Geen afbeelding

Agora

22 december 2020 Dr. John 0

Geen vakken, geen docenten en geen roosters: Wat wil je nog meer. Laat je inspireren. Na een minuut of 50 wordt het echt leuk.  

Geen afbeelding

Funderend onderwijs

14 juni 2009 Dr. John 3

Het is wat. Funderend onderwijs. Zo zou het moeten gaan heten had ik begrepen. Ter eer en glorie van wat eerst MBO heette maar qua beeldvorming verworden was tot alsmede door dat wat nu aldus toch maar weer onder een andere benaming in de markt moest worden gezet. Even googlen hoe het erbij staat. En ja hoor, daar kom ik dan toch wat tegen: www.minoc.an/BPO_FO.htm. In een kader wat niet eens iets weg heeft van een notendop het leerlingstelsel en zijn aanverwanten versneden tot nietszeggende prietpraat die je overal op kan plakken. Ik neem voorlopig aan en hoop ook van harte dat ik mij vergis.

Geen afbeelding

Peuterkleuter BKO

23 januari 2008 Dr. John 10

Hedenochtend werd ik onaangenaam getroffen door de inhoud van een bericht in de Volkskrant aangaande de didactisch aantekening, het zogenaamde certificaat Basis Kwaliteit Onderwijs dat vanaf heden verplicht is voor universitaire docenten. Daarin wordt gesteld dat een universitair geschoolde, evenzeer als dat een docent zonder PABO het basisonderwijs niet inkomt, voortaan zonder BKO niet meer welkom is als lesgevende aan de universiteit. Als dit geen appels met peren vergelijken is dan heb ik toch ergens iets gemist.

Geen afbeelding

Twijfel

20 januari 2008 Dr. John 5

Soms twijfel ik wel eens aan mijzelf. Ik kan daar goed mee leven. Sterker nog, vaak leidt mijn twijfel uiteindelijk tot een meer weloverwogen en daardoor vaak ook betere beslissing of betere wat dan ook’s. Maar ook soms blijft de twijfel hangen. Lastig.

Geen afbeelding

Docent 12 ambachten 13 ongelukken

12 december 2007 Dr. John 2

In het Volkskrant Banen Weekblad vond ik bijgesloten vacature. Een typisch voorbeeld van de onvoorstelbaar geringe vraag naar inhoudelijke geschooldheid en kwaliteit van docenten. Voor de niet ingewijden: Techniek Breed is het nieuwe clustervak waarin alle technische vakrichtingen die er van oudsher in het Voorbereidend Beroepsonderwijs bestonden sinds kort bij elkaar geveegd zijn. Een integratie van de vakken Metaaltechniek, Elektrotechniek, Voertuigtechniek, Installatietechniek en Bouwtechniek.

Geen afbeelding

Beloning en ontwikkeling

5 december 2007 Dr. John 17

Bij de huidige B, C en D-functies is het merkwaardig te moeten constateren dat de aanvangsalarissen nagenoeg gelijk zijn doch uiteindelijk na 18 treden resulteren in een onderling verschil van zo’n 550 dan wel 1100 €. Blijkbaar ontwikkelen LD-ers zich tijdens het werken in het onderwijs dubbel zo snel als LB-ers. Merkwaardig toch? Stel dat jonge academici na afstuderen inderdaad recht zouden moeten hebben op een hogere beloning dan neem ik toch aan dat de daarna gerechtvaardigde salarisstijgingen in de pas zouden moeten lopen met de overige wat “lager”opgeleiden. Of zie ik dat verkeerd?

Geen afbeelding

Inderdaad..

28 november 2007 Dr. John 1

niet consistent en niet onderbouwd. Wat een vertoning dat spoeddebat. Ik vrees dat de scholieren aankomende vrijdag de kastanjes uit het vuur zullen gaan halen voor hen die daar te laf voor zijn.

Geen afbeelding

Consistent en onderbouwd

27 november 2007 Dr. John 0

Het ad-hoc karakter van het Nederlandse onderwijsbeleid komt dezer dagen weer in volle glorie in beeld. Naar aanleiding van enig gekweel en gekwal van lakse dan wel onbehouwen pubers wordt een beslissing die nog niet zo heel lang geleden met veel machtsvertoon werd doorgevoerd na één weekend alweer bijgesteld in tegengestelde richting. Je zou mogen veronderstellen dat de eerste beslissing genomen is na rijp beraad met alle betrokken patijen zoals daar zijn docenten, leerlingen, echte deskundigen* en natuurlijk een verantwoordelijk functionerende volksvertegenwoordiging.

Geen afbeelding

Oppassen

24 november 2007 Dr. John 6

Er is zeker wat voor te zeggen. Ik zou het ook niet prettig vinden om niks in een vaak weinig verheffende omgeving te moeten vertoeven met een oppas die ik niet eens ken. En niet enkel voor een keertje!

Geen afbeelding

Lestijd en rendement

29 maart 2007 Dr. John 23

Ik denk dat het weinig zinvol is om je druk te maken over het al of niet voldoen aan de gewenste norm van 1040 lesuren zonder daarbij ook het rendement van de betreffende contactmomenten te betrekken. Meer uren waarin nog steeds te weinig zinnigs gebeurt leidt echt niet tot betere resultaten. De bekende spanningsbogen lijken alsmaar korter te worden en ook het aantal per dag neemt schrikbarend af. En soms wordt er 3 weken voor het begin van een naderde vakantie al gezucht dat de leerlingen wel aan vakantie toe lijken te zijn. Dit zou alleen maar pleiten voor minder uren.
Mijns inziens is er wat de output betreft eerder behoefte aan enige disciplinering. De tijd die je hebt is een kostbaar goed en moet optimaal gebruikt worden. De werkvloer is om te werken en rusten doe je na gedane arbeid. Ik erger mij heel vaak aan gehang en geneuzel maar vooral aan storende niet relevante communicatie. Ik heb wel eens het idee dat er zonder mijn aanwezigheid hoogstens wat meer rotzooi gemaakt zou worden. Triest toch als dat het enige rendement van mijn aanwezigheid zou zijn. Natuurlijk laat ik het hierbij niet zitten doch het kost mij heel veel energie om leerlingen überhaupt aan het werk te houden. En mijn pogingen hen tot enige productiviteit aan te zetten worden mij niet in dank afgenomen. En bovenal leidt het eventueel heenzenden van werkweigeraars en ordeverstoorders tot dossiervorming mijnerzijds.