Geen afbeelding

Rouwbericht

13 februari 2008 jeronimoon 7

Rouwbericht

De commissie Dijsselbloem trad vandaag in de schijnwerpers. Na een aantal weken van wikken, wegen, rapport opstellen, rapport herschrijven, formulering aanpassen en het verplaatsen van punten en komma’s heeft de commissie haar conclusies over de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar wereldkundig gemaakt. Uit goedingelichte kringen weet ik dat er vannacht ten huize Wallage, Netelenbos, Hermans, Ritzen, en nog een aantal ex-ministers en ex-staatsecretaresses slecht is geslapen. Bij mij begon na het ontbijtje de adrenalinespiegel te stijgen, wat zou het worden? De eerste nieuwsflitsen waren maar voor één uitleg vatbaar, “de vernieuwingen in het onderwijs van de afgelopen twintig jaar hebben hun doel gemist” en dat is een eufimisme. Het was geen nieuws, het was een bevestiging van wat iedereen die het onderwijs een goed hart toedraagt al lang weet.

Geen afbeelding

De EducaNostra

7 februari 2008 jeronimoon 19

De EducaNostra

Het ene na het andere rapport over het onderwijs ziet het licht. Volgende week komt de klap op de vuurpijl, de conclusies van het parlementaire onderzoek. Het ziet er niet goed uit voor de regenten van toen. De door-de-strot-geduwde- onderwijsvernieuwingen zijn niet alleen faliekant mislukt, ze hebben niet alleen het onderwijs om zeep geholpen, ze hebben niet alleen een hele generatie overgeleverd aan waandenkbeelden, zelfbehagen, idioterie en onbedaarlijke onnozelheid, ze hebben de huidige generatie schoolgaande jongeren overgeleverd aan de hebzucht van de EducaNostra.
Alle kenmerken van een syndicaat zijn aanwezig en ondanks de negatieve rapporten worden de gelederen gesloten, de belangen moeten veilig gesteld worden.

Geen afbeelding

Waar komen jullie toch vandaan?

3 februari 2008 jeronimoon 13

De bestuurders-tumor

Iemand vroeg me of ik “iets” had tegen de borstkloppers die ik “bestuurderen” noem. Deze vraag noopte mij tot een paar seconden van introspectie, even te rade gaan bij mijn geweten, even voelen welke emotie zich van mij meester maakte alvorens ik mijn antwoord formuleerde.
Ik heb niet zozeer iets tegen de bestuurderen in dit land, net zoals ík niet hoor bij hún definitie van het doorsnee lid van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Ik heb wél iets tegen de bestuurder die aan alle symptomen voldoet die beschreven zijn in het diagnostisch handboek van de psychiater voor het “syndroom van Asperger” en dan met de nadruk op het volstrekt afwezig zijn van emotie en empathie. Het overgrote deel van de bestuurderen dus.

Geen afbeelding

Open brief aan mevr. de staatsecretaris

30 januari 2008 jeronimoon 6

Geachte mevrouw de staatsecretaresse,

U krijgt het wel voor uw kiezen, laat u even uw tanden zien en uw hele kamer, samen met onderwijzend Nederland, rolt over u heen. Uw uitspraak over de middelmaat heeft kwaad bloed gezet, evenals uw stellige stelling dat er harder gewerkt moet worden in het onderwijs.
Wat betreft uw eerste uitspraak, over de middelmaat, die is jammer genoeg niet door u bedacht. Enkele maanden geleden heeft uw grote leider JéPé deze stelling al te vuur en te zwaar verdedigd in universitaire kringen. Hij maakte er zelfs gewag van op een spreekbeurt voor studenten, dit in het bijzijn van onze vorstin. Dat niemand zich aangesproken voelde, onze koningin viel zelfs in slaap tijdens de vurige rede, is misleidend geweest.
Ik vermoed dat hier de reden te zoeken is waarom u het aandurfde deze uitspraak te herhalen tijdens het debat in de vaste kamercommissie over de uren-norm.

Geen afbeelding

Van de tering en de nering

17 januari 2008 jeronimoon 10

Van de tering en de nering

Elke maand knoop ik de spreekwoordelijke financiële eindjes aan elkaar. Niet dat het zuchten en steunen is, maar toch. Het lerarenbestaan is geen aaneenschakeling van uitspattingen, gouden of platina creditkaarten, design dingetjes aanschaffen en eeuwigdurende verbouwingen. Integendeel het is sappelen, sparen, soms bezuinigen en een enkele keer “in het rood”. Zeuren bij de baas helpt niet omdat schaal 11 en 12 zijn afgeschaft. Er zit niets anders op dan de tering naar de nering zetten, en ik verdien genoeg voor de dingen die ik nodig heb. Niet dat ik meer zou willen, maar ja…ach, het slijk der aarde.

Geen afbeelding

De coach is uit.

10 januari 2008 jeronimoon 5

De coach is uit.

In het begin van het nieuwe jaar vind je in elk kapperstijdschrift dat zichzelf een beetje respecteert de in-uit lijstjes. Wat in was vorig jaar, is uit dit jaar. Zo mocht ik bij de kapper lezen dat de “Linda” uit is, en de “Youp” in. Grunberg -klein en smal- is ook uit en AF.T.H –groot en breed- is in. De SP, moderne kunst, Jan Smit, boerka’s, Louis, hernia, Jip en Janneke taal en plasma zijn uit. TON, de oude meesters, Jan Keizer, carnaval maskers, Bert, vage klachten, SMN-taal en LCD zijn in. Ook lijnen, shag, Paul, zonnebank, Bush en schaamhaar is uit, gezond eten, electrisch roken, Jeroen, de echte zon, vrouwtje Clinton en schaamkaal zijn in.
Aangezien ik les geef op een school met overwegend vrouwelijke collega’s en leerlingen, zijn deze lijstjes de eerste week van het nieuwe jaar hét gespreksonderwerp van de dag. Er gaat geen minuut voorbij of je hoort in de koffiekamer of de wandelgangen: “nee joh, dat is hééééélemaal uit”.

Geen afbeelding

Knettergek!

2 januari 2008 jeronimoon 36

Knettergek!

Er waart een gevaarlijk virus door de tweede kamer. De kamerleden die onverhoopt met het virus in aanraking komen kunnen rekenen op een nietsontziende en verwoestende aandoening. Na een reisje in de bloedbaan hecht de ziektekiem zich vast aan de zijkant van de temporaalkwab, einde bestemming. De lijder van het syndroom dat hierop volgt slaat wartaal uit, heeft een onbedwingbare neiging tot praten, u begrijpt dat deze twee verschijnselen elkaar versterken. Verder is er een sentimentele nostalgie over de beginjaren van de vorige eeuw bij de patient te bespeuren. Wat opvalt is het eerste kenmerk van deze desastreuse aandoening, namelijk het volledige verlies van ideaal en ideologie. Minder opvallend daarentegen is het typische spraakgebrek, de ongelukkige is niet meer in staat de “ij” en de “ei” zuiver uit te spreken en vervormd deze voor de Nederlandse taal belangrijke klinker tot “aai”, wat wel eens tot misverstanden kan lijden. Het plots opkomend besef van “zienerskwaliteiten” en andere zesde zintuigen worden verdoezeld door gebruik te maken van het woordje “visie”. Samengevat, het kamerlid dat het virus in het hoofd draagt is knettergek, gelukkig beperkt het leefgebied van dit virus zich tot het tweede kamergebouw en aanhangsels.

Geen afbeelding

Koning, Keizer, Admiraal

18 december 2007 jeronimoon 4

Koning, Keizer, Admiraal

Het was vanochtend weer eens zover. Als mijn directe manager mij zeemzoet uitnodigt om samen met hem een bekertje brak automatenwater te nuttigen, heeft hij voor mij wat in petto. Vandaag was het toverwoord “professionalisering”. Met een enorme U-bocht die begon bij de moderne docent en het competentiegerichte onderwijs, langs het rapport Rinnooy Kan, het reeds volstrekt ingeburgerde zelf-reflecteren, de wet BIO en de wekelijkse docentgroepsgesprekken kwam hij terecht bij de feedback. Hij vond dat de tijd gekomen was dat een collega mijn lesgevende kwaliteiten ging “feedbacken”. Op mijn vraag hoe een en ander ging gebeuren kwam de aap uit de mouw. Een collega die hiervoor vrijgesteld werd van lesgevende taken zou bij mij achteraan in de klas plaats nemen en de les volgen. Ná de les zou ze mij weten te vertellen op welke punten ik mijn lesgevende competenties zou kunnen verbeteren, zo zou ik na verloop van tijd een “professionele” leraar worden. Hij had het er even niet over dat de “intervisie-collega” niet alleen onbevoegd is maar ook nog spontaan begint te braken als iemand in een onbewaakt ogenblik in haar bijzijn de woorden pedagogiek en didactiek uitspreekt.

Geen afbeelding

Vanuit een luxepositie is het gemakkelijk.

5 december 2007 jeronimoon 4

Vanuit een luxepositie is het gemakkelijk.

Waarom zou onze minister en zijn staatscretaresses meer vertrouwen moeten hebben in de vereniging Beter Onderwijs Nederland dan in de overkoepelende raden zoals de VO- raad de MBO-raad en de HBO-raad?
Een eerste reden is het congres of de Algemene ledenvergadering. Één keer per jaar komen de leden samen, het gehuurde congrescentrum bulkt dan van hoger opgeleide mensen, minstens een HBO diploma, een groot deel mag het voorvoegsel drs. voor zijn naam zetten wat wijst op een academische opleiding en ook de proffen en doctors zijn in grote getale aanwezig. Een gemêleerd en hoog opgeleid gezelschap.
De congressen van de raden daarentegen worden bevolkt door omhooggevallen gym-leraren, gesjeesde burgemeesters, ex-gemeentesecretarissen, kneuzen uit het bedrijfsleven en niet herkozen politieke baantjesjagers.

Geen afbeelding

Een constructivistische staking.

21 november 2007 jeronimoon 1

Een constructivistische staking.

Al een paar dagen beent onze manager rond als een kip zonder kop. Zweet parelt constant op zijn voorhoofd, en de zinnen komen staccato en in telex-vorm uit zijn mond. “scholieren staken,… in bedwang houden,… poorten dicht,… iedereen in de klas,… geen zelfstandig werken meer,… toezicht houden.”
In de koffiekamer blijft het opvallend stil, niemand ventileert zijn mening over de gebeurtenissen die zich de afgelopen dagen voor onze ogen hebben afgespeeld.
Op de gezichten van het kleine aantal “lesboeren” die nog rondlopen bij ons op school staat “eigen schuld, dikke bult” te lezen. De zweef-liegers, vernieuwers, constructivisten, luchtfietsers en nieuwe- leren- adepten zitten als dooie vogeltjes zwijgend bij elkaar rond de tafel. De staking is hard aangekomen.