Panama2015

U weet wel wie dit schrijft. Tip: eerst lezen en dan pas free klikker de klik op de links die nu de juiste namen hebben op het nieuwe mooie forum. Doet een link het niet google dan op de naam en u zult vinden.

De rekentoetsramp

Op 20-1-2015 stond de rekentoetsramp op de voorpagina van de Telegraaf en was dezelfde avond het hoofdonderwerp in RTL Late Night bij Humberto Tan. De uitzending is vast nog terug te kijken. In dezelfde week was ook de jaarlijkse PANAMA-bijeenkomst van de TAL-gemeenschap. Het programma stond ooit hier.

www.fisme.science.uu.nl/panama/Programma_Panama_2015.pdf

De pagina bestaat niet meer, het instituut helaas nog wel.

Wat is/zijn TAL?  De Tussendoelen Annex Leerlijnen waren een mijlpaal in de hervormingen van het rekenonderwijs en de rekenramp die daarop volgde, en vervolgens was TAL ook de basis voor de referentiekaders van de expertgroep Van Streun en daarmee ook voor de rekentoetsramp ingezet met de rekentoetswijzer 2F3F van de commissie Schmidt (zie de derde bijlage). Met TAL en de referentiekaders werd de inhoud van het rekenvak opzij gezet en een gat in de markt geschapen voor de pedagogische centra, SLO, etc. om zonder de verder niet meer nodige kennis van zaken over alles en nog wat realistisch te adviseren, gevraagd of ongevraagd, betaald of duurbetaald. Meer over wat TAL- en taalrijk rekenonderwijs is leest u hier:

www.few.vu.nl/~jhulshof/TAL.pdf

WDA?  Waar ging het nog meer over dit jaar bij Panama? Nu de NVvW tonnen uit de delen heeft aan ondermeer de Wiskundige Denkactiviteiten (WDA) zoals gepresenteerd in

www.beteronderwijsnederland.nl/wp-content/uploads/2014/11/WDAgoogle_0.pdf

lag de vraag voor de hand of ons rekenonderwijs niet moet voorbereiden op die WDA. We zien bijvoorbeeld in het programma:

Grenzen verleggen: Probleemoplossend denken binnen wiskunde ontwikkelen bij toekomstige onderwijzers

Het volgende gat in de markt (lees: in de hand van OCW)? Wanneer komt het besef dat de rekentoetsramp waar kinderen nu massaal slachtoffer van dreigen te worden een symptoom is van het TAL/WDA syndroom dat zowel in het PO als VO alom aanwezig is, op het gezag van een club hoogleraren die de naam van Diederik Stapel nodig had voor het eigen ideologische gelijk? Nu de teller weer op 18 staat, dit schreef ik voor de val van Stapel (die inmiddels wel voldoende boete gedaan heeft):

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

Betreft het dezelfde firma? Ja:

www.uu.nl/onderwijs/centrum-voor-onderwijs-en-leren/panama-conferentie-pabo-lerarenopleiders-wiskunderekenen

Zijn er lessen getrokken uit de voor iedereen waarneembare feiten?  Nee, niet echt. NWO en KNAW negeren of ontkennen het probleem en het blijft vrij spel voor de hoofdrolspelers:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/11/nwo-nro/

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/12/creativiteit-en-ict-wetenschap-en-praktijk/

www.beteronderwijsnederland.nl/content/creativiteit-en-ict-wetenschap-en-praktijk

Een belangrijke vraag is ondertussen hoe realistisch de nieuwe plannen voor de PABO zijn. Ik maak me daar zorgen over, na wat er eerder is gebeurd:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/07/hoe-realistisch-is-de-nieuwe-pabo-rekentoetsgids/

Meer problematiek in het verlengde van TAL

Dezelfde ideologische club die van de inhoud van het mooie vak dat wiskunde heet geen kaas heeft gegeten roept zichzelf thans uit tot akela van de wiskundige denkactiviteiten. SLO, APS en meer:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/09/nieuwe-examenprogrammas-wiskunde-het-onderwijzen-en-toetsen-van-wiskundige-denkactiviteiten/

 

Opmerkelijk  

Jan Bergstra van onze KNAW was uitgenodigd om bij PANAMA een leuk (echt, ik had het op mijn kantoor al een keer van hem gehoord) verhaal te houden over een informatica kijk op het rekenen met breuken. Van harte aanbevolen. Maar de relevantie van zijn verhaal voor de rekenramp is vrijwel gelijk aan de nul waardoor hij zo graag wil delen. Opmerkelijk detail is dat Jan me namens de KNAW op alle mogelijke manieren heeft proberen te overtuigen dat de projectleider van TAL wetenschappelijk serieus moet worden genomen gezien haar internationale performance. Wel, daar heb ik genoeg van gelezen, u misschien niet:

Het pseudowetenschappelijke TAL-circuit heeft zo zijn eigen omgangsvormen. Waar het in de wetenschap gebruikelijk is om ook met andersdenkenden te communiceren is in TAL-kringen Oostindische doofheid een deugd. Onder

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2011/06/verbied-de-rekenmachine-bij-rekenen-en-wiskunde/

hangt een openhartige uitnodigende brief aan de TAL-professor, waarop uiteraard geen reactie kwam. Ook mijn annotaties bij de TAL-boekjes, die u leest onder

www.few.vu.nl/~jhulshof/TALtalk

waren geen reden voor de professor om te reageren. Erger, na het lezen van het daarna door mij geschreven bovengenoemde TAL.pdf (uiteraard geweigerd voor publicatie in Euclides) liet zij Marc van Zanten (inmiddels promovendus bij professor Marja) een uitnodiging aan mijn persoontje om te spreken op PANAMA intrekken. De andere TAL-professor was weliswaar bereid tot een gesprek, maar een wetenschappelijk vervolg zat er niet in. Aan het inventariseren en analyseren van de meningsverschillen ten behoeve waarheidsvinding zoals in wetenschap normaal hebben deze pseudowetenschappers geen behoefte. De KNAW laat dat gebeuren, alsmede mijn wiskundige collega’s die positieve adviezen geven over benoemingen van deze (ik mag het woord niet zeggen) charlatans. Het zal u niet verbazen dat onder dit filmpje de comments disabled zijn:

————————————————————————————————-

Free klikker de klik, verklarende woordenlijst en overzicht uitspraken:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2013/01/uitspraken-rekenen/

 

Panama/ELWIeR, wat is dat?

www.fisme.science.uu.nl/wiki/index.php/ELWIeR_-_Onderzoek

www.uu.nl/onderwijs/centrum-voor-onderwijs-en-leren/panama-conferentie-pabo-lerarenopleiders-wiskunderekenen

Addenda 

Zie de bijlage poppetje.pdf hieronder. Gefinancierd met gelden die dankzij IMO2011 van Google loskwamen. Een discussiestuk over de inhoud van diverse VO-vakken leest U hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/10/slo/

Een dossier over een halve eeuw rekenonderwijs vindt u hier:

benwilbrink.nl/projecten/rekenproject.htm

While Panama33 was in full swing this appeared:

benwilbrink.nl/BW_TK_28-1-2015.htm

If you don’t read Dutch use googletranslate. About Dutch export products you can read in Dutch English here:

www.beteronderwijsnederland.nl/blogs/2014/12/unscience-and-education/

Sad?  You won’t be. Skip the local politics and jump to 28 minutes or so in

av-media.vu.nl/VUMedia/Play/f3cf47bfd20f424e8719f9c3c58aa15b1d

OK, Math, (in) Science (of all places) and FUN. Dividing by infinity and more.

 

 

 

 

10 Reacties

Laat een reactie achter