NWO-NRO

Suggestie juli 2016: kijk na het lezen eens naar samenstelling redactieadviesraad van www.didactiefonline.nl 

Een hartekreet:

www.henkshoekje.com/Praatjes.htm

Update zomer 2015. 

Meetkunde uit de kunst in de klas. Binnen dit project werken leerkrachten, onderzoekers en medewerkers van de educatieve afdelingen van een museum samen. Zij onderzoeken in hoeverre een combinatie van reguliere rekenlessen en kunsteducatielessen in het museum, kan worden ingezet om het creatief probleemoplossend vermogen en de rekenvaardigheden van leerlingen in groep 6-8 te versterken. Consortium bestaande uit: Stichting Boor, Stichting Primo Schiedam, dr.. E.H. Kroesbergen (UU), drs. V. Jonker (UU), dr. R. Keijzer (Hogeschool iPabo), mw. I. Veldman (Museum Booijmans van Beuningen), dr. M. Wijers (Freudenthal Insituut), drs. B. Oprins (Hogeschool Rotterdam), mw. E. Schroevers (UU) & mw. C. Schreuder (Museum Boijmans van Beuningen).

Probleemoplossen is het gebruikelijke sleutelwoord van een club die nog nooit een probleem heeft opgelost. Subsidie toegekend door het circuit aan het circuit. Aan zogenaamde wiskundigen. Zie

NRO-subsidie voor twaalf onderzoeksprojecten voor langlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

www.dub.uu.nl/de-werkplek/2013/06/18/ontwerpstudio-monica-wijers.html

De reacties onder de laatste link zijn leerzaam en de moeite van het lezen waard. Deskundigheid is irrelevant voor rekenonderzoek en dat is al decennia lang zo. Zie bijvoorbeeld ook

Praktijkgerichte onderzoeksprojecten over vakdidactiek in relatie tot taal en tot rekenen/wiskunde

NWO subsidieert kwakzalverij, zoveel is wel weer duidelijk. En de academische gemeenschap laat het gebeuren. Om wat voor redenen dan ook.

Wie is wie en waarom? Over de nog steeds invloedrijke en sturende ideologen, waaronder de voorzitter van de expertgroep rekenen, alle directeuren van het Freudenthal Insitituut tot nu toe (behalve de nieuwe!), de voorzitter van de NRO-programmaraad, de projectleiders van het TAL project, waarvan er 1 inmiddels in de groep van diezelfde voorzitter, en de directeur van SLO, leest u hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/node/7948

Een eerder programma was Dudoc. Kijk eens naar de programmaraad, u herkent de namen inmiddels:

www.hypertekst.nl/files/dudoc/Dudoc_special_2007.pdf

Met een van de proefschriften (dare.uva.nl/record/1/393998) uit dat Dudoc programma zijn we terug bij de algemene problematiek in het beta-onderwijs dat geacht wordt voor te bereiden op het WO. In de samenvatting lezen we

We baseren ons onderzoek op de domein-specifieke instructietheorie van het realistisch wiskunde-onderwijs (RME) en we bouwen voort op theoretische constructen die compatibel zijn met een sociaal-constructivistisch perspectief op leren; te weten: problem-solving activiteiten, reflectieve discours, en samenwerkend leren en redeneren.

De promotor was dan ook Koeno Gravemeijer, de andere TAL-projectleider, met wie ik nog eens een lang gesprek had:

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

Kortom, hier spreekt het circuit dat aan de macht was bij het invullen van het hieronder aangehangen Staatsblad 2010 265, pagina 26 en verder, met de spreadsheets voor koffie en gevulde koeken op pagina 30 en Nordic Walking op pagina 46. Daar bleef en blijft het niet bij, zie ook de vijfde bijlage. Inmiddels heeft CITO een WDA-hoogleraar op het Freudenthal Instituut. Diens met Google gelden (wat zal IMO2011 daar blij mee zijn) gefinancierde WDA presentatie is aangehangen. De presentatie verwijst naar het voornoemde Dudoc proefschrift dat tot stand kwam onder begeleiding van de promotor bij wie ook Mieke van Groenesteijn promoveerde, zie benwilbrink.nl/projecten/promotieonderzoek.htm (citaat in bijlage). Richtinggevend voor de nascholing van leraren in Utrecht en Groningen en onlangs bijna ook in Amsterdam. Is er iemand in de gemeenschap die de man die hier terugkijkt nog recht in de ogen durft te kijken?

www.beteronderwijsnederland.nl/content/henk-pfaltzgraff-met-de-kennis-van-toen

 

NB. De link www.imo2011.nl loopt inmiddels dood maar hier ziet u nog waarom Google genegen was in de buidel tasten (waarna het geld via Platform Beta en Techniek in het gebruikelijke circuit terechtkwam):

web.archive.org/web/20141007082517/https://www.imo2011.nl/

In het Nieuw Archief van de Wiskunde (december 2014) wordt het doorsluizen van de Google gelden toegelicht, de inhoudelijke verantwoordelijkheid werd bij het Freudenthal Instituut neergelegd, het instituut dat niet bereid was om mee te helpen met de organisatie van IMO2011….

Meer over de beta-brede schoolproblematiek in dit discussiestuk:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/slo

Meer over de toekomst:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/creativiteit-en-ict-wetenschap-en-praktijk

Meer van `WC-eend' (met excuses aan WC-eend) in de bijlage bakker.pdf

About FriendlyFoe  

FriendlyFoe is het pseudoniem dat ik ben gaan gebruiken tegen het einde van mijn lidmaatschap van het bestuur van BON:

www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/joost-hulshof-treedt-terug-als-bestuurslid-bon

De naam lijkt op mijn skype naam die ik daarvoor gebruikte, ondermeer voor deze blog over de Commissie voor de Toekomst van het Wiskunde Onderwijs:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/denken-en-doen-siersma-en-de-rekenmachinelobby

Ik twitter onder mijn eigen naam, ook over hoopgevende ontwikkelingen bij de NVvW.

12 Reacties

 1. APS en FI geven duidelijkheid

  APS en FI geven duidelijkheid over wiskundige denkactiviteiten

  Het memoriseren van een definitie is wel het laagste van het laagste.  Wanneer je  routinematig een opgave oplost valt dit meestal onder de categorie onthouden. Voor onthouden hoef je de stof niet te snappen:  je leert de stof door reproductie.  ‘Begrijpen’ heeft al  een iets  hogere denkstatus, maar zit toch nog onder de lat. Begrijpvragen bij wiskundeopgaven zijn sommen, die in de les vaak zijn geoefend, waarvan duidelijk is hoe je de opgave oplost zonder dat je veel denkstappen hoeft te combineren. Maar het supremum ligt bij het aan anderen uitleggen, het integreren,  het toepassen en ontwerpen. Dit soort activiteiten belanden meteen in het lange-termijn geheugen terwijl ‘onthouden’ en ‘begrijpen’ iets is voor het korte-termijn geheugen. Bij integreren en toepassen heeft de leeropbrengst een langere houdbaarheidsdatum en de kans is groter dat leerlingen deze stof op een later moment nog kunnen oproepen en/of gebruiken.

  Dit volgt allemaal uit het OBIT-model, ontwikkeld door de APS-er  Simon Ettekoven.

  Wiskundige Denkactiviteiten zitten volgens Paul Drijvers aan de symbol sense kant van algebraïsche vaardigheid (zie  www.leergangwiskunde.nl/docs/presentatie-sprekers/2013-090WiskundigeDenkActiviteiten-Drijvers-1.pdf). Dus elementaire algebraïsche vaardigheden zijn niet meer nodig. Drijvers waarschuwt er ook voor dat we met de recente aandacht voor deze vaardigheden doorschieten: binnenkort zullen universiteiten klagen dat hun studenten onvoldoende creativiteit bezitten.

  Meer weten: www.aps.nl/documents/10180/52574/Voorbeeldopgaven+bij+de+tussendoelen+HAVO+VWO+3/859103a7-82a1-4274-b7ca-d6fa314abf3c;jsessionid=61D6E74D426C7FD511727FA037242E20?version=1.0

  (Weten de heren niet dat aan een definitie vaak het interessantste is: dat wat de definitie niet zegt? Maar hiervoor moet je nadenken).

 2. Je staat toch regelmatig

  Je staat toch regelmatig versteld van sommige redeneerders.

  En de leek trapt er gemakkelijk in, want in eerste instantie is het verhaal van "lage activiteit, iets hogere activiteit en de hoogste activiteit" helemaal waar. We denken daarbij in een associatieve flits aan de fases kruipen, waggelen, lopen en hardlopen.

  En daar ontmoeten we de zwakheid van zulke grote denkers. Want zij willen dat de school direct begint met het hardlopen als hoogste activiteit. Terwijl elke basisschoolleerkracht weet dat je EERST de "lagere" vormen van kennis moet doorlopen om effectief tot de hoogste te komen.

  Ouders: Laat u geen zand in de ogen strooien door het denigrerende taalgebruik van zulke hoogdravende lieden. Eerst moeten de kinderen de "laagste" vormen van kennisverwerving doorlopen.  Alleen daarna kan die "hoogste" vorm met goed effect worden bereikt! Alleen dan.

 3. Off topic: FOM in transitie

  Off topic: FOM in transitie naar NWO. "In de wetenschapsvisie van het kabinet en de nieuwe strategie van NWO is aangekondigd dat de NWO-organisatie vernieuwd wordt, om te komen tot een flexibeler, krachtiger en meer coherent NWO." Topsectoren, zoiets? De maatschappij… (dat zijn wij?) "NWO zal initiatieven nemen om sterkere verbindingen mogelijk te maken die van meerwaarde zijn voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Onder andere door actief bij te dragen aan de ontwikkeling en realisatie van een Nationale Wetenschapsagenda." (Vereniging Hogescholen is partner in de Kenniscoalitie 🙂

  "De kenniscoalitie heeft de opdracht gekregen om de agenda niet alleen tot stand te laten komen langs institutionele lijnen. Er dient een open proces plaats te vinden waarbinnen ook onderzoekers en andere personen en partijen ruimte krijgen om mee te denken en bij te dragen. Keuzes dienen op transparante wijze te worden gemaakt en binnen de totstandkoming van de agenda moet ruimte bestaan voor debat. De agenda moet ruimte bieden aan vernieuwing door ook inbreng en invloed te organiseren buiten de bestaande institutionele kaders." Opdrachtgevers: OCW en EZ. Ik ben benieuwd wat er van FOM overblijft.

 4. Sombere geluiden. Al of niet

  Sombere geluiden. Al of niet los daarvan, niemand bij FOM die op de hoogte is van wat er met de natuurkunde schoolprogramma's is gebeurd.

Laat een reactie achter