Geen afbeelding

Een argument voor speciale scholen voor hoogbegaafde kinderen

29 februari 2008 BramRoth 4

Er is de laatste tijd het nodige geschreven over de Leonardoscholen voor hoogbegaafde kinderen. Er valt een hoop af te dingen op het afzonderen van hoogbegaafden van gemiddeld begaafde kinderen. Zo zouden hoogbegaafde kinderen in afzondering bijvoorbeeld niet goed leren met gemiddeld begaafden om te gaan.

Geen afbeelding

Voorbeeld uit de ziekenhuizen

28 februari 2008 Marten Hoffmann 7

Verscheidene malen is op de BON-site al gediscussieerd over maatschappen van docenten, zoals bijvoorbeeld HIER. In het Financieele Dagblad van 26 februari 2008 staat een m.i. interessant artikel over de ziekenhuissector. Daar blijken diverse maatschappen in BV’s over te gaan, die functioneren onder de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.

Geen afbeelding

Who’s who in de duivelskring.

28 februari 2008 Gerard Verhoef 30

update 13 juli 2011
Ik heb mijn oude post weer opgezocht en opengezet voor verdere discussie/aanvulling naar aanleiding van een suggestie van Joost Hulshof. De term duivelskring is overgenomen van de titel van het HP/de Tijd artikel waaraan ik refereer.

***
Even de gegevens uit HP/de Tijd van 29/2/2008 over de kleilaag van onderwijsvernielers samen met wat al eerder bekende informatie op een rijtje gezet.

Daar waar twijfel is of iemands naam terecht op deze list staat, is dat aangegeven met *n*) en is onderaan de lijst een commentaar hierop gegeven.

Aanvullingen en correcties (interne mail) zijn altijd welkom.

Laatste mutaties:

Geen afbeelding

Willekeur, zuivere willekeur.

28 februari 2008 jeronimoon 29

Willekeur, zuivere willekeur

Het is zo een jaartje of 12 geleden, de docent brood en banket, ik werkte op een vbo school, deelde tussen neus en lippen door dat een van mijn leerlingen niet geslaagd was voor het praktijkeindexamen brood en banket. Dat betekende dat de leerling in kwestie geen diploma kreeg. Op mijn vraag wat er fout was gegaan, was het brood verbrand, de gevulde koeken niet gevuld, het deeg voor het Frans brood niet gerezen of had de marsepein niet genoeg in zijn mars? Niets van dat alles, het hele praktijkexamen was prima verlopen maar de docent brood en banket vond de leerling niet geschikt om bakker te worden, zodoende.

Geen afbeelding

slechte cijfers

27 februari 2008 cornelis verhage 1

Slechte cijfers

Eén van dingen die ik, naast de ingezonden brieven, wel aardig vind van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond, is dat ze van tijd tot tijd cijfers geven aan de bewindslieden op Onderwijs. Het laatste resultaat, op grond van een AOb – panelonderzoek onder ruim 3500 onderwijsmensen, kent het cijfer 4,8 toe aan minister Plasterk, geeft een 4,4 aan staatssecretaris van Bijsterveldt en een 4,6 aan staatssecretaris Dijksma, terwijl het onderwijsbeleid als geheel een 4,3 krijgt.

Geen afbeelding

Praat mee: Wiskunde Vakvaardig

26 februari 2008 mark peletier 16

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren is bezig met een proces dat moet leiden tot een certificatiesysteem voor (wiskunde)leraren. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, zoals iedereen op dit forum weet. Op 4 maart is er een openbare bijeenkomst, waarbij iedereen zijn of haar mening kan geven (zie hieronder).

Iedereen die de kwaliteit van de leraren een warm hart toedraagt: ga erheen en praat mee!


Titel: Oproep deelname bijeenkomst wiva
Datum: 4 maart 2008

Inhoud bericht:

De wet BIO (vanaf augustus 2006 van kracht) is in het leven

Geen afbeelding

Weer iets nieuws !! Plasterk wil gestructureerd les over internet

26 februari 2008 Joao 14

Bron: De Telegraaf 26 februari 2008

DEN HAAG –

Minister Ronald Plasterk van Onderwijs wil lessen over internet gestructureerder aanbieden. Dat heeft hij dinsdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Veel scholen en stichtingen bieden op dit moment al zelf lessen over internet aan. Plasterk wil dat er „meer samenwerking en synergie” in die programma’s ontstaat.

Eerder bleek uit onderzoek van de Stichting Mijn kind Online dat meer dan een derde van de kinderen nooit les krijgt over internet.

Geen afbeelding

Maximaal 45.000 kinderen in het basisonderwijs hoogbegaafd

26 februari 2008 Joao 11

Bron: De Telegraaf 26 februari 2008

CITAAT:

In Nederland zijn naar schatting maximaal 45.000 kinderen in het basisonderwijs hoogbegaafd. Zij vallen nu vaak buiten de boot, omdat ze de lessen en medeleerlingen saai vinden en afhaken

EINDE CITAAT

Dat is nogal wat 45.000 leerlingen in het PO zijn hoogbegaafd, het ergste van het artikel vind ik, dat ze vaak buiten de boot vallen omdat de lessen saai zijn.

Geen afbeelding

Scholen verzwijgen geweld

26 februari 2008 Joao 4

Bron: De Telegraaf

CITAAT:

Amsterdam, 26 februari 2008

Schooldirecties proberen incidenten op het gebied van veiligheid vaak stil te houden. Zij verkiezen oplossingen binnenshuis zonder de politie in te lichten.

Directies blijken lang niet altijd bekend met de interne veiligheidssituatie, zegt de Amsterdamse PvdA op basis van nog lopend onderzoek op middelbare scholen.

EINDE CITAAT:

Zie verder

www.telegraaf.nl/binnenland/3395504/_Scholen_verzwijgen_geweld__.html?p=14,2