Geen afbeelding

BON doet aangifte bij NMa voor fusie tussen twee ROC’s

3 december 2008 ralph hanzen 38

Geachte leden,

Beter Onderwijs Nederland heeft vandaag de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzocht om een onderzoek in te stellen naar de voorgenomen bestuurlijke samenwerking van ROC van Amsterdam met ROC Flevoland. BON is het met minister Plasterk van OC en W en het kabinet eens dat grootschaligheid niet meer van deze tijd is.

Geen afbeelding

BON steunt stakingsoproep leraren

19 november 2008 ralph hanzen 33

BON steunt stakingsoproep leraren

VO-raad geen bestaansrecht als werkgever

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) steunt de oproep van de onderwijsbonden aan de leraren voortgezet onderwijs om op 19 november te staken. De vereniging die strijdt voor het verbeteren van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, vindt het van groot belang dat de werkdruk voor alle leraren, ook de deeltijders, fors omlaag gaat.

Geen afbeelding

Persbericht BON: Van Bijsterveldt spant met eindexamenvoorstel paard achter wagen

25 oktober 2008 ralph hanzen 16

Amsterdam, 24 oktober 2008

persbericht Beter Onderwijs Nederand

BON: Van Bijsterveldt spant met voorstel paard achter wagen

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt wil met ingang van 2011 de exameneisen voor middelbare scholieren aanscherpen. Zij wil af van de huidige praktijk dat scholieren onvoldoendes voor het centraal examen mogen compenseren met voldoendes van het schoolexamen. Daarnaast mogen scholieren voor het eindexamen nog maar één vijf halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Volgens BON hanteert de staatssecretaris met haar voornemen de verkeerde volgorde al is het een stap in de goede richting. BON pleit voor het éérst centraal vaststellen van wat leerlingen inhoudelijk concreet moeten kennen en kunnen; pas daarna hebben cijfers zin. Het zijn juist de inhoudelijke eisen die opgehoogd moeten worden.

Geen afbeelding

“formulekaart afgeschaft”

31 augustus 2008 ralph hanzen 0

 Uit de wiskunde-E-brief van vanavond:

 

"In 2009 is de formulekaart (of Wisforta) nog toegestaan bij alle centrale vwo-examens wiskunde, en op het havo alleen voor bezemkandidaten volgens het oude programma.

Geen afbeelding

Leraren in Actie!: “- Motie van afkeuring tegen akkoord actieplan leerkracht -“

22 april 2008 ralph hanzen 7

Hieronder de ongewijzigde tekst van een persbericht van Leraren in Actie!:

Extra algemene ledenvergadering AOb 24 april 2008

– Motie van afkeuring tegen akkoord actieplan leerkracht –

Woensdag 16 april 2008 is door betrokken partijen het convenant Actieplan Leerkracht ondertekend. Dit convenant zou het werken in het onderwijs aantrekkelijker moeten maken. Helaas moeten de indieners constateren dat dit convenant niet voldoende is om goed onderwijs te garanderen.