Geen afbeelding

toetsflauwte

30 november 2011 redactie 6

 
Studenten Pabo moeten toets alsnog maken: De Volkskrant

Zo’n honderd pabo-studenten in Groningen hadden een voldoende gekregen voor een voortgangstoets die ze niet hadden gemaakt. Er waren geen surveillanten voor dat tentamen, dus . . . . . .
Maar die vlieger gaat natuurlijk niet op: waar geen prestatie is geleverd, kan onmogelijk een voldoende zijn gegeven. Jammer voor de studenten: alsnog die toets doen. En als er dan weer geen surveillanten zijn, dan halen jullie de directeur maar uit zijn kamer. Om te surveilleren.

In de marge is een oud bericht te vinden, over een andere gekkigheid:

Geen afbeelding

Tunnelvisie

28 november 2011 jeronimoon 5

Tunnelvisie

Het onderwijs kan je vergelijken met een groot gebouw met vele kamers op verschillende niveaus, net als in een groot bedrijf zetelen de bobo’s helemaal bovenaan in het gebouw en worden daar geïnformeerd hoe het er in de vele kamers onder hen aan toe gaat. Hun grootste zorg daarbij is niet zozeer de toestand van het gebouw maar of het verblijf in die hoogste regionen zo aangenaam mogelijk kan blijven. Dat er delen van het gebouw verpauperen, op instorten staan, of domweg gesloten of ontoegankelijk zijn zal aan het deel van hun lichaam roesten waar hun rug van naam veranderd. Erger nog in sommige gevallen hebben ze er eigenhandig tesamen over beslist welk deel van het gebouw aan verpaupering toe was. Alle ramen en deuren werden opengezet zodat wind en regen vrij spel hadden om het verval een beetje te versnellen. In andere gevallen hebben ze eigenhandig een slopersgroep aan het werk gezet om het desastreuze werk uit te voeren. Wat hun beweegredenen ook mogen zijn, het gaat hun altijd om een ingreep waar het groter geheel beter van wordt. Ten minste zo wordt ons in die aparte kamers meegedeeld.

Geen afbeelding

Wat gebeurt hier allemaal? Ex-bestuurslid BON dient amendement in om weer naar 1040 – uren norm te gaan!!

27 november 2011 scratch 33

“Harm Beertema, onderwijswoordvoerder van de PVV, de ophokker die kwantiteit belangrijker vindt dan kwaliteit. Na drie jaren van overleg tussen de politiek, leraren en leerlingen waren we het er in ieder geval over eens dat de urennorm van 1040 naar 1000 moest. 1000 uren van goede kwaliteit, gegeven door bevoegde, bekwame en betrokken leraren. De week vakantiekorting bracht Beertema op het geniale idee om zonder enig overleg met het onderwijsveld een amendement in te dienen om weer 1040 uren te gaan eisen, ook nog eens zonder enige financiële onderbouwing en met alle negatieve gevolgen voor de werkdruk. Hoe kortzichtig en gericht op snel politiek gewin kan een kamerlid zijn? De PVV pakt leraren aan en zet ze aan het werk!”

Geen afbeelding

Rekendictee?

27 november 2011 lonesomejoe 2

Nu het kennelijk opportuun is om met Slagter afspraken te maken,
beteronderwijsnederland.net/node/8122, is dit wel interessant. Sjoerd, lees je mee?

Ik kreeg net deze link binnen. Interessant. Het betreft een speerpunt van het FI.

www.depers.nl/binnenland/609151/Rekenwonder-is-boos.html

Let op de uitsmijter van Vedder. Zijn woordspeling is om te lachen, je moet toch wat, want bij wet heeft Vedder gelijk. Zie ook de probleemoplossersinsteek voor het rekenonderwijs in de staatsdidactiek van Van Streun:

www.beteronderwijsnederland.nl/node/7883

Relevante links zijn verder:

www.bruna.nl/boeken/rekenen-is-leuker-dan-als-je-denkt-9789035134331?Alternative=c

Geen afbeelding

De ware columnist.

27 november 2011 jeronimoon 2

De ware columnist.

De columnist dient het belang van zijn eigen groep. Geen enkel ander belang van welke beweging dan ook zal hier naadloos op aansluiten. Stelt de columnist zich in dienst van een politieke beweging dan houdt hij op columnist te zijn. Dat is mijn overtuiging.

Geen afbeelding

Huilie huilie

24 november 2011 jeronimoon 5

Huilie huilie

Zo stilaan begint het faillissement van het nieuwe leren vaste vormen te krijgen. Het Huilie huilie over het onderwijs is niet van de lucht. Het bedrijfsleven huilt dikke krokodillentranen over het technische gehalte van het VMBO en het hele voortgezet onderwijs huilt mee in koor want in de afgelopen jaren is het leerlingenaantal met meer dan dertig procent gedaald. “er moet snel wat gebeuren want anders…” De puntjes mogen we zelf invullen. ‘Gaat het licht uit want er zijn te weinig electriciens’, ‘gaan er meer files ontstaan want niemand wil nog aan de weg werken’, ‘gaan we economisch ten onder, wat heel desastreus is’, het enige wat nog ontbreekt in het rijtje is ‘dan wordt het oorlog’. De moeite dus om eens te bekijken wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Geen afbeelding

Waar is dat onderwijsgeld eigenlijk naar toe gegaan?

24 november 2011 Gerard Verhoef 0

Ter leringh ende vermaeck. Oud nieuws, ik geef het toe, maar idioot genoeg om niet te vergeten. Van september 2009: Nieuw logo van de universiteit Twente.

Citaat: De Universiteit Twente heeft in totaal 2,2 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuwe huisstijl en slogan. Na 25 jaar was het tijd voor vernieuwing, zo vond het college van bestuur. De oude slogan ‘Universiteit Twente, de ondernemende universiteit’ was niet meer onderscheidend genoeg. Een bureau uit Rotterdam voerde de klus uit en kwam met een opmerkelijk korte nieuwe slogan; ‘Universiteit Twente.’ En dat valt niet bij iedereen in goede aarde

Geen afbeelding

onderweg naar 2F: een ramp of ???

23 november 2011 hans1 51

Onderweg naar 2F.
Beste collega wiskunde- en rekendocenten.
Op 16 november hebben we in Utrecht de conferentie “Onderweg naar 2F” o.l.v. het SLO gehad.
Tijdens deze conferentie hebben we middels een aantal statistiekjes en cijfermateriaal kunnen zien wat de meer ervaren collegae eigenlijk al heel lang weten: de leerlingen in het VMBO, zowel basis, kader als TL leerlingen, komen met aanzienlijk achterstanden vanuit het PO bij ons binnen.
Vooral bij basis- en LWOO- leerlingen is een Didactisch Leeftijd Equivalent (DLE) van 35 of minder eerder regel dan uitzondering.

Geen afbeelding

Elitescholen

22 november 2011 hendrikush 2

“Is er een toegevoegde waarde van elitescholen boven de reguliere scholen?
Joshua Angrist, hoogleraar economie aan MIT, heeft dit onderzocht en moet de conclusie trekken dat die toegevoegde waarde er nauwelijks is. Wel is er een zogeheten “peer-effect” meetbaar voor kinderen uit minderheden, geen goed nieuws voor elitescholen.”

Kortom wantrouw marketingverhalen over excellent onderwijs.

Geen afbeelding

Technici te kort?

22 november 2011 Hinke Douma 10

De noodkreet van de technische bedrijven klinkt weer breeduit in alle media. We verwachten een enorm tekort aan goede vakkrachten.

Hoe zou dit nou toch komen?
Niet omdat de theoretische eisen in het VMBO zo omhoog zijn gegaan. (Die waren bij de -nu zo geprezen- voormalige LTS véél hoger. Zowel aan wiskunde als aan Nederlands en Engels werden gewoon stevige examen-eisen gesteld. Een LTS-diploma stónd voor kwaliteit. Helaas geldt dat niet voor een VMBO basis.)

Maar misschien wél:
– Omdat bedrijven niet in de toekomst investeren. Wij zitten nog met een aantal leerlingen die dolgraag hun technisch diploma in de BBL willen doen. Nergens plek: crisis mevrouw!
– Omdat bedrijven er geen probleem in zien om blikken met Oost-Europeanen open te trekken als deze goedkoper blijken