Geen afbeelding

Een breeder front

9 oktober 2017 Malmaison 2

Ik herinner mij het geval van een bejaardenhuis waarvan de directie besloot dat alle oudjes van dezelfde cateraar gebruik moesten maken. Sommige oudjes vonden de […]

Geen afbeelding

Statistiek als “Tool”

20 augustus 2017 Malmaison 2

Toegepaste wiskunde zou de wiskunde voor de meeste leerlingen aantrekkelijk maken. Dat dat de wiskunde voor sommige leerlingen minder aantrekkelijk maakt interesseert de overheid niet. […]

Geen afbeelding

War by proxy

29 juni 2017 Malmaison 0

De onderwijsbeslissingen zouden door een Trias Educativa met als componenten de ouders, de oveheid en de leraren genomen moeten worden, want: De componenten van het […]

Geen afbeelding

Een Politieke Benoeming?

28 juni 2017 Malmaison 3

Een grote tegenslag voor BON en vooral hoogopgeleide alsmede kritische ouders. In Leiden is Eddie Denessen benoemd tot hoogleraar onderwijskunde. Hij behoort tot de onderwijshervormers. […]