No Image

stop de zinloze utilarisering van Frans en Duits

9 januari 2008 redactie 20

In de vroegere HBS-A leerden de leerlingen handelscorrespondentie Duits, Frans en Engels. In die tijd stond informatie in de trein in het Nederlands, Frans en Duits en maar soms in het Engels. Nederlandse treinstellen kwamen immers nooit vanuit Nederland in England terecht. Frans was nog de taal van het diplomatieke verkeer en maar weinigen realiseerden zich dat Duitsland niet meer het centrum van de Natuurwetenschappen was. Nu, aan het begin van de 21-ste eeuw is Engels de facto de taal van de internationale communicatie geworden, ook binnen Europa.

No Image

Vertichelarisering van het onderwijs

4 januari 2008 redactie 22

De Nederlandse politici zijn nu al jaren bezig met het leven van intelligente kinderen die willen leren te verzuren. Het begon al met de invoering van de Mammoetwet waarmee de zo succesvolle HBS de nek werd omgedraaid. Toen moeten ze meedoen met het programma voor middelmatigen van de basisvorming. Vervolgens nam de klassengrootte en het aantal onbevoegde of onderbevoegde leraren enorm toe en werd de scholieren de weinig efficiënte methode van studeren van het studiehuis opgedrongen.

No Image

Smeekbede om tolerantie

26 december 2007 redactie 10

Als ouder kijk ik pas in de tweede plaats naar het landsbelang. Voor mij en mijn medeouders wil ik in de eerste plaats vrije keuze, dus tolerantie. Ik ben tegen iederwijsleren omdat ik het niet in het belang van de kinderen en ook niet in het belang van het land vind. Maar liever “alles mag” dan dat het soort van onderwijs dat ik en veel andere (vooral hoogopgeleide) ouders voor hun kinderen wensen onmogelijk blijft. “Overheid, wij hoeven op onderwijsgebied niet allemaal naar het verleden terug.

No Image

ouverture 1985 en finale 2008

4 december 2007 redactie 35

In 1985, toen de HOS werd ingevoerd was Nederland in een recessie en was het voor hoogopgeleiden moeilijk aan een baan te komen. De overheid kon probleemloos de salarissen voor nieuwe docenten verlagen en de onderbouw HAVO en VWO tot tweedegraadsgebied verklaren. De leraren hielden zich gedeisd. De zittende om hun voorrechten te behouden en de nieuwe omdat ze blij waren een baan te hebben.

No Image

Ideologische burchten

28 november 2007 redactie 6

Twee opvallende kenmerken van de Commissie Dijsselbloem zijn dat zij geen getuigen onder ede kan verhoren en dat zij niet moet onderzoeken waarom er zo veel slechte onderwijsvernieuwingen zijn ingevoerd maar waarom het met de invoering daarvan misgelopen is. Maar gelukkig kun je het laatste niet onderzoeken zonder dat het eerste ter sprake moet komen of op zijn minst zichtbaar wordt. Eén aspect van de invoeringen is de selectieve manier waarop veel onderwijsministers met de door hen verzamelde informatie zijn omgegaan als deze hen niet beviel. De bureaula in en die op slot.

No Image

Pleidooi voor vertragingstechniek

5 november 2007 redactie 11

In “Meester Staal moet niet te veel worden verheerlijkt”een krantenartikel door Emeritus Professor René Appel in “De Volkskrant” van 05-11-07 schrijft zij te willen dat de vóór en tegen-standers van “onderwijsvernieuwing” uit hun loopgraven komen en gaan overleggen. Zij vraagt nogal wat . De voorstanders van het nieuwe leren hebben het oude onderwijs volledig proberen op te ruimen en wilden nooit ruimte laten voor hun tegenstanders. Nu ze onder zwaar vuur liggen moet hen de mogelijkheid geboden worden om met hun tegenstanders te praten. Dat is geen fair voorstel.

No Image

Maakbare intelligentie

3 november 2007 redactie 6

Ton van Haperen heeft vandaag in “Het Onderwijsblad” een bruikbaar idee gelanceerd over het weer invoeren van een beloning per lesuur. Dat lijkt mij zeker een mogelijke hefboom om de grootste salarisstroom van de perifere medewerkers naar de leraren om te buigen. Maar er zijn veel mitsen en maren.

No Image

een kleine partij als voet tussen de regeringsdeur

31 oktober 2006 redactie 0

In november 1996 waren fractievoorzitters van de grote partijen het
roerend eens: “in de volgende kabinetsperiode zal niet op onderwijs
worden bezuinigd.” Ook nu weer worden verkiezingsbeloften gedaan.
Ondertussen trekt de nieuwe CDA-VVD-begroting vrijwel niets extra uit
voor onderwijs. Ondertussen bereidt Van Kemenade de zoveelste top-
down PvdA-”vernieuwing” van onderwijs voor. Tegen lerarentekort
stelde de CDA-minister voor om overtollige soldaten voor de klas te
zetten. Van de VVD mag Verdonk onderwijs gaan doen, opdat regels
belangrijker blijven dan mensen.

No Image

Realisme

30 oktober 2006 redactie 0

Zie deze reactie: Pedant, belerend en naief.

“Mooie onzin kun je schrijven.
Eerst je hoofd gebruiken en dan je mond zeg ik altijd tegen mijn leerlingen!
En met Pietje in een bootje geef je aan dat je er echt niets van snapt of je
niet in de methode hebt verdiept.
Schande dat je je slimme leerlingen zo te kort doet door geen toepasbaarheid
te bieden!”

(naam)

Als toetje schrijft meneer: “(Spreuk van de maand: “Vroeger was alles beter, dacht men vroeger.”)”

Het is natuurlijk altijd makkelijk om na te blaten wat een methode je voorschrijft en er verder geen eigen ideeën op na te houden. Niet nadenken, maar volgen.