No Image

Geachte ouder/verzorger,

21 maart 2006 ralph hanzen 2

Geachte ouder/verzorger,

`Als management van het Regionaal Lyceum De Kweekvijver willen we U van harte verwelkomen in onze fraaie scholengemeenschap! Wij zijn er trots op dat wij het modernste lesmateriaal hebben, dat de computerlokalen dit jaar geheel zijn vernieuwd, dat het management op de hoogte is van alle gangbare managementtheorieën, en dat onze onderwijsmethodes zijn ingericht volgens de nieuwste didactische inzichten. Uw kind kan zich hier optimaal ontplooien: U hebt de juiste keuze gemaakt!’

Deze ronkende zelfverheerlijking is weliswaar enigszins aangedikt, maar het is een feit dat scholen zijn niet altijd open zijn naar de ouders. Waar moet je als ouder naar vragen? Een paar voorbeelden met telkens de motivatie en relevantie van de vraag.