de leeftijd, de intelligentie en het gevolgde onderwijs, leidend tot flinke problemen op school of in het dagelijks leven en zonder dat dit het gevolg is van zintuiglijke tekorten."

Ze voegt eraan toe: 

"Voor het vaststellen van de diagnose moet worden uitgesloten dat de rekenproblemen een andere oorzaak hebben, zoals een andere stoornis of slecht rekenonderwijs op de basisschool waar het kind onderwijs volgt. Probleem echter is dat vele dyscalculie-experts (zo blijkt uit het protocol) met "goed rekenonderwijs" iets bedoelen wat wij "slecht rekenonderwijs" noemen."

Lees meer van haar hier:

Met dit dedain voor de leraar wordt de rode loper uitgelegd voor kwakzalvers

Dankij TAL en De Toekomst (die niet meer) Telt stapelen de problemen zich op. 

Algemene achtergrond voor deze blog: 

5 vragen over de reken/wiskundeproblematiek

Antwoord van de minister op Stop de Rekenramp

Slim bezig: APS-Exact en FI

www.beteronderwijsnederland.nl/node/7948

De vraag waarmee deze laatste link eindigt is door PWN nog niet beantwoord. Maar er wordt over nagedacht: 

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/voorzitter-pwn-neemt-handboek-ontvangst-niet-dus-0

Tot veler verbazing is ondertussen op voordracht van NVvW-voorzitter Marian Kollenveld het FI in de persoon van de voorzitter van de Wiskunde B vakcommissie van het College van Examens weer toegetreden tot het bestuur van het Platform Wiskunde Nederland. Voorlopig gebeurt er naar ik vrees niets aan de invloed van pseudowetenschappers op ons reken- en wiskundeonderwijs: 

Weer een podium voor APS, gecijferdheid en pseudowetenschap

Maar goed (?), er zijn ergere zaken:

Donderdag 4 oktober: Make Shift Happen

Los daarvan, kijk eens op de website van Jan de Lange:

De website van de 2 na laatste FI-directeur

 

 

6 Reacties

 1. Beste Paul,
  Beste Paul,

  Is je e-mailadres gewijzigd?

  Paul Drijvers wordt gebounced.
  Ik probeer nu het adres op www.fisme.science.uu.nl/staff/pauld/

  Ik begrijp inmiddels dat we je moeten feliciteren met je toetreding tot het bestuur van PWN. Daarmee blijft de vraag waarmee ik

  www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

  afsluit onverminderd urgent, zie bijvoorbeeld:

  www.beteronderwijsnederland.nl/forum/antwoord-van-de-minister-op-stop-de-rekenramp

  Wie is de hoofdspreker op 3 november?

  www.beteronderwijsnederland.nl/forum/rekenbewust-vakonderwijs-op-de-studiedag-van-de-nvvw

  Vriendelijke groet,

  Joost

  The original message was received at Sat, 29 Sep 2012 12:20:03 +0200
  from mailin.vu.nl [130.37.164.19]

  —– The following addresses had permanent fatal errors —–

  (reason: 554 5.1.0 Sender denied)

  —– Transcript of session follows —–
  … while talking to edgesmtp.uu.nl.:
  DATA
  < << 554 5.1.0 Sender denied 554 5.0.0 Service unavailable Reporting-MTA: dns; filter2-utr.mf.surf.net
  Received-From-MTA: DNS; mailin.vu.nl
  Arrival-Date: Sat, 29 Sep 2012 12:20:03 +0200

  Final-Recipient: RFC822; p.drijvers@uu.nl
  Action: failed
  Status: 5.1.0
  Remote-MTA: DNS; edgesmtp.uu.nl
  Diagnostic-Code: SMTP; 554 5.1.0 Sender denied
  Last-Attempt-Date: Sat, 29 Sep 2012 12:20:06 +0200

 2. Ik citeer hier toch maar even

  Ik citeer hier toch maar even de volgende reactie op de 3s toetswijzer: 

  Rijswijk, oktober 2012 

  Aan: steunpunt taal en rekenen 

  Betreft: advies over invoering rekenniveau 3s voor vwo 

  Geachte dames en heren, 

  Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de commissie. 

  We hebben grote waardering voor het werk dat door de commissie is verricht, met als resultaat een goed leesbaar en helder stuk. Daaruit blijkt voor ons heel duidelijk dat invoering van 3s voor vwo-leerlingen niet de zinvolle verdieping of verrijking is t.o.v. 3f, die wellicht verwacht kon worden. Het tegendeel is waar. Daarmee is wat ons betreft de grond vervallen onder de invoering; leerlingen, noch scholen noch docenten worden er mee geholpen. 

  We adviseren daarom ten zeerste om af te zien van de invoering van 3s. 

  Graag maken we van de gelegenheid gebruik om tevens de hoop uit te spreken dat de door ons om meerdere redenen als ongewenst beschouwde rekentoetsen in het voortgezet onderwijs een kort bestaan zullen hebben. Uiteraard zijn we desgewenst gaarne bereid tot een nadere toelichting op ons standpunt, 

  hoogachtend, 
  namens het bestuur drs Marian.P.Kollenveld, 
  voorzitter 

  Sterke uitspraken, zonder ook maar een poging tot onderbouwing.

  Kollenveld beantwoordt mijn vraag hierover met: bericht ontvangen.

 3. Deze discussie van mijn alter
  Deze discussie van mijn alter ego is nog niet gesloten. Tijd om hem weer actief te maken.

  Realistisch wiskundeonderwijs? Ik zie wel mogelijkheden.

  Google eens op Brusselator.

  Stelling.

  Het hele schoolcurriculum voor wiskunde kan betekenisvol zonder rekenmachine aan dit voorbeeld worden opgehangen.

  Algebra, kansrekening, analyse, combinatoriek.

  Nog even nadenken over statistiek.

 4. Een interessante smeekbrief

  Een interessante smeekbrief van lerarn en wiskundigen:

  Pétition pour la défense de l’enseignement de la géométrie de l’école primaire jusqu’aux classes préparatoires

  Apparue à l'aube du troisième millénaire av. J.-C., la Géométrie s'est d'abord imposée comme une puissante partenaire de vie pour les contemporains de cette époque, qui ont rapidement saisi la richesse de ses ressources, et fait dès lors un usage immodéré de ses outils efficaces pour résoudre nombre de problèmes pratiques posés dans des domaines aussi divers que l'architecture, la topographie, l'arpentage ou les partages territoriaux. Peu à peu, la Géométrie a ensuite acquis ses lettres de noblesse et commencé à se développer en tant qu'entité propre, se dégageant des préoccupations utilitaires et se révélant progressivement comme une formidable école du raisonnement, dotant quiconque en faisait usage d'une propension à la rigueur et à la précision.

  Pourtant, si l'on évalue la situation à l'aune de la dernière décennie, force est de constater que cette belle histoire semble vouée à connaître un bien lugubre épilogue. À chaque renouvellement des programmes scolaires, la quotité affectée à la géométrie se réduit en effet peu à peu comme peau de chagrin. Ce processus de destruction, qui transcende les partis politiques, va bientôt connaître une nouvelle étape puisque de nouveaux programmes seront appliqués dans les écoles primaires et dans les collèges. 

  Au collège, depuis bien longtemps, les transformations affines n’agissent plus sur les points, mais sont devenues de vagues procédés de déformation de figures géométriques. Les vecteurs, quant à eux, ont disparu depuis  plusieurs années déjà, alors que les translations ont été étonnamment maintenues. Les théorèmes sur les positions relatives de droites et de plans ont également été supprimés. Aujourd’hui, la géométrie poursuit sa longue agonie : les médianes, les parallélogrammes, les cercles inscrits et circonscrits, les théorèmes des milieux, l’aire du disque et les volumes de la sphère, de la pyramide et du cône disparaîtraient des nouveaux programmes. Les figures usuelles (cercles, triangles, quadrilatères,…) n’ont plus de propriétés : il est vrai que les élèves n’apprendront qu’« à exercer un contrôle des caractéristiques d’une figure ». L’exemple de la section d’une pyramide ou d’un cône par un plan parallèle à la base qui permettait d’illustrer dans l’espace les notions d’agrandissement et de réduction abordées dans les classes du collège, a également été sacrifié.

  Au lycée, les programmes suivent la même logique de destruction. Les recherches de lieux géométriques et les problèmes de construction qui agrémentaient les manuels scolaires, deviennent de plus en plus rares. Les transformations affines n’apparaissent toujours pas et les barycentres n’ont pas survécu.

  En classe préparatoire, la géométrie affine a quasi disparu – à l’exception de la convexité, présentée de manière isolée et singulièrement hors contexte. Les coniques, après avoir été chassées des programmes de terminale, connaissent le même sort au sein des classes préparatoires.  Le calcul des aires et des volumes, mais aussi les propriétés métriques des courbes, ne seront également plus abordés. Seule la géométrie vectorielle semble résister. Mais pour combien de temps encore ?

  D’une façon générale, les programmes successifs de mathématiques offrent de moins en moins de supports à l’apprentissage de la démonstration. Ainsi fragilisée, la géométrie est peu à peu réduite à sa dimension utilitaire, perdant ainsi son aspect plus formatif qui est celui de créer des esprits rigoureux. Blaise Pascal disait pourtant :

  « Et je n'ai choisi cette science [la géométrie] (…) que parce qu'elle seule sait les véritables règles du raisonnement, (…) et se fonde sur la véritable méthode de conduire le raisonnement en toutes choses, que presque tout le monde ignore, et qu'il est si avantageux de savoir, que nous voyons par expérience qu'entre esprits égaux et toutes choses pareilles, celui qui a de la géométrie l'emporte et acquiert une vigueur toute nouvelle. »

  Par le biais de la géométrie, l’Education Nationale s’en prend en définitive à toutes les mathématiques : les étudiants accueillis dans les universités et les écoles de l’enseignement supérieur n’auront pas été suffisamment formés à la rigueur de la démonstration et une nouvelle baisse du niveau général de la licence est encore à prévoir.

  La situation est d’autant plus grave que les programmes du CAPES de Mathématiques suivent l’évolution des enseignements dispensés dans les établissements du second degré : si les collégiens et les lycéens ne sont plus correctement formés à la rigueur de la démonstration, les futurs enseignants ne seront plus formés à transmettre cette rigueur. Quant aux professeurs des écoles, nous savons déjà que très peu de lauréats sont issus des filières scientifiques. Nous sommes donc résolument entrés dans une boucle infernale qu’il est urgent de rompre.

  En conséquence, nous demandons au Ministère de l’Éducation Nationale la prise en compte de ces remarques, ainsi que la révision intégrale du projet des programmes de mathématiques pour les cycles 3 et 4.

  LETTER TOMADAME LA MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHERévision du projet des programmes de mathématiques pour les cycles 3 et 4

  1. Des nouvelles de la pétition pour la défense de la Géométrie de l'école primaire jusqu'aux classes préparatoiresCher-e-s collègues, Cher-e-s ami-e-s, J’ai le plaisir de vous informer que nous avons franchi la barre des 500 signataires dont près de 200 sont chercheurs ou enseignants-chercheurs en Mathématiques. De nombreux…

   aune = els; el(lepijp); à l'aune de = op grond van; in het licht van

   force est  = er moet worden bedacht/geconstateerd

   la quotité = het quantum

   agrémenter = aankleden, versieren

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.