ROC-voorzitter

ROC-voorzitter

Hoe het komt weet ik niet maar het gebeurt nogal eens dat mensen die afscheid gaan nemen van hun baan in het onderwijs, opmerkelijke en behartigenswaardige dingen zeggen. Een voorbeeld is dhr Franken, bestuursvoorzitter van R.O.C. West-Brabant, die in een interview in BN DeStem van 24 juni onder meer het volgende zei: ‘Er is een continue opwaartse druk richting havo en vwo-opleidingen. Maar het is niet zo dat mensen steeds slimmer worden. Een gediplomeerd mbo-er die zijn hbo-diploma niet haalt kan altijd terugvallen op zijn mbo en aan het werk. Dat kun je van een uitvaller met een havo-diploma niet zeggen.’
Op de vraag van de journalist hoe hij die tendens wil tegengaan zegt hij: ‘Ik vind dat binnen nu en vijf jaar het niveau van havo en vwo drastisch omhoog moet door de toelatingseisen te verscherpen. Dan komt er vanzelf ook meer gang richting vmbo en mbo en zullen meer kinderen de koninklijke weg bewandelen: vmbo, mbo en eventueel hbo.’
Ik denk dat Franken gelijk heeft. Er is immers, bij de tegenwoordige manier van beoordelen en bevorderen in het onderwijs, een onmiskenbaar verband tussen het gemiddelde niveau van de instroom en het bereikte niveau aan het eind van een opleiding. Als de kwaliteit van de instroom daalt, gaat ook het eindniveau omlaag. En dat is bepaald niet alleen ongewenst voor het hbo of vwo, maar evengoed voor het mbo en vmbo. Juist die opleidingen kunnen meer bereiken als zij ook goed gemotiveerde leerlingen met behoorlijke capaciteiten hebben.
Bovendien, het niveau van de opleidingen, zeker in mbo en hbo, heeft nog een extra duw omlaag gekregen door de toepassing van het competentiegerichte leren. Dat wordt niet langer ontkend, integendeel, plotseling zijn ook bestuurders erachter dat deze onderwijsvernieuwing niet zo’n goed idee was. De voorzitter van de Fontijs hogescholen zegt nu ( NRC Handelsblad 22 juni) dat cgo voor bijna niemand geschikt is : ‘Voor het merendeel van de studenten werkt al die vrijheid niet; alleen de meest gemotiveerde 5 procent heeft baat bij deze manier van lesgeven en excelleert daardoor.’
Waarom ben je er dan mee begonnen, zou je zeggen. Volgens Presley Bergen van BON was invoering van cgo ook een manier om te bezuinigen op bekwame vakleerkrachten, die nu voor een deel ‘verjaagd’ zijn uit mbo en hbo.
Enfin, het goede nieuws is dat nu eindelijk, ook bij politici en bestuurders is doorgedrongen dat er veel mankeert aan het onderwijs. Maar dan? Meer geld zou helpen als dat beschikbaar was; maar, men zou wel kunnen beginnen met het uitvoeren van de suggesties van ROC-voorzitter Franken met de bedoeling het uit balans geraakte onderwijsstelsel te herstellen.

Cornelis Verhage

7 Reacties

  1. Hoger niveau
    In het PO komt nu een nog zwaardere editie van “Samen naar school”. De uitstroom met hogere reken- en taaleisen moet omhoog. De leerkrachten worden verder opgezadeld met onwerkbare eisen en verwachtingen. Je moet wel erg gelovig zijn om te denken dat dit allemaal vanzelf goed komt! (Waar is Leo?)

  2. Probleempje
    Dit verhaal klopt natuurlijk maar hoe gaan ´we` ervoor zorgen dat we weer 100% eerstegraadsleraren in de bovenbouw van het HAVO en het VWO krijgen? Momenteel wordt toch zo’n 1/3de van de lessen in 4-HAVO t/m 6-VWO verzorgd door een tweedegraadsleraar? Gaan die dat hogere HAVO- en VWO-niveau aankunnen?

    • Ook onderbouw VWO moet 1ste graads worden
      Om intelligente jonge leerlingen tussen de 12 en 15 meer te motiveren zou ook in de onderbouw VWO docenten van eerstegraadsniveau aangesteld moeten worden. Ik zeg expres eerstegraadsNIVEAU want bij hoge uitzondering zou ook een onderbevoegde of onbevoegde leraar geschikt kunnen zijn.
      Seger Weehuizen

      • En op het MBO
        Er is nu ook een advies aan Marja geleverd over de laatste klassen van MBO-4. Daar zouden ook eerstegraads aangesteld moeten worden voor Nederlands. En dan te bedenken dat op dit moment vrijwel alle docenten Nederlands helemáál geen vakopleiding Nederlands hebben gevolgd. Dat gaat echt wel een groot probleem worden.

        • Probleem?
          HBOs mogen ook eerstegraadsbevoegdheden geven. Er is vast wel een HBO instelling te vinden die (tegen een leuke vergoeding) al die docenten Nederlands die helemaal geen vakopleiding Nederlands hebben gevolgd een eerstegraadsbevoegdheid wil geven.

          • Oef
            Dan krijg je hetzelfde wat nu al opgang maakt: een algemene tweedegraads bevoegdheid zonder bijbehorend vak. Ik hoorde zelfs dat sommige scholen dat ook bij Leerlingen doen of gaan doen: een algemeen niveau 2 diploma zonder speficiek vak, misschien nog wel in een richting.
            Je moet er maar op komen.

          • eerstegraders van vóór de inflatie van 1 augustus 1968
            Bij de benaming “eerstgraads” dacht ik aan de vroegere doctorandussen die, op een tentamen vakdidactiek en pubertijdspychologie na, op grond van hun doctorandustitel in de discipline waarin ze gestudeerd hadden bevoegd waren voor heel het secundair onderwijs en aan mensen die geslaagd waren voor de betreffende zeer zware MO-B examens. Hoogopgeleid en duidelijk meer dan gemiddeld intelligent en didaktisch weinig geschoold.
            Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten.