Geen afbeelding

Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief

3 maart 2012 Bart 6

www.cpb.nl/publicatie/nederlandse-onderwijsprestaties-in-perspectief
Het CPB baseert zich op de TIMSS, de PISA, de PIRLS en de IALS.
Het rapport van dit onderzoekje: www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-policy-brief-2011-05-nederlandse-onderwijsprestaties-perspectief.pdf

Aangezien dit een publieke website is citeer ik hier het volledige artikel.

Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau, maar de kwaliteit daalt. Dit is zorgelijk, want de kwaliteit van onderwijs is bepalend voor de economische prestaties van een land. De Nederlandse onderwijsprestaties dalen sinds het begin van deze eeuw, zowel ten opzichte van andere ontwikkelde landen als in absolute zin.

Geen afbeelding

Selectieve en sociale private scholen

1 januari 2012 Bart 6

In de USA zijn er nogal wat private scholen en universiteiten. Wij Nederlanders hebben nogal de neiging om hierop neer te kijken. Wij veroordelen die tweedeling, wij zijn van mening dat iedereen even goed, of even slecht onderwijs verdient (in de praktijk pakt het echter niet zo uit!).
Maar is het Americaanse systeem wel zo asociaal?
Ja, de kosten van private scholen zijn zeer hoog: pak hem beet $20 000 – $40 000 (inclusief verblijf en voeding) per jaar, waarbij die $20 000 een lage schatting is.
Waar we echter aan voorbij gaan is dat een behoorlijk deel van deze private onderwijsinstellingen ouders die een laag inkomen hebben flink tegenmoet komt, soms zijn die ouders zelfs nog beter af dan de rijkere ouders.

Geen afbeelding

Herkenbaar

27 augustus 2011 Bart 3

De meesten hier zumme, wel doorhebben dat de Nederlandse onderwijsproblematiek bepaald niet uniek is in de wereld, dezelfde krachten die het niveau van het Nederlandse onderwijs hebben aangetast zijn ook in andere landen werkzaam. Er zijn natuurlijk ook veel verschillen maar er zijn ook veel overeenkomsten.
Bekijk eens de volgende draad op een Vlaams forum naar aanleiding van een krantenartikeltje over een enquête: www.9lives.be/forum/werk-studie/813348-twee-op-drie-leraars-vindt-dat-kwaliteit-onderwijs-daalt.html

Geen afbeelding

Hoe om te gaan met straattaal?

23 augustus 2011 Bart 3

Naar aanleiding van dit artikel: www.thisislondon.co.uk/standard/article-23978523-ghetto-grammar-robs-the-young-of-a-proper-voice.do
In dit artikeltje geeft een Engelse leraar zijn visie over straattaal, hij legt uit hoe hij daarmee omgaat.

In de Nederlandse media hebben we de laatste jaren veel over straattaal gehoord: jongeren die steeds meer een door henzelf gecreëerd straattaaltje spreken, doorspekt met multiculturele invloeden. Dit taaltje zouden ze ontwikkeld hebben om zichzelf als groep te onderscheiden van de rest van de samenleving.

Geen afbeelding

Kan projectgericht onderwijs werken?

2 augustus 2011 Bart 1

Bij ingenieursopleidingen is het een trend dat er steeds meer aan projecten wordt gedaan, dit al vanaf het eerste semester van de opleiding.
Je zoekt bij zo’n projecten met andere studenten naar een technische oplossing voor een gesteld probleem.
Veelal wordt er getracht dat projectgerichte onderwijs in mindere of meerdere mate van structuur te voorzien door dit te koppelen aan bepaalde technische vaardigheden die geleerd moeten worden.

Geen afbeelding

Een zwarte dag voor Nederland

5 juli 2011 Bart 6

Vandaag (en gisteren, technisch gezien) is er gestemd over de Zijlstraboete.
Hoewel van alle partijen de woordvoerende senatoren kritiek uitten op de slordige en gebrekkige voorbereiding van dit wetsvoorstel en op de inhoudelijk gebreken hebben desalniettemin de senatoren volgens de partijdiscipline gestemd.

Geen afbeelding

20/20 – Stupid in America

28 juni 2011 Bart 1

www.youtube.com/watch?v=Bx4pN-aiofw

In deze reportage van 20/20 (ABC) wordt een beeld geschetst van het Americaanse primaire en secundaire onderwijs. Hoewel ik al wist dat het secundaire onderwijs in de USA in het algemeen een povere kwaliteit heeft ben ik toch nog geschrokken van wat ik zag:
– zeer ongemotiveerde leraren
– dealen in de schoolgangen
– enorm groot verschil in score op een internationale test tussen een van de beste publieke high schools in een van de best presterende staten in de USA en een Vlaamse school
– loting voor de plaatsing op een private school
– kleuters die niet leerden hoe ze hun naam kunnen schrijven
– leerling die bij oma binnen twee weken leert wat ze in jaren niet op school leert