Geen afbeelding

Verslag overleg Van Bijsterveldt

9 september 2008 mark peletier 85

Verslag van een kort overleg met staatssecretaris Van Bijsterveldt over de toekomst van de examinering in het vo (d.d. 25 augustus 2008)

Namens BON: Michel Couzijn
(Geplaatst door Mark Peletier: excuses voor de late plaatsing, ivm reis in het buitenland)

Geen afbeelding

Registratie (vervolg op Impressie van de bestuursvergadering van SBL)

7 juli 2008 mark peletier 49

De thread over de bestuursvergadering van SBL werd een beetje lang, daarom begin ik een nieuwe discussie. Em70 gaf de voorzet: We hebben een hoop dingen aangedragen die vraagtekens zetten bij dat register, maar waar we geen gaten in hebben kunnen schieten is dat dat register er sowieso gaat komen en dat je als BON maar beter een vinger in de pap kunt hebben. Vraag (van mij, MAP): wat willen we dan (als BON in het SBL-bestuur) bereiken?

Geen afbeelding

Een impressie van de bestuursvergadering van SBL, vrijdag 27 juni 2008.

4 juli 2008 mark peletier 79

(Met dit verslag doe ik iets uitzonderlijks: ik publiceer een eigen rapportage over een besloten bestuursvergadering. Ik heb een eerdere versie (met meer info over wat anderen zeiden) aan de voorzitter voorgelegd, omdat het publiceren van zo’n verslag mogelijk in strijd is met de statuten. Na wat overleg is besloten deze vraag – mag een bestuurslid een verslag publiceren – in de volgende bestuursvergadering op de agenda te zetten. In de tussentijd beperk ik me tot zaken die publiek zijn, ongevaarlijk zijn, of de mening van BON zelf zijn.)


Geen afbeelding

Oproep: wie wil de kritiek op het CE redden?

28 juni 2008 mark peletier 3

Ik heb vanaf het begin van BON mensen aangemoedigd om copieën van documenten (vaak als pdf) op de BON-site te plaatsen. De reden hiervoor is dat eens in de zoveel tijd iemand onwelgevallige documenten van de eigen site verwijdert. BON vindt het belangrijk dat kritiek op gevestige organisaties vindbaar blijft; daarom is het een goed idee om documenten op de BON-site op te slaan.

Geen afbeelding

Vmbo’ers zijn geen Einsteins

28 juni 2008 mark peletier 2

Had iemand deze al gezien? Behoeft verder geen uitleg!

Van www.aob.nl/i.aspx?p=nws&a=7055.


Vmbo’ers hebben veel behoefte aan instructie en begeleiding. Zij gaan niet zelf op onderzoek uit, wanneer instructie uitblijft. Anderen moeten structuur aanbrengen in het leerproces van vmbo’ers. Dat ontdekten onderzoekers van Hiteq, centrum voor innovatie.

Zelfstandig
Jongeren geboren na 1988 behoren tot de ‘generatie Einstein’, zo genoemd naar het gelijknamige boek van Jeroen Boschma en Inez Groen. Zij worden verondersteld zelfstandig te zijn, geven hun eigen leven

Geen afbeelding

Brief aan de Tweede Kamer

9 juni 2008 mark peletier 16

Eerder vandaag is de volgende brief naar de Tweede Kamer verstuurd.


Betreft: Standpunt vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) over het convenant Actie-plan Leerkracht van Nederland en de beleidsreactie ‘Tijd voor onderwijs’

9 juni 2008

Geachte voorzitter,

Geen afbeelding

Wiskundedocenten op Studiegroep Wiskunde met de Industrie?

3 juni 2008 mark peletier 2

Dag mensen,

Hier is een wild idee. Ik wil graag van jullie horen of jullie denken dat er iets in zit. Ik ben erg benieuwd.

De Studiegroep Wiskunde met de Industrie is een jaarlijkse bijeenkomst waar wiskundigen (en soms ook anderen, zoals natuurkundigen) wiskundige problemen uit de praktijk oplossen. Het is een korte, dynamische, bijeenkomst van precies één week, en in die week moet alles gebeuren. Ik sta zelf elke keer weer versteld hoeveel we in die week kunnen bereiken. In de bijgevoegde file kun je een uitgebreidere beschrijving vinden.