No Image

ingezonden stuk NRC 02 december

2 december 2006 ralph hanzen 4


Tevreden manager

In een reactie op Prick poogt de heer Hendrikse, lid van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), aan te tonen dat Prick fout zit met zijn analyses over de staat van het onderwijs. OMO is het overkoepelende schoolbestuur van 45 Brabantse middelbare scholen. OMO heeft in totaal 67.000 leerlingen en 6.500 werknemers. Een zeer grote scholengemeenschap waar “de Raad van Bestuur het bevoegd gezag van de scholen is en de totale organisatie bestuurt”, aldus de eigen website. Hendrikse vraagt om een ‘kritisch-constructieve benadering’ van het onderwijsdebat.

No Image

te veel fraaie kreten, te weinig salaris voor leraren

17 oktober 2006 ralph hanzen 2

Vandaag in Trouw een bewerkte tekst. Hieronder de oorspronkelijke.


Onderwijs, elke dag anders. Nu tot 48% minder loon!

Draagvlak’, ‘eigenaarschap’ en andere managementkreten
Op Prinsjesdag presenteerde het ministerie van onderwijs de Nota Werken in het Onderwijs 2007. Het hierin gebezigde jargon typeert prima hoe ver de overheid en het management afstaan van de onderwijsrealiteit. Een aantal zaken is voor leraren niet nieuw:’ In de aanpak van verandering blijkt (…) dat wat de schoolleiding (…) zégt niet altijd overeenkomt met wat ze dóet.’ Deze vaststelling getuigt van een verfrissende eerlijkheid. Het beleid blijkt nog altijd ‘top-down’ te worden opgelegd, terwijl schoolleidingen beweren dat ze juist ‘draagvlak’ en ‘ eigenaarschap’ creëren. De overheid erkent hier dat de vrijheid die scholen in toenemende mate krijgen niet bij docenten terechtkomt. Integendeel, het management neemt met verve de macht over en trekt de teugels aan. De onvrede die bij docenten al jarenlang bestaat over het inhoudelijke gesol met hun werk wordt erkend. Laten we dat in het kader van “beter- laat -dan nooit” goede vaststellingen noemen. Er zal op korte termijn echter wel nadrukkelijk uit een ander vaatje getapt moeten worden.

No Image

hoogopgeleide docenten

8 oktober 2006 ralph hanzen 77

De onderstaande discussie werd een beetje te lang om nog overzichtelijk te zijn. De discussie wordt hier voortgezet.
____________________________________________________
Beste BON-ners,

Een terugkerende discussie in onze fora is die over de academisch opgeleide docent. Voor de duidelijkheid: BON wil dat onderwijs gegeven wordt door hoogopgeleide docenten. In de gangbare definitie kunnen dat personen zijn met een hbo- en wo-achtergrond. BON onttrekt zich niet aan die definitie.

Centrale vraag: Wat voor docenten willen we voor de klas?