No Image

Europa

29 april 2007 Hans Boelens 2

Stelt “Europa” eisen aan onderwijs in Europa ?
En, zoja, wie controleert dat ?

No Image

Het jaar van de te late onthullingen

29 april 2007 cornelis verhage 2

Afgelopen week kwamen weer twee personen met onthullingen die te denken geven. De eerste is Walter Dresscher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, die een zeer informatief artikel schreef over de gevolgen van de autonomievergroting in het voortgezet onderwijs. Zo zegt hij: ‘Zodra instellingen autonomer worden en over hun eigen budget beschikken, veranderen zij hun bestuursmodel. De directie wordt college van bestuur, daarboven komt een raad van toezicht. En ook al verandert de omvang van de instelling niet, de beloning van de bestuurders stijgt ogenblikkelijk. Dat zagen we bij de roc’s, nu ook bij de scholen voor voortgezet onderwijs. Nu het basisonderwijs aan de vooravond staat van eenzelfde dereguleringsoperatie, worden daar ook al de eerste colleges gevormd. Naast hogere salarissen wordt vrijwel tegelijkertijd een bonussysteem ingevoerd, waarover zonder enige controle de raad van toezicht en het college van bestuur beslissen.’

No Image

Jarig en terug in de tijd

28 april 2007 Gerard Verhoef 1

Lente is weer even ver weg. Ik zag zojuist dat ik een week geleden jarig was. 1933/44/45/… is één jaar geworden. Een feestje met gemengde gevoelens. We zitten de vijand op de hielen, maar dat lijkt er vooral in te resulteren dat het MBO alles op alles zet om de vernielingen in te voeren voordat heel Nederland wakker wordt.
Aleid Truijens heeft gelijk, vandaag in de Volkskrant. De pleisters zijn weer geplakt en de kooitjes zijn weer dicht. En ik… ik ben bijna drie maanden ouder geworden. Hongerwinter nog even.

No Image

Tetradion politicon

28 april 2007 Malmaison 17

Tetradion politicon

Zijne excellentie Plasterk heft duidelijk gemaakt dat hij niet terugwil naar de toestand van vóór de Mammoethwet en de HOS-nota. We blijven dus zitten met een situatie waarin 4 belangengroepen, de politici, de schoolbesturen met hun managers, de leraren en de studenten/ouders moeten vechten voor hun belangen. Door de stommiteiten van de politici zijn de grote schoolorganisaties oppermachtig geworden. De vakbond van onderwijzers en leraren, die binnen hun organisatie zeer veel belangentegenstellingen kent, is niet in voldoende mate in staat gebleken de belangen van de leraren te beschermen. Ouders hebben zich jarenlang door de mooie praatjes van de schoolbesturen met een kluitje in het riet laten sturen. Bovendien heeft ook het ontstaan van grote scholen met opleidingen van zeer verschillend niveau de verdeeldheid van ouders in hun vertegenwoordigingen op de scholen versterkt. Ook al kennen veel schoolbestuurders geen Latijn: Met “divide et impera” zijn zij zeer vertrouwd.

No Image

Wees op uw hoede!

28 april 2007 keesie25 0

Wees op uw hoede. Na de rechtszaak van afgelopen dinsdag heb ik eerst maar een paar dagen plezier gemaakt met gewoon werken voor de klas. Even de boel van me afgezet. Wat een kater, na een jaar wachten. Ik kan nu alles weer even op een rijtje zetten wat er gebeurd is.
In 2005 zond de voormalige werkgever me een aangetekende brief, waarin:”wij zijn voornemens u een strafkorting op uw salaris op te leggen van twee maal 5 %”. Onder de brief stond NIET dat ik hiertegen kon protesteren, maar uiteraard heb ik dit WEL schriftelijk/aangetekend gedaan, binnen 6 weken.
Hun volgende brief was een ontvangstbevestiging: ” wij hebben uw protest/zienswijze ontvangen, en voegen dit toe aan het dossier”.

No Image

Ontslag genomen

27 april 2007 Drs. Te Groot 28

Vandaag m’n baan opgezegd en lid geworden van BON. Reden in beide gevallen…: Wat een zooitje, dat onderwijs in Nederland. Wil ik geen (mede)verantwoordelijkheid meer voor dragen. Volgende baan beter…

Drs. Te Groot

No Image

MBO en HBO en EZ | en maria van der hoeven

26 april 2007 sassoc 16

persbericht van het ministerie van economische zaken, hieronder ;
commentaar :
[1]
is dit een ongecoordineerde actie van EZ ?
is EZ onderwijs-competent ? is (was) de minister onderwijs-comptetent ?
[2]
het budget is 12.5 millioen euro per jaar ; nog te verdelen tussen het VMBO, MBO en HBO ;
zou de voormalige minster van onderwijs werkelijk denken dat ze met 12.5 millioen per jaar het praktijk-onderwijs kopen kan ?
[3]
dit is dus NIET het stimuleren (of zelfs maar repareren) van het leerlingenwezen in ons land ;
het leerlingenwezen is immers in nederland nooit van de grond gekomen ;

No Image

Stop eindelijk eens de HBO-fraude

26 april 2007 Peter De Reijke 0

Alweer wat jaren geleden werden we opgeschrikt door de berichten over hogescholen die spookstudenten opvoerden om meer bekostiging te krijgen. Sommige hogescholen maakten het zo bont dat ze miljoenen terug moesten betalen. De affaire heeft geschiedenis gemaakt onder de naam HBO-fraude. De nasleep ervan duurt nog voort.

In feite was dit misbruik maar een deelverschijnsel van een veel groter complex, en dat is nog helemaal geen geschiedenis maar hoogste actualiteit. Volgens de wet (Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) duren studies 4 jaar, houden ze studenten 42 weken per jaar bezig met een werkweek (effectieve studiebelasting) van 40 uur, zodat een werkjaar 42 x 40 = 1680 uur omvat en een volwaardige opleiding 4 x 1680 = 6720 uur. Als hij die tijd effectief heeft besteed mag een HBO’er zich bachelor noemen.