Geen afbeelding

moet BON de bakens verzetten?

28 oktober 2011 redactie 30

In TROUW van vandaag staat een uitstekende samenvatting van het dan ook waarschijnlijk uitstekende essay dat de emeritus politicus André Rouvoet schreef voor zijn afscheidssymposion uit de politiek. Hij start met “De essentie van een democratie is niet dat de meerderheid beslist. Dat is ‘slechts’ een procedureel aspect, nodig om tot besluitvorming te komen. Het hart van de democratie klopt in het besef dat de meerderheid bij besluiten zoveel mogelijk ruimte laat aan minderheden en hun opvattingen en gedragingen. Verderop stelt hij dat de politici het zich steeds vaker permitteren om in de staatsvrije ruimte te treden die grondrechten beogen te waarborgen. “Doorgaans gebeurt dit ter realisering van politieke doelstellingen, zoals emancipatie, gelijke behandeling, enzovoort.

Geen afbeelding

Ingreep of aanwinst

28 oktober 2011 cornelis verhage 0

Ingreep of aanwinst

Er gaan weer stemmen op om de middenschool in te voeren. Het schijnt dat onderzoek heeft ‘aangetoond’ dat de intelligentie van kinderen in de loop van het voortgezet onderwijs nog behoorlijk kan veranderen, dus hoger of lager worden. Zelfs als dat waar zou zijn is er nog geen reden om een heel ander onderwijsstelsel in te voeren. Want daar gaat het natuurlijk om. De middenschooldiscussie van de vorige eeuw was om twee redenen heftig: in de eerste plaats omdat het idealisme of liever de ideologie van de vernieuwers voorbij ging aan de praktijkervaring van de leraren en in de tweede plaats omdat anders dan tot die tijd gebruikelijk was, het hele voortgezet onderwijs tot uniformiteit gedwongen zou worden.

Geen afbeelding

Weer eens discussie over de middenschool

26 oktober 2011 mark79 17

Naar aanleiding van een column van Ferry Haan is er weer eens een discussie over de middenschool in de Volkskrant. Docent Marten van Meurs heeft namelijk een reactie geschreven op het pleidooi van Ferry Haan voor de middenschool. Allemaal een herhaling van zetten natuurlijk, maar dat moet blijkbaar af en toe gebeuren…

Geen afbeelding

Vergelijkbare zaken in de gezondheidszorg en bij defensie

26 oktober 2011 mark79 3

Twee voor onze tijd kenmerkende berichten in de NRC.

Het eerste bericht gaat over de gezondheidszorg: Bijna drie van de tien specialisten geven aan de raad van bestuur eerder als vijand dan als vriend te zien en veertig procent vindt dat de specialist als professional niets heeft in te brengen.

Het tweede artikel gaat over defensie: een groep klokkenluiders heeft te horen gekregen dat ze na een reorganisatie niet mogen terugkeren.

Geen afbeelding

niemand wil beter onderwijs

19 oktober 2011 mineur 31

Wie wil er eigenlijk beter onderwijs? Beter onderwijs is onderwijs met beter leerresultaat. Beter onderwijs eist leerlingen die harder werken. Denk maar niet dat de leerlingen of studenten daar zelf om gaan roepen.
Verder eist beter onderwijs beter gedrag, zeker indien les wordt gegeven in groepen. Daarvoor moeten ouders beter gaan opvoeden. Het roepen of ongedurig rondrennen moet door een striktere opvoeding worden beperkt. Die ouders zien je komen! Bekijk het even. Ze hebben andere zaken aan hun hoofd.
Dan zijn daar de docenten. Beter onderwijs eist een hoger niveau van de leerstof. Dat betekent nog meer gedoe met inerte klassen of strengere eindexamens. Hoe zouden ze daar vóór kunnen zijn? Bekijk het even. Ze kunnen nu al hun stof niet kwijt.

Geen afbeelding

Beloning schoolbestuur

19 oktober 2011 einstein 0

Ik las in de Volkskrant van vandaag een artikel over de beloning van schoolbesturen in het VO. Ik ben het eens met Jeroen Dijsselbloem dat het loon buitenproportioneel is en waarom zouden deze bestuurders een Bonus moeten krijgen.

Toen ik meer dan 30 jaar geleden begon bij mijn vmbo school in Amsterdam, hadden wij 1 directeur en een adjunct op een school van 600 leerlingen. Wij hadden een bestuur dat bestond uit notabelen, zij vergaderden 4x per jaar bij ons in de docentenkamer. Onze schooldirecteur, adjunct en 2 administratieve krachten regelden alles en goed: altijd een kloppende begroting, onderhoud school was goed, vervanging zieke docenten enz.

Geen afbeelding

Help Irene met rekenen op de PABO

10 oktober 2011 lonesomejoe 6

Op de site van de NVvW:

www.nvvw.nl/page.php?id=749&rid=578&topicID=1850&view=list_posts&page=last

Beste mensen

Op dit moment volg ik een cursus aan de pabo om het reken onderwijs op de basisschool beter te laten aansluiten op het voortgezet onderwijs. Hiervoor heb ik informatie uit het wiskunde onderwijs nodig.

Is er iemand die op onderstaande vragen antwoord zou willen geven?
1. Hoe lang geeft u al (reken)onderwijs?
2. Wat vindt u uitdagend/leuk/vervelend aan het vak?
3. Wat vind u leuk/lastig aan het vak in didactisch, pedagogisch en organisatorisch opzicht?
4. Wat moet een bovenbouw leerkracht volgens u weten/kunnen en doen om goed rekenonderwijs te geven?
5. Hoe geeft u de rekenlessen vorm (klassikaal, individueel, in groepjes, of anders)?

Geen afbeelding

The Bozo Explosion

9 oktober 2011 Planeten Paultje 2

Gelicht uit een artikel op CNET waarin Guy Kawasaki kort de essenties beschrijft van wat hij van Steve Jobs heeft geleerd:

“9. A players hire A+ players
Actually, Steve believed that A players hire A players—that is people who are as good as they are. I refined this slightly—my theory is that A players hire people even better than themselves. It’s clear, though, that B players hire C players so they can feel superior to them, and C players hire D players. If you start hiring B players, expect what Steve called “the bozo explosion” to happen in your organization.”

Ik voelde even de klap-van-herkenning in mijn gezicht toen ik dit las.