No Image

Moderatie op de BON-site

29 juni 2007 mark peletier 54

Beste leden en sitebezoekers,

Tot nu toe werden postings op deze site direct gepubliceerd: vanaf het moment van indienen waren zij meteen zichtbaar voor alle geïnteresseerden. Dat heeft voordelen: discussies gaan dan snel, schrijvers schrijven vrijuit, en de sfeer is erg geanimeerd. Het heeft ook nadelen: soms wordt er eerst op de knop gedrukt en daarna pas nagedacht, en in de hitte van de strijd kan de redelijkheid en de beleefdheid wel eens uit het oog verloren worden.

No Image

Voortgang CAO-VO

29 juni 2007 McNeacol 1

Onverkort overgenomen van de AOB-site:

datum: 28 juni 2007
De AOb heeft met grote teleurstelling kennis genomen van de “contourennota” van de vo-raad. De notitie is niet meer dan een vage schets: de vo-raad spreekt wel over een salarisachterstand van 14% ten opzichte van de marktsector, zegt een marktconforme positie na te streven voor het voortgezet onderwijs en noemt ook het ruimte creëren voor de professionalisering, maar… vult op deze en alle andere onderwerpen nergens in tot welke consequenties dit moet leiden. Ook het loonbod is niet ingevuld.

No Image

Eindexamen en studiekeus in Frankrijk 22

29 juni 2007 Wilmont 0

26 juni 2007
TUSSENSTAND VOOR DE VACANTIE
Zelf heb ik tijdens mijn werkzame leven nooit iets met onderwijs te maken gehad. Ik werd er mee geconfronteerd toen onze zonen (Frans opgeleid) voor een completerende studie op hun 22-23ste eventueel naar Nederland zouden gaan. Het is waar dat de systemen slecht aansluiten, in Nederland zouden zij er op achteruit gegaan zijn. Ze zeiden ‘op onze opleiding ontmoeten wij buitenlanders, ze zijn ouder en weten minder’, Nederlanders zitten er nooit tussen, die identificeren zich in theorie met Harvard en Oxford en in de praktijk met God-mag-weten-wat, iets troebels, een Bermuda driehoek waar veel in verdwijnt, vooral als je dat vergelijkt met wat vroeger Rotterdam was voor economen, Leiden voor de juristen, Delft voor de civiele ingenieurs enz., a fortiori vergeleken bij Frankrijk, waar je weet wat voor vlees je in de kuip hebt met een ‘HEC’ of een ‘Polytechnicien’ of met mindere goden met een specifieke praktijk opleiding.

No Image

ING gaat leraren Limburg bijspijkeren

29 juni 2007 Marten Hoffmann 10

In een artikel in het Financieele Dagblad van 29 juni 2007 geeft ING-districtsdirecteur Peter Thijssen een visie vanuit het bedrijfsleven op het onderwijs. Hij wil hiermee onder meer zorgen dat leraren economie “[…] nog lang voor de klas blijven staan.” Naast de contacten met ‘bijna-werknemers’ vindt hij het ook zinvol om in het basisonderwijs ruimte te scheppen voor hoogbegaafde kinderen. Dat kan nog interessant worden!

————————–
ING geeft Limburgse leraar praktijkles.

Districtsdirecteur: ‘Als de regio het goed doet, is dat goed voor de bank’

GERRIE COERTS

No Image

Elsevier journalisten kunnen niet lezen.

27 juni 2007 mi 9

De aandacht in het Nederlandse onderwijs gaat te veel uit naar minder slimme leerlingen, waardoor de top van de Nederlandse studenten achterblijft bij die van andere landen.

Aldus de Elsevier van 27 juni.

Met plezier heb ik een half uurtje door de originele CPB publicatie gegrasduind.

No Image

Woordenschat

26 juni 2007 Hinke Douma 17

Waarschijnlijk ben ik niet de enige die heel erg tobt met de woordenschat van mijn leerlingen. Dit probleem is overigens nauw gerelateerd aan een abominabele algemene ontwikkeling. In mijn (laag niveau en multiculturele) klas maakte ik onder anderen mee:
– dat men het woord ‘lapje’ (voor het oog) niet kende
– dat het woord ‘buitenstaander’ op geen enkele manier geplaatst kon worden
– dat men bij ‘de beroemde schilder Rembrandt’ aan een huisschilder dacht
Het gaat hier dan gewoon om letterlijke betekenissen en niet om uitdrukkingen (een punthoofd krijgen??????)

No Image

Samenvattend (zonder rijm),

25 juni 2007 Leo 0

zijn er steeds meer basisscholen, waar doorgeslagen mondigheid, groeiend aantal SO/rugzak en 2 talige kinderen, juffen en meesters hun werk steeds onmogelijker maken. Nu nog in de grotere steden, straks ongetwijfeld ook langs de IJssel en in ‘t landelijke Betuwe gebied. En iedereen loopt weids om het probleem heen. (sorry, toch rijm). BON orakelt over het verhogen van het PABO niveau, maar gaat verder alleen over salarisschalen, HOS, FUWA en HNL. Anderhalve juf en meester, proberen te vertellen, dat ‘t probleem bij de basis, van basisschool aangepakt moet worden.