Geen afbeelding

Wetsvoorstel professionele ruimte

28 mei 2009 mark peletier 3

Ik kreeg dit via-via opgestuurd, maar had nog helemaal niet van dit voorstel-in-de-maak gehoord. De memorie van toelichting zegt over het doel van de wet:

Dit wetsvoorstel beoogt de totstandkoming van afspraken binnen de school over de door de WRR, de Commissie Leraren en de Onderwijsraad bepleite stevige positie voor de leraar. Dit gebeurt door bevoegd gezag, management en leraren te verplichten afspraken te maken over de wijze waarop de zeggenschap van de leraren over het onderwijskundig- en kwaliteitsbeleid in de school wordt georganiseerd.

Wat de uitwerking van dit doel betreft, hieronder volgt het deel dat over VO gaat; er zijn bijna identieke delen over PO en HBO:

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

Geen afbeelding

Verslag van vergadering Stuurgroep Project Registratie, 20 mei 2009

20 mei 2009 mark peletier 26

Vandaag was ik aanwezig bij een vergadering van de Stuurgroep van het SBL-project ‘Lerarenregistratie’ (dit was mijn eerste SBL-vergadering na de ALV van 4 april, overigens). Die stuurgroep is ingesteld als gremium tussen het bestuur van SBL en de uitvoerenden van het project; binnen die stuurgroep zijn dezelfde partijen vertegenwoordigd als in het SBL-bestuur (CMHF, AOb, CNV, VVVO, en BON), maar binnen de stuurgroepvergaderingen kan er uitgebreider over de registratie worden gesproken dan binnen de bestuursvergadering.

Vandaag werd duidelijk dat er verschillende standpunten zijn tegenover registratie en de rol van SBL hierin. Ik schets mijn standpunt en mijn inschatting van die van anderen:

Geen afbeelding

Bijeenkomst: ‘Het onderwijs in 2028’ van het Innovatieplatform en de Argumentenfabriek

11 december 2008 mark peletier 45

Vandaag was ik bij een bijeenkomst van de Argumentenfabriek, waar een vraag vanuit het Innovatieplatform centraal stond, naar ‘de toekomst van het Nederlandse onderwijs’. De vraag voor de bijeenkomst was

Welke dienstverlening vragen de betrokken partijen in 2028 van het onderwijs en hoe betalen zij daar dan voor?

‘Betrokken partijen’ zijn dan studenten, leerlingen, ouders, werkgevers, de overheid, en de belastingbetaler. Bij deze discussie stond de vraagkant centraal; mogelijk komt de aanbodkant later nog een keer aan bod. Frank Kalshoven was de gespreksleider; daarnaast waren aanwezig Vera Pieterman (MinOCW), Jaap van Loon (Thieme-Meulenhoff), en Marieke Huber (SBO).

Geen afbeelding

BON-vriend IVA krijgt onderwijsprijs

8 december 2008 mark peletier 4

Het Instituut voor Autobranche en Management in Driebergen, één van de eerste BON-vrienden, is onlangs door de Keuzegids uitgeroepen tot een ‘uitblinkende opleiding’ in het HBO. Uit het persbericht:

Bij de HBO-opleidingen wordt de lijst aangevoerd door de managementopleiding van het particuliere Instituut voor de Autobranche (IVA) in Driebergen, samen met de biomedische laboratorium-opleiding van Saxion in Deventer. Beide behalen 96 punten; ze blinken uit dankzij kleinschalig, intensief onderwijs en een zeer gunstig studentenoordeel over zowel de inhoud als de organisatie van het onderwijs. Deventer scoort bovendien zeer hoog met de faciliteiten, en het IVA krijgt een gunstig oordeel van externe deskundigen.

BON feliciteert het IVA met dit fantastische resultaat!

Geen afbeelding

Vandaag in VK: Geef de leraar veel meer te zeggen

2 december 2008 mark peletier 12

In reactie op het opinieartikel van Fresco en Rinnooy Kan heb ik vanochtend het onderstaande artikel in de Volkskrant gepubliceerd.


Fresco en Rinnooy Kan roepen op tot een Tweede Schoolstrijd. De verhoudingen moeten op de schop! Scholen moeten mee in de mode van governance, waarin zij de relatie met hun stakeholders moeten definiëren en onderhouden. De ouders, de werknemers van de school, de toeleverende en afnemende scholen en onderwijsinstituten, de lokale gemeenschap, en last but not least hun leerlingen: allemaal krijgen ze iets te zeggen.

Geen afbeelding

Verslag van een ‘miniconferentie’ over de toekomst van SBL – 7 november 2008

19 november 2008 mark peletier 21

Op 7 november waren Michel Couzijn en ik namens BON bij een bijeenkomst van SBL. Het was een brainstorm -en discussiesessie over de toekomst van SBL. Allerlei ontwikkelingen geven hier aanleiding toe, niet het minste de mogelijke oprichting van een Stichting voor het Onderwijs. Die oprichting is nog onzeker, maar iedereen gaat er vanuit dat er iets zal komen; een voor de hand liggende vraag is wat de relatie zal zijn tussen SBL en zo’n SvhO.

Michel en ik hebben een aantal punten naar voren gebracht. Dit zijn volgens mij de twee belangrijkste: