Geen afbeelding

taalniveau studenten te laag

3 april 2012 BramRoth 0

Voor een artikel over hbo-studenten zie hier.

Uit mijn eigen ervaring weet ik dat hetzelfde geldt voor universitaire studenten. Toen ik opstellen moest nakijken van rechtenstudenten – toch bij uitstek een studie waar het voertuig van de taal belangrijk is – sloeg ik steil achterover van het niveau. Het liefst had ik ze allemaal een onvoldoende gegeven. Maar je weet hoe dat gaat he, dat kan niet…

Geen afbeelding

Minder ruimte voor ‘kansloze’ studies in het mbo

2 april 2012 BramRoth 0

Zie hier.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik hiervan moet vinden.

Aan de ene kant kan ik alleen maar toejuichen dat jongelui op een eerlijke manier worden voorgelicht over hun perspectieven. Maar als dat betekent dat de economie – en daarmee indirect de werkgevende klasse – bepaalt wat mensen van hun leven kunnen maken, dan gaat me dat te ver. Dit geldt des te meer als de motieven van werkgevers niet eerlijk zijn, en in samenhang daarmee de voorlichting met betrekking tot beroepsperspectieven.

Geen afbeelding

VVD en D66 willen bestuursjaar zonder collegegeld

21 februari 2012 BramRoth 4

Zie hier.

Hieruit blijkt dat deze politici het eigen metier – “besturen” – belangrijker achten dan andere activiteiten. Belangrijker dan zorgen voor anderen, kinderen opvoeden, werken, eh … studeren. Want waarom zouden deze maatschappelijk veel relevantere activiteiten niet óók recht geven op dispensatie?

Geen afbeelding

Duits wordt met ‘coole’ auto gepromoot

6 februari 2012 BramRoth 2

Zie hier.

Ook in het onderwijs in de talen lijkt de versuikering toegslagen. Waarom promoten we het Duits niet met wat het zelf ís, namelijk een schitterende taal met een prachtige grammatica en een grootse literatuur?

Mij dunkt dat we leerlingen in vier groepen kunnen opdelen naar affiniteit met het Duits en/of de Duitse automobielen:
1) degenen die intrinsieke belangstelling hebben voor Duits en voor Duitse automobielen
2) degenen die intrinsieke belangstelling hebben voor Duits, maar niet voor Duitse automobielen
3) degenen die geen intrinsieke belangstelling hebben voor Duits, maar wel voor Duitse automobielen

Geen afbeelding

TU Delft wordt gemakkelijker

5 januari 2012 BramRoth 3

Zie hier.

Zolang 11 van elke 20 bruggen die je bouwt, blijven staan, ben je een ‘voldoende’ capabel civiel ingenieur.

Ons onderwijs wordt duurder, gemakkelijker en slechter. Bravo, politiek!