it is mei sizzen net te dwaan

It is mei sizzen net te dwaan

Hoewel ik van mening ben dat het niet goed is dat leerlingen hun leraar tutoyeren vind ik het voorstel van de heer Beertema (PVV) om het gebruik van u van leerlingen tot leraren voor te schrijven, ongewenst en irritant. Irritant , niet omdat leden van Beertema’s partij zich niet altijd parlementair uitdrukken, dat is alleen maar een flauwe reactie van andere Kamerleden. Immers, men behoort het voorstel los daarvan op zijn merites te beoordelen.
Wie dat doet en verstand heeft van de onderwijspraktijk moet constateren dat het waarschijnlijk om een publiciteitsstunt gaat. Er zijn veel mensen die menen dat de ‘hufterigheid’ in de samenleving sterk toeneemt en een politieke partij die daar tegen in het geweer komt, verdient steun.
Maar dat is een wat oppervlakkige manier van denken die veronderstelt dat je dit soort gedragsregels zo maar kunt opleggen. Dat is niet zo. Het zou inderdaad beter zijn dat er ten aanzien van schoolregels één lijn werd getrokken: geen mobieltjes, geen petten, geen gemekker enz. Jammer, maar er zijn altijd leraren die vanuit een bepaalde ideologie of uit onmacht, of gewoon omdat ze dwars zijn, de hand lichten met die regels en er zijn te weinig schoolleiders die echt gezag (durven) uitoefenen. Een probleem is ook dat veel scholen te groot zijn om een behoorlijke controle mogelijk te maken.
Enfin, Beertema, als oud-onderwijsman, weet dat vast heel goed. Hij weet ook dat het onderwijs niet selectief genoeg is, niet kan zijn, ten opzichte van nieuwe leraren. Dat komt doordat het beroep niet aantrekkelijk gevonden wordt en vaak tweede of derde keus is. Dat is een veel groter probleem dan het je of jij zeggen of de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren.
Kortom, Beertema doet al net als minister van Bijsterveldt: geen daden maar woorden. Dat is niet voldoende: zoals een Fries spreekwoord zegt: it is mei sizzen net te dwaan.

1 Reactie

Reacties zijn gesloten.