Leraren in Actie!: “- Motie van afkeuring tegen akkoord actieplan leerkracht -“

Hieronder de ongewijzigde tekst van een persbericht van Leraren in Actie!:

Extra algemene ledenvergadering AOb 24 april 2008

– Motie van afkeuring tegen akkoord actieplan leerkracht –

Woensdag 16 april 2008 is door betrokken partijen het convenant Actieplan Leerkracht ondertekend. Dit convenant zou het werken in het onderwijs aantrekkelijker moeten maken. Helaas moeten de indieners constateren dat dit convenant niet voldoende is om goed onderwijs te garanderen.

Allereerst worden in het convenant geen afspraken gemaakt over het verminderen van de werkdruk. De onderhandelingen over de werkdruk worden doorgeschoven naar de CAO-onderhandelingen. De indieners van deze motie vinden dat dit onvoldoende garandeert dat er daadwerkelijk een vermindering van de werkdruk komt. Er moeten nu al concrete afspraken gemaakt worden over de werkdruk.

Ten tweede is er geen sprake van een structurele loonsverhoging. Leraren die nog niet aan het eind van hun schaal zitten, gaan stapsgewijs in 6 jaar een extra periodiek omhoog. Dit betekent dat een LB docent er per maand gemiddeld € 50,- bruto extra op vooruit gaat in vergelijking met wat leraren nu krijgen als ze een periodiek omhoog gaan. Bovendien vervalt de automatische toekenning van de jaarlijkse periodiek. Regelgeving hierover ontbreekt. Dat is een ernstige verslechtering.

Bovendien staat in het convenant beschreven wanneer docenten een schaal omhoog kunnen gaan. Pas in 2014 wil de AOb ernaar streven docenten de schaal te geven waar zij recht op hebben. Dit duurt nog 6 jaar. De indieners van deze motie vinden dit veel te lang duren. Dit geld moet eerder beschikbaar zijn. Het blijft afwachten of iedereen in de schaal komt waar hij recht op heeft. Als het geld op is, ben je als academisch geschoolde docent afhankelijk van je directie.

De Bapo-regeling is behouden, maar het vierde punt is dat de financiering (100 miljoen) wordt afgesnoept van het geld dat minister Plasterk extra voor het onderwijs beschikbaar heeft gesteld tot 2020. Een dubbele sigaar uit eigen doos.

Daarnaast stelt minister Plasterk 1 miljard beschikbaar voor het onderwijs, uiteindelijk te bereiken in 2020. Wij blijven echter vasthouden aan een volledige invoering van het rapport Rinnooy Kan. Dat zegt dat er 1 miljard per jaar geïnvesteerd moet worden om een nog ernstiger lerarentekort te voorkomen. Het Plasterk-miljard is er pas in 2020. Veel te laat: de kwaliteit van het onderwijs is niet veilig gesteld.

Ook is in de AV van december 2007 unaniem een motie aangenomen waarin vermeld staat: “Een groot deel van het budget komt uit zijn eigen onderwijsbegroting. Dit is geen investering, maar een verschuiving. De veelvuldig gehoorde term ‘sigaar uit eigen doos’ past goed bij het beleid dat de minister op dit moment uitvoert.” En: “De leden stemmen in met de algehele afkeur van het Actieplan LeerKracht van Nederland. Minister Plasterk heeft tot en met 18 januari 2008 de tijd om met een beter Actieplan te komen, waaruit blijkt dat er wel degelijk wordt geïnvesteerd in het onderwijs! Mocht er op 18 januari 2008 geen beter plan op tafel liggen, dan zullen acties in het VO het gevolg zijn.”

Tot slot blijkt uit het convenant dat er niet meer geld uitgegeven wordt, maar minder. Er is sprake van een dubbele sigaar uit eigen doos. De onderhandelaars hebben zelfs geld van het al geringe budget laten afpikken. De problemen in het VO worden bij lange na niet door het aannemen van dit convenant opgelost. Voor het aanpakken van het probleem in het VO is meer geld nodig. De AOb moet alles uit de kast halen om dit te bereiken.

Bij het aannemen van deze motie wordt de AOb gesommeerd om terug te gaan naar de onderhandelingstafel om veel meer geld te eisen van minister Plasterk om de problemen in het voortgezet onderwijs aan te pakken. Daarbij denken wij aan:
– een structurele loonsverhoging voor alle docenten van 15%
– afspraken over werkdrukvermindering
– koppeling opleiding-functieschaal niet afhankelijk van functiemix
– macht directies indammen
– 1 miljard vanaf 2009

De stakingsacties die de AOb heeft uitgeroepen zullen in mei in ieder geval voor het VO doorgang vinden.

Ondertekenaars motie:

Nick Vogels
Teja Bodewes
Ronald Cilon
David Geneste

7 Reacties

 1. Hoeveel sigaren zitten er nog in die doos?
  Volgens mij is het zelfs zo, dat de BAPO regeling in zoverre blijft, dat er vanaf volgend jaar jaarlijks een half jaar van wordt afgesnoept. Jaarlijks zal de BAPO leeftijd met een half jaar verhoogd worden.
  Voorzover bekend is er al een CAO in de BVE sector waarin dit “gewoon” is opgenomen.
  Wij moeten ons toch sterk gaan afvragen hoeveel sigaren er nog uit die doos van Plasterk of “onszelf” gaan komen.
  Acties lijken onafwendbaar, maar de leden van de diverse bonden kunnen toch minimaal alles afkeuren en de onderhandelaars terugsturen naar de onderhandelingstafel?
  Tot slot: hoe lang gaat deze uiterst slechte soap nog door? Wat moet er nog geruïneerd worden in het onderwijs voordat men e.e.a. inziet?
  De VO raad e.d. hebben toch veel te veel macht. De docenten moeten nu echt iets daadkrachtigs gaan doen.

 2. De minister zat op you tube…
  In hoeverre heeft de minister zich met de onderhandelingen bemoeid?
  Bij Pauw & Witteman gaf hij toe dat hij op zijn ministerie zijn werk had zitten doen en toen dat klaar was naar Neil Young op You tube had zitten kijken in afwachting op het bericht dat de partijen er uit waren.
  Ja, zo zei hij, daar zaten het BO, VO enz. in groepjes te vergaderen.
  En toen ze klaar waren heb ik mijn handtekening gezet.

  • In elk geval eerlijk
   Mogelijk is Plasterk hiermee de eerste minister die eerlijk vertelt hoe dit soort onderhandelingen in hun werk gaan ……

 3. Ook leraren in actie ziet het nog niet
  Dit convenant is een verslechtering van het salaris van de leraar. Niets weerhoud de schoolbesturen ervan om geen enkele docent een periodiek toe te kennen. De toekomst zou dus zo kunnen zijn dat alle docenten hun hele loopbaan in de onderste trede van de salarisschaal zitten. Op die manier halen de schoolbesturen een miljard of wat per jaar op dat ze uit kunnen geven aan zichzelf.

  Het minste wat de vakbonden kunnen doen is een minimum vastleggen voor periodiekverhoging (`ieder jaar krijgt 90% van de leraren een periodiek’ of iets dergelijks).

 4. VWO-ouders maar weinig opgeschoten
  Toen ik zo’n 15 jaar geleden de strijd probeerde aan te binden met de Onderwijsgemeenschap Venlo en OMGEVING wilde ik graag dat het VWO weer echt voorbereidend WETENSCHAPPELIJK onderwijs zou worden. Ik wilde weer een cultureel-wetenschappelijke ambiance waarin echt wiskundeonderwijs de leerlingen zou leren om in de spreektaal met behulp van nauwkeurig gedefinieerde objecten een correcte bewijsvoering tot stand te brengen en de kracht en zwakten van de spreektaal duidelijk zouden worden door veelvuldig vertalen. Daarvoor waren intelligente, goed opgeleide leraren nodig met een sterke eigen persoonlijkheid en eigen onderwijsstijl. Door een goede betaling van voor VWO geschikte leraren op de lange baan te schuiven blokkeert Plasterk de terugkeer naar VWO-onderwijs dat zijn naam waard is. En dat terwijl Plasterk ook minister van Cultuur is.
  Seger Weehuizen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.