Geen afbeelding

Oproep aan docenten taal en leerkrachten PO (couzijn!)

31 januari 2008 Gerard Verhoef 6

BON doet het goed, we hebben veel bereikt. Maar ik denk een onevenwichtigheid op te merken.
Er wordt op dit forum en in de kranten veel geschreven over HNL tov meer traditioneel onderwijs. Ook zijn er stukken over traditioneel rekenonderwijs versus realistisch rekenen. Maar ik lees inhoudelijk weinig over taalonderwijs. Dat kan een scheef beeld zijn. Het kan dat ik er overheen lees omdat wiskunde mijn vakgebied is. Maar ik denk dat het een goede zaak ik als we ook eens aan de boom konden schudden als het gaat om taaldidactiek (mn Nederlands, maar ook MVT wat mij betreft).

Geen afbeelding

Het niveau moet omhoog: concrete ideeën

31 januari 2008 Hinke Douma 38

Gelukkig: er is aandacht voor de laatste weken, véél aandacht zelfs. Ik vind het wel jammer dat de discussie een beetje blijft steken in algemeenheden. Verhoog de status van de leraar! Er moet veel meer geld bij.

Ik ben dol op lijstjes. Kunnen wij als BON-ners samen een overzicht met concrete ideeën ophoesten. Ideeën waarmee je het onderwijs écht op een hoger niveau kunt krijgen?

Ik begin met één van mijn stokpaardjes als idee nummer één (niet noodzakelijk het belangrijkste trouwens).

WEG MET DE SLUIPROUTES!

Geen afbeelding

Beroep bevalt niet? Geef het onderwijs de schuld!

30 januari 2008 Marten Hoffmann 6

Typisch geval van wonderlijke informatie: ruim 70% van degenen die ‘ongelukkig’ zijn in werk en beroep houden de scholen daarvoor verantwoordelijk. Tegelijk heeft slechts 1 op de 3 advies gevraagd aan een school. Waarom moet zo’n bericht dan zo naar de scholen wijzen?

————————————

Dagelijkse hinder door beroepskeuze
29 januari 2008 | Het Financieele Dagblad

Van onze redacteur

Amsterdam

Geen afbeelding

Open brief aan mevr. de staatsecretaris

30 januari 2008 jeronimoon 6

Geachte mevrouw de staatsecretaresse,

U krijgt het wel voor uw kiezen, laat u even uw tanden zien en uw hele kamer, samen met onderwijzend Nederland, rolt over u heen. Uw uitspraak over de middelmaat heeft kwaad bloed gezet, evenals uw stellige stelling dat er harder gewerkt moet worden in het onderwijs.
Wat betreft uw eerste uitspraak, over de middelmaat, die is jammer genoeg niet door u bedacht. Enkele maanden geleden heeft uw grote leider JéPé deze stelling al te vuur en te zwaar verdedigd in universitaire kringen. Hij maakte er zelfs gewag van op een spreekbeurt voor studenten, dit in het bijzijn van onze vorstin. Dat niemand zich aangesproken voelde, onze koningin viel zelfs in slaap tijdens de vurige rede, is misleidend geweest.
Ik vermoed dat hier de reden te zoeken is waarom u het aandurfde deze uitspraak te herhalen tijdens het debat in de vaste kamercommissie over de uren-norm.

Geen afbeelding

Raad van State ziet niets in gratis schoolboeken………..

30 januari 2008 Joao 6

Raad van State ziet niets in schoolboekenplan
woensdag 30 januari 2008 08:34

Het plan om schoolboeken gratis te maken is ‘onbegrijpelijk vrijgevig’. Niet gezinnen met lagere inkomens, maar ouders die modaal of bovenmodaal verdienen, profiteren ervan.

De Raad van State vindt het gratis uitdelen van schoolboeken onbegrijpelijk vrijgevig.

Dat stelt de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De Raad adviseert het kabinet om het wetsvoorstel te heroverwegen.

Geen afbeelding

Leve de middelmaat

30 januari 2008 b.verkroost 3

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is tegen de dictatuur van de middelmaat. De scholen moeten, heel modern, gaan voor excellentie. Op deze redenering baseert ze ook het beboeten van de scholen die de 1040 urennorm niet hebben gehaald hoewel ze wel goed tot zeer goed bleken te hebben gepresteerd. Daarmee hadden deze scholen namelijk volgens haar juist geen genoegen moeten nemen. Ze hadden moeten gaan voor excellentie !

Geen afbeelding

Rechter ontslaat bestuur islamitische school Helmond

30 januari 2008 Gerard Verhoef 2

Van NU.NL: €850.000 is niet voor onderwijs gebruikt, maar volgens het bestuur staat hierdoor de kwaliteit van het onderwijs niet op het spel.

Een topje van de ijsberg. Ik weet van een eveneens islamitische basisschool in Amsterdam dat de situatie daar vergelijkbaar is: heel veel onbevoegde onderwijsassistenten voor de klas en toch als achterstandsschool dubbel geld per leerling binnenkrijgen. Ook de andere voorzieningen (boeken) waren daar destijds minimaal. CD’s (met muziek, was al helemaal verboden).


Rechter ontslaat bestuur islamitische school Helmond

Geen afbeelding

De ambachtsschool in een nieuw jasje

30 januari 2008 Marten Hoffmann 5

Hans de Boer (voormalig voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid) heeft het uiteindelijk voor elkaar: het Vakcollege gaat van start. Klein detail: er is nog pakweg 1,5 tot 2 miljoen nodig voor een werkmaatschappij ……

———————————————–

Oude ambachtsschool in nieuw jasje gestoken: het vakcollege
30 januari 2008 | Het Financieele Dagblad
Door: Bouma H.

Tien vmbo-scholen klaar om volgend schooljaar van start te gaan

Hilda Bouma

Den Haag

Geen afbeelding

Aanbevelingen voor aanbevelingen

30 januari 2008 Malmaison 2

Ik hoor zo nu en dan stemmen van BON-leden opklinken die willen dat het BON-bestuur aanbevelingen doet over de wijze waarop in het onderwijs snel verbeteringen kunnen worden aangebracht. BON is met zijn 10 punten waaraan het onderwijs moet voldoen alleen maar duidelijk wat betreft de randvoorwaarden van een toekomstig onderwijsbestel. BON spreekt er zich b.v. niet over uit of de huidige schoolbesturen wel of niet geheel buiten spel gezet moeten worden.