Vanuit een luxepositie is het gemakkelijk.

Vanuit een luxepositie is het gemakkelijk.

Waarom zou onze minister en zijn staatscretaresses meer vertrouwen moeten hebben in de vereniging Beter Onderwijs Nederland dan in de overkoepelende raden zoals de VO- raad de MBO-raad en de HBO-raad?
Een eerste reden is het congres of de Algemene ledenvergadering. Één keer per jaar komen de leden samen, het gehuurde congrescentrum bulkt dan van hoger opgeleide mensen, minstens een HBO diploma, een groot deel mag het voorvoegsel drs. voor zijn naam zetten wat wijst op een academische opleiding en ook de proffen en doctors zijn in grote getale aanwezig. Een gemêleerd en hoog opgeleid gezelschap.
De congressen van de raden daarentegen worden bevolkt door omhooggevallen gym-leraren, gesjeesde burgemeesters, ex-gemeentesecretarissen, kneuzen uit het bedrijfsleven en niet herkozen politieke baantjesjagers.

Een tweede reden zijn de initialen van de bestuurders. De voorzitter en mede-oprichter van Beter Onderwijs Nederland, Ad Verbrugge bijvoorbeeld. A.V., Avé, gegroet, dat klinkt niet alleen vriendelijk, dat is ook vriendelijk, uitnodigend en openstaand voor verschillende meningen. Bestuurslid Mark Peletier, M.P., dat kan toch niet anders of dat is een kerel van stavast of zie ik dat verkeerd?
Het is heel wat anders dan de initialen van de voorzitter van de VO-Raad, Sjoerd Slagter, weinig vertrouwen wekkend en heel onvriendelijk toch? En wat te denken van Doekle Dirk Terpstra, giftiger kan het niet.

Een derde reden is de modder. De mannen van Beter Onderwijs Nederland hebben dikke klodders Nederlandse klei aan schoenen en laarzen. Elke dag staan ze, met hun stevige uit de kluiten gewassen benen in de zware grond van het werkveld dat Onderwijs heet.
De voorzitters van de raden daarentegen zitten in hun ivoren torentjes en dalen af om het volgende torentje te beklimmen. De voorzitter van de HBO-raad klust er nog wat bij als commissaris bij Unilever en heeft ook nog een commissariaatje bij verzekeringsmaatschappij Aegon, modder kennen ze alleen van het voetbal kijken vanuit de skybox van een “bevriend” ondernemer of om mee te gooien.

En hiermee kom ik aan de vierde reden. Het parlementaire onderzoek heeft nu al uitgewezen dat alle vernieuwingen in het onderwijs in de afgelopen twintig jaar niet alleen bedacht maar ook bedisseld zijn door politiek omhooggevallen nietsnutten en hun politieke aanhangsels. Over de hoofden van de mensen op de werkvloer en in achterkamertjes stonden beleidsmakers te poseren voor het standbeeld dat ter hunner ere onthuld zou worden.
Vanuit hun luxeposities beslisten ze hoe het onderwijs er in de volgende decennia zou komen uit te zien. Er zijn meer miljarden verspijkerd aan adviezen, commissies, projectgroepen, betweters, huichelaars en zakkenvullers dan aan de implementatie van de door hun bedachte vernieuwingen. Dit alles met medeweten en medewerking van de bonden die geacht werden de belangen van de beroepsgroep te verdedigen. In het onderwijsveld lag de boter op het hoofd van de schoolleiders, schoolbesturen, raden van bestuur en raden van toezicht meneer van de Camp.

En een laatste reden is de manier waarop Beter Onderwijs Nederland zich mengt in het debat. Meningen worden gevormd tussen de lessen, de soep, de aardappelen en het werkstukken nakijken door. Onvermoeibaar en wars van trucjes om het gelijk en gewin te halen. Praten met hart voor de zaak, en die zaak is, het beste onderwijs voor de leerling van vandaag en de burger van morgen.
De raden zuigen en zeuren in de achterkamertjes, in het donker worden de katjes geknepen, het daglicht schuwend, worden de beleidsmakers onder druk gezet. Geen mooier voorbeeld dan het scholierenprotest, geïnitieerd door de schoolleiders op last van hun grote voorman. Niet om bijstelling van de urennorm, dat akkoord was al gesloten, maar om even duidelijk te maken aan minister en staatsecretaresse wie er de baas is over het onderwijs in Nederland. Niet ter eer en meerdere glorie van de leerling, maar ter verering van de winst, het geld, het ordinaire slijk der aarde.

Toch nog modder.

Sjeekspier

4 Reacties

 1. Is de Doekle medeverantwoordelijk …
  Is het echt waar? Is de Doekle medeverantwoordelijk voor de sluiting van 3 fabrieken omdat elders meer winst gemaakt kan worden? Is hij soms de opvolger van E Vogelaar?

  • Asjeblieft!
   03/07/2007 : Doekle Terpstra (51) is per 1 juli benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland.

   De heer Terpstra volgt daarbij de heer Bart Beusmans op, die in februari dit jaar de voorzittersrol van Ella Vogelaar heeft overgenomen.

   Doekle Terpstra was van 1980 tot 2005 in diverse functies werkzaam voor het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), laatstelijk als voorzitter van de vakcentrale CNV. Uit hoofde van die functie was hij lid van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid.
   Sinds 1 mei 2005 is Doekle Terpstra voorzitter van de HBO-raad, de vereniging van hogescholen. Daarnaast is hij onder andere bestuursvoorzitter van ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en is hij lid van de raad van toezicht van de Publieke Omroep.

   Per 1 juni is ook Prof. Mr. Sven Dumoulin (37), Joint Secretary van Unilever NV en Unilever PLC, tot de Raad van Commissarissen toegetreden. Hij is in deze functie Jan van der Bijl opgevolgd, die vanwege pensionering bij Unilever uit dienst is getreden.

   De Raad van Commissarissen van Unilever Nederland bestaat in de nieuwe samenstelling uit de volgende personen:
   Mr. B.C.M.I. Beusmans (voorzitter)
   Mw. prof. dr. M.C.E. van Dam
   Prof. Mr. S. Dumoulin
   De heer D. Terpstra

   • Wie weet welke?
    Kijk eens aan. De man heeft blijkbaar mij geheel onbekende kwaliteiten. Wie weet welke?

 2. Onderdeel van de bestuurlijke elite
  Als ik ergens van gruwel dan zijn het mensen die hun principes overboord zetten en daarmee de mensen in de steek laten die zo aangewezen zijn op hulp en bescherming van mensen zoals Terpstra was. Niemand kan en zal deze mens meer vertrouwen. De bestuurders van Unilever weten dat het een overloper betreft, iemand die ze niet respecteren maar nu schijnbaar ergens voor nodig hebben. Zijn kennis van de vakbond zal zeer welkom zijn als je fabrieken wilt sluiten. Iedereen weet nu dat Terpstra zijn eigen agenda heeft. Hoe kun je voorzitter zijn van een vakbond en dit inruilen voor een onderwijsmonopolist, iets waar een vakbondsman van zou moeten gruwelen. Wat is de werkelijke bedoeling van de actie tegen Wilders? Is hij tegen Wilders of is Wilders een middel om straks ook in de politiek te scoren.
  Politici hebben veel fouten gemaakt maar daar hebben we uiteindelijk het parlement om het algemeen belang te bewaken, bij lieden als Terpstra heb je dus helemaal niets meer.
  Corgi

Reacties zijn gesloten.