Let op de Chinezen

Let op de Chinezen

Het nieuws van de afgelopen zomer is, wat het onderwijs betreft, niet bijzonder verrassend. Hele verhalen over de suggesties van dhr Kuiper, voorzitter van de Besturenraad van christelijke scholen, dat jongens en meisjes erbij gebaat zouden zijn om voor sommige vakken gescheiden onderwijs te krijgen. Grotendeels is dit natuurlijk een ‘non-issue’ want er zullen heel weinig scholen zijn die over de middelen beschikken om dit plan te realiseren. Los daarvan, hoe functioneert naar sexe gescheiden onderwijs in de praktijk?
Er zijn nog wel leraren en oud-leraren aan wie je dit kunt vragen. Immers , vóór de invoering van de Mammoetwet was er de middelbare meisjesschool, de M.M.S. , die met de nadruk op het talenonderwijs, vaak een prima opleiding verzorgde. Ook de huishoudschool heeft op haar manier tientallen jaren goed gefunctioneerd.
Op de H.B.S. kwam het trouwens regelmatig voor dat bepaalde klassen alleen jongens hadden. In Bordewijk’s roman ‘Bint’ wordt verteld dat er in de klas die met ‘de hel’ wordt aangeduid, maar één meisje zat, Schattenkeinder: ‘De vrouw Schattenkeinder was een sloddervos met een ragebol’.
In het algemeen gaven leraren de voorkeur aan gemengde klassen en als er een jongensklas dreigde te ontstaan, had men er toch graag een paar meisjes bij. Meisjesklassen vragen van de leraar een enigszins andere instelling, een ‘feeling’ om een zodanige sfeer te creëren dat er goed gewerkt kan worden. Maar verder is het natuurlijk vooral de instelling van ouders en leerlingen en het karakter van de school dat bepaalt wat er mogelijk is.
In Engeland zijn de beste middelbare scholen in het middelbaar onderwijs, onder andere Eton en Harrow, waar prins William en prince Harry op school zaten, nog steeds ‘single sex’ scholen. Overigens, er zijn ook voortreffelijke meisjesscholen en uitstekende ‘gemengde’ scholen.
Die scholen zijn selectief en stellen hoge eisen. De klassen zijn klein, de voorzieningen royaal, de leraren uitstekend opgeleid en bekwaam. De ouders zijn ambitieus, de leerlingen gemotiveerd. Het wordt als een voorrecht gezien op zo’n school te zitten.
Er zullen ongetwijfeld steeds vaker kinderen van rijke Chinezen toelating zoeken tot dergelijke scholen en daar goede prestaties leveren, want, zo is onlangs gebleken uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Chinese leerlingen doen het uitstekend in het onderwijs. Zij tonen aan dat, wat je bereikt in het onderwijs, niet alleen afhankelijk is van je aangeboren talent maar ook van je achtergrond en van je bereidheid om hard te werken. Wie leest en hoort hoe competitief het onderwijs in China zelf is en hoe de beste leerlingen en studenten gestimuleerd en beloond worden zal echt niet geloven dat de ‘hegemonie’ van het Westen nog lang zal duren.

Cornelis Verhage

10 Reacties

 1. Behalve dat…
  …de Chinezen alleen maar kunnen kopiëren.
  Voor originaliteit (uitvindingen en anders denken) zijn de Europeanen weer nodig.

   • Oogklep
    Ach ja, sommige mensen blijven denken in stereotypen. Dat Hals’ opinie achterhaald is merkt hij vanzelf wel.

  • afwachten
   Dat zei men van de Japanners ook. Maar op een gegeven moment liepen ze voorop met de autoproductie. En zij maken binnenkort robots die baby’s en bejaarden kunnen verzorgen. Yukawa heeft een Nobelprijs gewonnen. Herrnstein und Murray zeggen bewezen te hebben dat de Noord-Oost-Aziaten in inteklligentie boven de blanken uitsteken. Maar misschien moeten we hier onderscheid maken tussen intelligentie en creativiteit.
   Seger Weehuizen

   • Die auto’s kopiëren ze….
    …van het westen en die robotindustrie is van het niveau van legoland en van een kinderlijke infantiliteit.

    • china
     Wat heerlijk om altijd zo overtuigd te zijn van je eigen gelijk. Wij waren vorig jaar in China. Er is ongetwijfeld een boel mis, maar het onderwijs is ongelooflijk competitief en goed. Er werken overigens ook behoorlijk wat Amerikaanse en Europese hoogleraren, waaronder enkele Nederlanders. En je weet het Hals: leer iemand klimmen en ooit komt de tijd dat hij met kokosnoten gaat gooien. En wat creativiteit betreft: de moderne Chinese kunst is zeer in opkomst. Onze vroegere minister Heinsbroek is verzamelaar.

     • Re: kafka…
      Moderne Chinese kunst bestaat niet, alleen maar hele slechte kopieën van het Westen.
      Ze zijn nu ergens in dat verre land Hallstad aan het nabouwen.
      (zonder toestemming overigens)

   • als de welvaart stijgt…
    Als Japan steeds rijker is geworden door hun, qua prijs, zeer concurrerende producten, wordt Japan langzaam maar zeker rijker. Dat heeft meestal tot gevolg dat de lonen stijgen en dat het ooit voordelige kostenvoordeel langzaam maar zeker gaat verdwijnen. Wil een land zijn welvaart behouden, zal het land dus nieuwe innovatieve producten moeten gaan ontwikkelen; unieke en gewilde producten dus. Maar het de vraag of het japan intussen werkelijk zo goed gaat.
    Ik denk inderdaad dat China de Japanse weg aan het volgen is.
    Maar intussen staat ‘het westen’ natuurlijk niet helemaal stil.
    Intussen is China de goedkope werkplaats voor vooral ‘het westen’.
    Moeten we nu Chinees gaan leren, zoals we regelmatig horen verkondigen?
    Ik denk het niet. We zijn ook niet massaal Japans gaan leren hoewel we goede zaken konden doen met Japan.
    Zolang het Engels algemeen als voertaal wordt aanvaard, lijkt me het leren van Engels nuttiger, des te meer omdat landen als Japan (maar zelfs Frankrijk anno 2011) er net zo over denken.
    Volgens mij spreekt de Chinees ook graag Engels.
    Zeker zolang wij zijn klant zijn, zal de Chinees best wel Engels willen spreken.

    • China is veel groter dan Japan.
     Direct na de tweede wereldoorlog spande Nederland zich in om zo veel mogelijk mensen een zo hoog mogelijke opleiding te geven. Verblind door het succes en de zorgeloos als gevolg van onze rijkdom hebben we vervolgens het onderwijs op elk niveau om zeep geholpen. Langzaamaan begint het besef door te dringen dat wij in geval van te weinig grondstoffen niet alleen armer zullen worden dan China maar ook dan we waren. Maar waarschinlijk pas als we een dictator hebben kan het politico-educatieve complex ontmanteld worden.
     China is qua omvang veel groter dan Japan en het kan gemakkelijk de eerste economie van de wereld worden. Japan is nu de derde als we de Europese economische ruimte als “land” zien. Maar Chinees is een moeilijke taal en de USA, Canada, India en Australië zijn bij elkaar zo groot dat Engels nog lang de wereldtaal zal blijven.
     Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten.