De overheid bemoeit zich niet met wat er in de klas gebeurt.

Dit staat te lezen in de brief die minister Paul van onderwijs vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  Reden van dit schrijven is dat het kabinet meer grip op het onderwijs wil krijgen. Ook wil het kabinet van de besturenkoepels af en moet op termijn 80% van het geld aan personeel worden besteed.

Het kabinet ziet, om dit te bereiken, drie scenario’s voor zich. In de eerste ligt alle verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. Zij worden vrijgelaten om het onderwijs op hun scholen te organiseren en kunnen het geld dat ze van de overheid krijgen naar eigen inzicht uitgeven. De overheid bemoeit zich niet met wat er in de klas gebeurt.

In een ander scenario bepalen de scholen alles en bestaan er geen besturenkoepels meer. Het geld gaat direct naar de individuele scholen en de overheid is meer betrokken, schept kaders en ondersteunt waar nodig.

Voorkeursoptie van het kabinet is een derde scenario waarin de schoolleider en leraren meer invloed krijgen op alles wat direct de klas raakt, zoals de keuze voor lesmethodes en toetsen. Zij krijgen ook meer te zeggen over waar het geld naartoe gaat.

De schoolbesturen zorgen voor de randvoorwaarden, ontlasten de school en werken nauw met elkaar samen. Ook hier is de overheid betrokken, schept kaders en ondersteunt waar nodig.

Er wordt ingegrepen in de huidige manier van bekostigen, de lumpsum. Er worden normen gesteld voor welk deel van het geld waaraan moet worden uitgegeven. Op termijn wordt de norm dat schoolbesturen 80% van hun geld besteden aan personeel. Lukt dat niet, dan moeten ze goed uitleggen waarom ze hiervan afwijken.

Bron: Kabinet wil meer regie op onderwijs, Nieuwsbericht, 05-04-2024.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter