Geen afbeelding

89 Op bezoek bij de buren

8 april 2019 Wilmont 0

Leuven en Aachen vergeleken bij Maastricht Wat er bij de buren gebeurt, interesseert  de vaderlandse Universiteit niet meer. Te min voor academische wereldburgers die zij […]

Geen afbeelding

84 Over het King’s College in Londen, scheefgroei en andere zaken

18 februari 2014 Wilmont 2

Dit is geen snobverhaal, het kan ook gelezen worden als een meditatie hoe de vruchten van de vooruitgang nogal willekeurig met een cumulatief effect ergens terecht komen als in een loterij. De leidende draad is het verloop van de studie van onze dochter die in Frankrijk, net als haar 2 broers, nog een zeer degelijke middelbare schoolopleiding heeft volbracht met het accent op taalbeheersing, wiskunde en algemene kennis. Het systeem steunt op de lange traditie van de ‘mérite républicain’ (blog 62) en de ‘laïcité’ (blog 83) en uiteraard op de Verlichting van Rousseau, Voltaire, Condorcet enz. Haar studiecomfort staat wel heel ver af van mijn eigen wat ploeterende studententijd in Rotterdam, maar ik zou er niet over gepiekerd hebben om geld te lenen….

Geen afbeelding

83 La République est laïque…Het seculiere handvest voor schoolgebruik

28 november 2013 Wilmont 0

‘Het Seculaire Handvest voor Schoolgebruik’, de nieuwe versie van een schoolmoraal die in ongebruik was geraakt, werd in september van dit jaar ingevoerd. Tussen de regels door leest men dat er ergens iets goed mis is met de nationale psyche, een soort erkenning dat de school die een smeltkroes had moeten zijn, zijn integrerende taak niet goed kan vervullen. De kern van het handvest is een hymne is op de gewetensvrijheid en op alles wat daarmee samenhangt. Eigenlijk is het absurd dat de Franse seculiere wereldvisie in het gedrang is geraakt en van binnenuit wordt uitgehold. Het publieke debat windt zich daar terecht over op. Wat in het handvest niet gezegd wordt, is de afkeer van het opdringerig proselieterend Mohammedanisme, waar voordurend fricties uit voortkomen. Sinds de hoofddoeken op school verboden zijn, verplaatsen zich de grieven naar alles wat halal zou moeten zijn. Iedere concessie is een overwinning die smaakt naar meer en niet een compromis om voortaan wat in te binden…
Het is moeilijk hier neutraal over te schrijven zonder aan autocensuur te doen.
Voor fijnproevers heb ik één document toegevoegd dat datgene wat aan de hand is in een bredere internationale context plaatst. Het is betreurenswaardig dat Nederland, dat ooit koploper was, niet meer meedenkt.

Geen afbeelding

82 Rhineland Exit? en de verkoop van de KPN oftewel de veramerikanisering van ‘economie’ als universitaire discipline

2 oktober 2013 Wilmont 5

Het aandeel KPN was ooit € 12,35 waard. Nu wil ‘fat Mr Slim’ ze voor € 2,40 kopen. Een fooi voor hem. De boekwaarde per aandeel zou € 1,31 zijn. Is het wel of geen uitverkoop?

Voor de goede orde breng ik U in herinnering dat ik deze blog ben begonnen uit ergernis dat als onze dochter (inmiddels 23) met een solide Franse middelbare schoolopleiding in Leiden geschiedenis was gaan studeren, niet in ’s lands taal zou hebben kunnen afstuderen. Zelf heb ik in Rotterdam gestudeerd. In Leiden en in de andere universiteitssteden zullen ze niet rusten voordat jongelui zichzelf met Amerikaanse ogen zien, ten koste van de plichten die meekregen in een soeverein Koninkrijk geboren en getogen te zijn.

Geen afbeelding

81 Filosofie in het kader van het Franse baccalaureaat

16 juli 2013 Wilmont 2

La diversité des cultures sépare-t-elle les hommes? Worden door de verschillen van cultuuur de mensen van elkaar gescheiden? Het is één van keuze onderwerpen van het eindexamen filosofie,‘Technologie’, van dit jaar.

De nationale eindexamens van de Franse middelbare school (lycées) hebben vorige maand plaatsgevonden en deze week zijn de resultaten bekend gemaakt. Men zij er aan herinnerd dat de 3 jarige lycée volgt op het 4-jarige collège. Er zijn 3 hoofdrichtingen: (1) Een algemene richting met een onderverdeling ‘L’, ‘ES’ en ‘S’; (2) een kwalificerende professionele richting en (3)een voorbereidende technologische richting.

Geen afbeelding

80 Mededeling: Japanse lakkist voor € 7.300.000 weer terug van weggeweest

16 juni 2013 Wilmont 5

Van Hollandsche glorie, de VOC die zo slecht niet was en de gelukkige vondst in Frankrijk.
Oog hebben voor het moois van deze wereld is van alle tijden. Zo had de Fransman François Caron (1600-1673) in dienst van de VOC in Japan omstreeks 1640 het plan opgevat om Japans lakwerk als luxe product in Europa te introduceren. Hij leefde toen al 20 jaar in dat land, had goede relaties opgebouwd en had gevoel voor esthetiek. De VOC had een factorij in Japan sinds 1609. Net voor het land op slot ging op Deshima na (1641-1864), heeft hij bij een hofleverancier een tiental uitzonderlijke fraaie lakopbjecten besteld voor de Europese markt. De kist waar het hier over gaat was het mooist en qua dimensie het grootst, extraordinarij schoon