No Image

84 Over het King’s College in Londen, scheefgroei en andere zaken

18 februari 2014 Wilmont 2

Dit is geen snobverhaal, het kan ook gelezen worden als een meditatie hoe de vruchten van de vooruitgang nogal willekeurig met een cumulatief effect ergens terecht komen als in een loterij. De leidende draad is het verloop van de studie van onze dochter die in Frankrijk, net als haar 2 broers, nog een zeer degelijke middelbare schoolopleiding heeft volbracht met het accent op taalbeheersing, wiskunde en algemene kennis. Het systeem steunt op de lange traditie van de ‘mérite républicain’ (blog 62) en de ‘laïcité’ (blog 83) en uiteraard op de Verlichting van Rousseau, Voltaire, Condorcet enz. Haar studiecomfort staat wel heel ver af van mijn eigen wat ploeterende studententijd in Rotterdam, maar ik zou er niet over gepiekerd hebben om geld te lenen….

No Image

83 La République est laïque…Het seculiere handvest voor schoolgebruik

28 november 2013 Wilmont 0

‘Het Seculaire Handvest voor Schoolgebruik’, de nieuwe versie van een schoolmoraal die in ongebruik was geraakt, werd in september van dit jaar ingevoerd. Tussen de regels door leest men dat er ergens iets goed mis is met de nationale psyche, een soort erkenning dat de school die een smeltkroes had moeten zijn, zijn integrerende taak niet goed kan vervullen. De kern van het handvest is een hymne is op de gewetensvrijheid en op alles wat daarmee samenhangt. Eigenlijk is het absurd dat de Franse seculiere wereldvisie in het gedrang is geraakt en van binnenuit wordt uitgehold. Het publieke debat windt zich daar terecht over op. Wat in het handvest niet gezegd wordt, is de afkeer van het opdringerig proselieterend Mohammedanisme, waar voordurend fricties uit voortkomen. Sinds de hoofddoeken op school verboden zijn, verplaatsen zich de grieven naar alles wat halal zou moeten zijn. Iedere concessie is een overwinning die smaakt naar meer en niet een compromis om voortaan wat in te binden…
Het is moeilijk hier neutraal over te schrijven zonder aan autocensuur te doen.
Voor fijnproevers heb ik één document toegevoegd dat datgene wat aan de hand is in een bredere internationale context plaatst. Het is betreurenswaardig dat Nederland, dat ooit koploper was, niet meer meedenkt.

No Image

82 Rhineland Exit? en de verkoop van de KPN oftewel de veramerikanisering van ‘economie’ als universitaire discipline

2 oktober 2013 Wilmont 5

Het aandeel KPN was ooit € 12,35 waard. Nu wil ‘fat Mr Slim’ ze voor € 2,40 kopen. Een fooi voor hem. De boekwaarde per aandeel zou € 1,31 zijn. Is het wel of geen uitverkoop?

Voor de goede orde breng ik U in herinnering dat ik deze blog ben begonnen uit ergernis dat als onze dochter (inmiddels 23) met een solide Franse middelbare schoolopleiding in Leiden geschiedenis was gaan studeren, niet in ’s lands taal zou hebben kunnen afstuderen. Zelf heb ik in Rotterdam gestudeerd. In Leiden en in de andere universiteitssteden zullen ze niet rusten voordat jongelui zichzelf met Amerikaanse ogen zien, ten koste van de plichten die meekregen in een soeverein Koninkrijk geboren en getogen te zijn.

No Image

81 Filosofie in het kader van het Franse baccalaureaat

16 juli 2013 Wilmont 2

La diversité des cultures sépare-t-elle les hommes? Worden door de verschillen van cultuuur de mensen van elkaar gescheiden? Het is één van keuze onderwerpen van het eindexamen filosofie,‘Technologie’, van dit jaar.

De nationale eindexamens van de Franse middelbare school (lycées) hebben vorige maand plaatsgevonden en deze week zijn de resultaten bekend gemaakt. Men zij er aan herinnerd dat de 3 jarige lycée volgt op het 4-jarige collège. Er zijn 3 hoofdrichtingen: (1) Een algemene richting met een onderverdeling ‘L’, ‘ES’ en ‘S’; (2) een kwalificerende professionele richting en (3)een voorbereidende technologische richting.

No Image

80 Mededeling: Japanse lakkist voor € 7.300.000 weer terug van weggeweest

16 juni 2013 Wilmont 5

Van Hollandsche glorie, de VOC die zo slecht niet was en de gelukkige vondst in Frankrijk.
Oog hebben voor het moois van deze wereld is van alle tijden. Zo had de Fransman François Caron (1600-1673) in dienst van de VOC in Japan omstreeks 1640 het plan opgevat om Japans lakwerk als luxe product in Europa te introduceren. Hij leefde toen al 20 jaar in dat land, had goede relaties opgebouwd en had gevoel voor esthetiek. De VOC had een factorij in Japan sinds 1609. Net voor het land op slot ging op Deshima na (1641-1864), heeft hij bij een hofleverancier een tiental uitzonderlijke fraaie lakopbjecten besteld voor de Europese markt. De kist waar het hier over gaat was het mooist en qua dimensie het grootst, extraordinarij schoon

No Image

79 Hervorming à la française of met de Franse slag?

4 juni 2013 Wilmont 7

Het Franse onderwijs begint met de ‘école maternelle’ van 3 tot 6 jaar, gevolgd door de ‘école primaire’ (5 jaar) van 6 tot 11, daarna komt het ‘collège’ (4 jaar) van 11 tot 15 met variatie mogelijkheden al is het in principe voor iedereen gelijk, en tenslotte het ‘lycée’ (3 jaar) van 15 tot 18 met algemene (‘L’, ‘ES’ en ‘S’) en ambachtelijke richtingen.

———————————————————–

De Heer Peillon (1960) de minister van Nationale Opvoeding (waar de Universiteit niet onder valt), had eigenlijk DE troefkaart van het socialistische regime moeten zijn, in zijn eentje een dijk van overtuiging en overredingskracht, die cynici en sceptici onverbiddelijk naar hun eigen modderbad van vooroordelen verwijst. Hij behoort tot de socialistische Gotha en intellectuele linkse bourgeoisie, aangenaam verrijkt met Joodse en Communistische elementen, niks geen proletarische afkomst. Een geletterd man, filosofische agrégé, specialist van Merleau-Ponti (1), eindelijk eens een minister voor wie het ministerie geen tussenstop was maar een bekroning van een loopbaan. En ook nog een hele mooie man die a priori vertrouwen inboezemt. Met 837.000 onderwijsambtenaren is hij de grootste werkgever van het land. Er moeten 60.000 man bijkomen. Hij is de man die alle overlappende en deels tegengestelde belangen in het gareel moet meppen en inhoud moet geven aan de sociaal democratische visie van de President: Het zijn de formele gelijke kansen niet die leiden tot een grote materiële ongelijkheid, maar de toegangshindernissen (pas d’égalité d’accès) vanaf het laagste niveau waarvan het cumulatieve effect remmend werkt op de sociale lift en die zelfs blokkeert. Vandaar het idee om het accent te leggen op het allereerste begin vanaf de kleuterschool waar kennis- en taalachterstanden in het vroegste stadium moeten worden gecorrigeerd. Hoe zoiets in de praktijk precies wordt uitgevoerd en vooral of de moeite bij de juiste doelgroep terecht komt, is een heel ander verhaal.

No Image

78 Kruisende Wegen : Frankrijk, Java, Nederland, van de Eerste Schipvaart tot Rimbaud

29 januari 2013 Wilmont 8

NB de volgende keer kom ik weer terug op de veranderingen op onderwijsgebied in Frankrijk.

Ik weet niet hoe in ons Koninkrijk de geschiedenis wordt onderwezen. Bestaat er nog een chronologische volgorde? Nog een beetje structurerende kennisoverdracht? Is de Vaderlandse geschiedenis opgegaan in de grisaille van iets oeverloos wereldwijds? Wordt er nog wat gedaan aan klassieke en nationale heldenlevens die vroeger impliciet aan ons nationaal karakter inhoud gaven en de bakens waren waar we trots op konden zijn en waar we ons op konden oriënteren? In Frankrijk werd de afschaffing van 2 uur/week ‘histoire/géo’ onder President Sarkozy in de edelfilière ‘S’ van het VWO gezien als een aanslag op de ‘Sinn, Form und Inhalt’ (1) van wat de beste leerlingen toekomt en de andere leerlingen niet mag uitsluiten. Het was de overwinning van la haine de la pensée non-rentable over het zoeken, tasten, wegen van de twijfelende en creatieve menselijke geest, want net als de literatuur wordt hier de geschiedenis beschouwd als een katalysator voor de ontdekking van de wereld en de vormgeving van een kritische geest. Die nivellering van beneden af was zelfs voor de socialisten ‘too much’… De maatregel wordt, terecht, weer teruggedraaid. Vindt zo’n discussie ooit in Nederland plaats waar een meningencultuur hoogtij viert ten koste van kennis, diepgang, afweging en eruditie? ‘Die Geschichte gilt [doch] mehr als die Meinung der Zeitgenossen? (1)

No Image

77 Studeren in Frankrijk: Via Dolorosa in onderwijsland, 3 lezenswaardige boeken

31 oktober 2012 Wilmont 7

Allerheiligen 2012
Aan het begin van ieder academisch jaar kan men zich suf lezen aan alles wat op onderwijsgebied verschenen is. Meestal in mineur, dat begrijpt U wel, het weerspiegelt de tijdsgeest. De boeken zijn vaak analytisch goed doordacht en bij het lezen betreur ik het dat in Nederland het geïnteresseerd publiek de Franse publicaties niet meer kan lezen en dus verstoken blijft van een ‘verrijkende (menings) diversiteit’ en een hoge vorm van ‘internationalisering’ waar ‘men’ niettemin de mond zo vol van heeft. Door het Frans niet te willen gebruiken en zelfs niet meer te kennen, is niet alleen een heel paneel van ons collectief geheugen verdwenen, maar is ook een nieuwe ontwetendheid ontstaan, waardoor andere visies, andere tradities en andere methoden die gezamenlijk iets te bieden hadden, waar Europa trots op kan zijn, verhuld blijven. Het is belachelijk dat een Nederlandse minister van onderwijs het Californische systeem als voorbeeld aanprijst en zijn onwetendheid koestert door niet geïnteresseerd, te willen zijn in de 16 systemen in Duitsland, de goede ambachtelijke vorming in België, de Eidgenössische Technische Hochschule van Zurich of het Franse cerebrale meritesysteem. Hoe verder weg, hoe groener andermans weiden… En als het ook nog Amerikaans is, stort heel Neêrlands academia zich als één rund op dat polderkoeienwalhalla…