“formulekaart afgeschaft”

 Uit de wiskunde-E-brief van vanavond:

 

"In 2009 is de formulekaart (of Wisforta) nog toegestaan bij alle centrale vwo-examens wiskunde, en op het havo alleen voor bezemkandidaten volgens het oude programma.

Bij de centrale examens volgens de nieuwe programma’s (‘2007’) is de formulekaart niet meer toegestaan. Bij de vwo-examens zal een beperkt aantal formules (en bij wiskunde B ook verwijzingen naar definities en stellingen uit de meetkunde) worden afgedrukt op het examen zelf. Zie hiervoor bijlage 3 van de desbetreffende syllabus, of kijk opwww.digischool.nl/wi/wiscom/examenprog-2007.htm
Bij de nieuwe havo-examens worden geen formules beschikbaar gesteld. Dit speelt dus dit schooljaar voor het eerst, voor reguliere havo-examenklassen. 
Meer over de eindexamens 2009 en 2010 in het stukje hieronder.

mb
——————————————————————————————————————————————————–
EXAMENS HAVO/VWO IN 2009 EN 2010

In 2009, aan het eind van dit schooljaar, worden de eerste centrale examens voor de havo-programma’s volgens de vernieuwde profielen (‘2007’) afgenomen. Een jaar later, voorjaar 2010, is het vwo aan de beurt. Dit schooljaar hebben, door de bank genomen, alleen vwo-6-leerlingen en gezakte havisten (indien zij zich voorbereiden op een bezemexamen) nog te maken met de wiskundeprogramma’s A1, A12, B1 en B12.
De nieuwe examenprogramma’s voor wiskunde A, B, C en D zijn door Gerard Koolstra verzameld op 
www.digischool.nl/wi/wiscom/examenprog-2007.htm. Zowel de syllabi van de CEVO voor de centrale examens als de handreikingen van de SLO voor de schoolexamens zijn daar te vinden, inclusief interactieve totaaloverzichten. Let op: met name in de programma’s voor havo-A en vwo-C moeten veel eindtermen getoetst worden buiten het CE om, in het SE. Wiskunde D kent geen CE.
Daarnaast is 
www.examenblad.nl (onder verantwoordelijkheid van OCW en CEVO)  een nuttige bron. De informatie op deze website is gekoppeld aan het desbetreffende examenjaar. Eerst moet het eindexamenjaar links bovenin het scherm geselecteerd worden, en vervolgens verschijnt de specifiek op het gekozen examenjaar gefilterde informatie.
Let op: syllabi voor centrale examens worden per examenjaar vastgesteld. 
De syllabi voor de havo-wiskunde-examens in 2009 zijn verschenen in mei 2007. Voor de examens in 2010 worden nieuwe syllabi vastgesteld. Deze zullen zeer binnenkort verschijnen, en ook op papier naar de scholen worden toegestuurd. Naar verwachting zullen deze syllabi niet of nauwelijks afwijken van de havo-syllabi voor 2009. 
Een enkele keer wordt een syllabus na publicatie nog licht aangepast. Eventuele wijzigingen worden in september bekend gemaakt op 
www.examenblad.nl , als zogeheten Septembermededeling.

mb"