Symptoombestrijding?

Ik heb twee keer op een BONminisymposion het grote genoegen gehad met de directie van de IVA te mogen converseren. De eerste keer zei ik tegen hen dat het eigenlijk merkwaardig is dat een school met zo goede resultaten als erkende instelling voor HBO- en NBO-onderwijs niet gesubsidieerd wordt. Als dat wel zo was zou het mogelijk moeten zijn door het oprichten van vele kleine instellingen voor HBO- en MBO-onderwijs de kwaliteit van de genoemde onderwijssoorten flink te vergroten. Zij ontkenden dat niet maar leken in de eerste plaats de greep van de overheid op hun onderwijs zo klein mogelijk te willen houden.
De afgelopen keer zei ik tegen hen dat de kruistocht van BON tegen de lump sum onterecht was. “Zij waren immers in staat binnen een bepaald relatief laag budget uitstekende prestaties te leveren”. Dat was ook het idee achter de lump sum: “zij werkten in feite met een lump sum”. “En zij bewezen dus dat onder de juiste omstandigheden een lump sum goed kan werken”.Moeten we daarom niet de strijd van BON tegen de lump sum als symptoombestrijding zien daar waar een strijd tegen het hele verrotte systeem beter op zijn plaats zou zijn?

5 Reacties

 1. Nog een andere vraag: Zou het zin hebben dat BON een commissie samenstelt die op schrift stelt waarom de IVA met weinig geld topprestaties levert en onderzoekt of de gemiddelde kwaliteit van het HBO en MBO omhoog gebracht zou kunnnen worden door met succes het ontstaan van veel soortgelijke scholen te bevoderen?

 2. Het schoolgeld HBO is voor het IVA is € 10.140.- per anno
  Het schoolgeld voor gesubsiieerd HBO is € 2000 per anno
  Gem. overheidssubsidie per student is € 6155 per anno
  kosten staats-HBO per leerling is € 8155 per anno
  Verschil IVA staats-HBO is € 1985 per anno
  voor ≈ EURO 2000 heeft het IVA de beste resultaten
  voor ≈ 2000 euro per leerling meer zou den transformatie van grote HBO-instellingen naar kleine IVA-achtige scholen kunnen zorgen voor heel goed HBO-onderwijs

 3. Je bent een HBO-er is spe en denkt “een IVA-achtig instituut kan er voor 2000 EURO meer per jaar voor zorgen dat ik een extra waardevol diploma haal. Die heb ik er best voor over” Maar dan realiseer je je dat de overheid dan aan die scool, net als bij de staatsinstellingen voor hbo elk jaar ruim 6000 EURO per leerling aan die instelling zou moeten geven. Om een aantal redenen zou de staat dat niet doen. En belangrijke reden zou zijn dat de staats-hbo-instellingen dan zouden eisen dat ook zij het lesgeld mogen optrekken tot 4000 EURO. Die instellingen worden dan rijker zonder enige waarschijnlijkheid dat ze de AVI-achtige scholen zouden evenaren.
  Een sprankje hoop biedt dat voor excellente universitaire universiteiten wel een hoger collegegeld mag worden gevraagd. Met behulp van een durfinvestering zouden er met een subsidie van 6000 EURO per leerling en per leerjaar nieuwe met AVI-achtige instellingen opgericht kunnen worden die zo goed zijn dat ze toch 2000 EURO extra per leerling en per jaar mogen vragen.

 4. De door de AVI afgegeven diploma’s zijn erkende HBO- en mbo-diploma’s. De waardering en de marktwaarde van die diploma,s zijn bovendien hoog. En toch loopt het AIV ruim 6000 EURO per jaar en per leerling mis. Daar kun je veel verklaringen voor bedenken maar je zou ook wel willen weten wat de werkelijke redenen zijn. Als je die weet kun je mogelijk wedijver tot stand brengen tussen grote HBO-scholen met veel studierichtingen en gespecialiseerde kleine HBO-scholen. Daardoor zou de kwaliteit van het HBO kunnen verbeteren.

 5. fair en Unfair
  “het is niet fair dat AIV-leerlingen 36000 euro meer voor een HBO-diploma moeten betalen dan leerlingen op de HBO-mammouthscholen”.
  “het is niet fair dat rijke leerlingen door meer te betalen een HBO-diploma kunnen verkrijgen dat meer waard is”.
  “je kunt niet van de staats-HBO-opleidingen verwachten dat ze even goed onderwijs verzorgen als particuliere instellingen die per jaar 2000 extra per leerling kunnen uitgeven”.
  “De staats-hbo’s (zo noem ik de gesubsidieerde hbo’s) vormen een kartel dat wedijver in kwaliteit met of zonder schoolgeldverschillen kan en zal frustreren”.
  “Hoe kun je zo zorgden voor faire kaperbrieven tegen de hbo-voc? Het zal altijd een compromis-oplossing moeten zijn”.
  “We moeten scholen beoordelen op de kwaliteit van hun eindprodukt”
  “We moeten voorkomem dat scholen die het goed doen dat gemakkelijk kunnen volhouden door bij bij de toelating van leerlingen extra te selecteren”.
  Het is duidelijkdat je bij zoveel tegenstrijdige gezichtspunten moet optimaliseren.
  Een goed compromis zou volgens mij zijn de subsidie voor een school te verminderen met de helft van het bedrag dat de EU-scholieren zonder verleden nu regulier betalen, te weten EURO 2000. IVA-achtige schlen zouden dan in plaats van een lesgels van 10.000 EURO slechts een lesgeld van 6000 EURO hoeven te vragen en hen zou hetzelfde bedrag ter beschikking staan als de monster IVA-school.

  INKOMEN IVA-ACHTIGE SCHOOL (per leerling en per leerjaar) basisschoolgeld + 2000
  extra schoolgeld + 4000
  maximale subsidie + 6000
  subsidieaftrek – 2000
  schoolinkomsten dus EUR 10.000
  De gevolgen voor ’s lands schatkist zijn onzeker. Beter onderswijs wordt goedkoper. Het HBO-kartel veliest zijn monopolie. De mogelijkheden voor HBO-studenten nemen toe. De ongelijkheid van financiele mogelijkheden wordt verminderd.
  Is dit wat?

Laat een reactie achter