Van Eindexamen vwo naar toegangsexamen wo

De universiteitsdocenten klagen erover dat mensen als student tot de universiteit worden toegelaten zonder dat ze daarvoor voldoende wiskundige kennis en vaardigheid beschikken en/of daarvoor een te geringe taalvaardigheid voor hebben. Wij kunnen daaruit opmaken dat veel vwo-geslaagden volgens de traditionele normen niet aan de toegangsvereisten voor een toegang tot de universiteiten voldoen. Aangezien die toch de hoofdvereisten voor het krijgen van een vwo-diploma moeten zijn ligt het voor de hand dat de universiteiten zelf toelatingsexamens gaan afnemen. Daarmee bedoel ik niet dat, net zoals in de Verenigde Staten, elke universiteit zijn eigen examen van toegang gaat afnemen maar dat de universiteiten gezamenlijk toelatingsexamens afnemen waarmee een student op alle universiteiten aan bepaalde studies mogen beginnen. Op die manier blijft een eindexamendiploma, zoals in alle EU-landen het geval is, een document dat toegang verleent tot bepaalde studies aan ALLE universiteiten in eigen land zowel als in elke andere EU-staat. Het is dan aan de overheid om ervoor te zorgen dat een vooropleiding voor de universiteiten afgestemd wordt op de toelatingsexamina ervan. Dat laat minder ruimte voor het hobbyisme van de politici en dus tot beter wetenschappelijk voorbereidend onderwijs.

Veel keuzes voor de onderbouw vwo zijn niet speciaal voor het vwo gemaakt. Daar kan bij voorbeeld de wiskunde veel abstracter en meer gestructureerd gegeven worden. Toegepaste wiskunde wordt dan slechts aan het begin en het einde van een volkomen theoretisch deel gegeven, eerst als opstapje en ten slotte om te laten zien op hoeveel gebieden de theorie toegepast kan worden.

Op een gymnasium zouden de te onderwijzen vreemde talen in chronologische volgorde onderwezen kunnen worden (Latijn-Frans-Engels) of op grond van overeenkomende gestructureerdheid (Latijn en dan Duits). Voor literatuur kan meer plaats komen.

Het programma van het vwo zou steeds meer vanaf de eerste klas op de universiteit gericht worden. Voor leerlingen van de bovenbouw die beter op een rustige plaats studeren of dat graag op eigen houtje willen doen kunnen voorzieningen getroffen worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie