Geen afbeelding

Protocollaria

28 februari 2012 hendrikush 0

Je zult maar een dochter van vier op de kleuterschool hebben die haar vader met een geweer tekent.
Het schoolprotocol schrijft voor om de kinderbescherming te waarschuwen; de kinderbescherming waarschuwt de politie; de politie arresteert de vader; en iedereen heeft precies gedaan wat hij doen moest.

Als iedereen zijn boerenverstand heeft verloren zijn er altijd protocollen om je achter te verstoppen.

Geen afbeelding

Managers

28 februari 2012 hendrikush 4

Het ED bericht vandaag over het slechte beeld van managers in het onderwijs. Een UU onderzoeker komt tot de conclusie dat het niet klopt en ziet als remedie “De saamhorigheid binnen scholen is de afgelopen jaren echter onvoldoende benut”.
Stof voor een uitgebreid weerwoord.

Geen afbeelding

Universiteit Leiden: Studies Frans, Duits en Italiaans worden brede studie “taal, cultuur en media”

27 februari 2012 Gerard Verhoef 6

Redacteur Bart Funnekotter van NRC bericht over de plannen van de universiteit Leiden om de afzonderlijke studies Frans, Duits en Italiaans op te heffen en te laten opgaan in een brede bachelor Taal, cultuur en mediastudies.
De woordvoerder van de universiteit zegt dat de nieuwe algemene studie meer studenten zal trekken en dat dat op termijn gunstig is voor de levensvatbaarheid van de opleidingen.
Opleidingsvoorzitter Smith (Frans) denkt dat zij de beste opleiding Frans in Nederland zijn en dat ze gebruikt worden als ruilmiddel in de onderhandelingen met andere universiteiten die overeenkomstig het beleid van Zijlstra moeten specialiseren.

Geen afbeelding

New Public Management

27 februari 2012 wsmitharmelen 7

Bespreking van De Onderwijsbubbel.
C. Lorenz: hoofdstuk 3. It’s getting better all the time. -De universiteiten en het New Public Management.

Sinds 1980 waait er een nieuwe wind door de wereld. Het is de neoliberale droom van de vrije markt en van de homo economicus. Deze uitsluitend op winst gerichte bedrijfsvoering, in Europa ruim honderd jaar geleden ingeruild voor het kapitalisme met een sociaal-democratisch gezicht, heeft stormenderhand bedrijven en banken veroverd om zich vervolgens breed te maken in de publieke sector. Daar was zo mogelijk het enthousiasme voor deze als modern en progressief geziene ontwikkeling nog groter. Een nieuw soort management maakte zijn entree, analoog aan de nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven of wat daarvoor in de hoofden van buitenstaanders doorging. Het new public management (NPM) kwam, zag en overwon. Dit was mogelijk doordat zowel brede lagen van de bevolking als de media en alle politieke partijen er mee instemden. Nooit eerder werd vernieuwing zo breed gedragen. Kritiek en verzet, uitsluitend uit de kringen van de traditionele beroepen, waren daartegen kansloos. Sinds twintig jaar blundert het NPM door departementen, gemeentehuizen, diensten, verzelfstandigde organisaties en de onderwijssector. Ondanks een verslechterende reputatie zit het vast in het zadel.

Geen afbeelding

Passend Onderwijs

26 februari 2012 Henricus 8

Vandaag (zondag 26 febr.) in Buitenhof: Passend Onderwijs; discussie met mensen uit de praktijk. Programma start om 12:10 op Ned 1.

Geen afbeelding

Een ramp voor het onderwijs dreigt

25 februari 2012 redactie 13

Achter het volledig misleidende label “Gepast Onderwijs” staat het concept van een volkomen inhomogene klas van kinderen met verschillende verstandelijke vermogens en belangstelling. In zo’n klas kan, wanneer zij groot is en er slechts één docent rondloopt, onmogelijk aan alle kinderen goed passend onderwijs gegeven worden.
Alleen wanneer een klas:
-weinig leerlingen bevat
-elke leerling een bij hem passende versie van het leermateriaal kan gebruiken
-de leraar zowel heel hoog in zijn vak als in de didaktiek is opgeleid
zouden de resultaten misschien beter kunnen zijn dan in het traditionele onderwijs.
Voor dergelijk passend passend onderwijs is echter geen geld.

Geen afbeelding

Verdubbelde huisvestingskosten

24 februari 2012 Duijvestijn 14

Ik weet dat geld op dit forum geen sexy onderwerp is, maar de manier waarop het besteed wordt heeft direct effect op de kwaliteit van ons onderwijs en daarom moeten we het er zo nu en dan toch over hebben.

In 1997 zijn in het MBO de schoolgebouwen overgedragen aan de gelijktijdig gevormde ROC’s. Het budget waaruit tot dan toe jaarlijks nieuwe scholen werden gebouwd (en oude gerenoveerd) werd verdeeld over de ongeveer 70 instellingen naar rato van het aantal leerlingen. Dat gebeurde budgetneutraal, dus er kwam geen geld bij. De schoolbesturen kregen tot taak eventuele nieuwbouw zelf te financieren. In principe zijn daarvoor twee mogelijkheden.

Geen afbeelding

VVD en D66 willen bestuursjaar zonder collegegeld

21 februari 2012 BramRoth 4

Zie hier.

Hieruit blijkt dat deze politici het eigen metier – “besturen” – belangrijker achten dan andere activiteiten. Belangrijker dan zorgen voor anderen, kinderen opvoeden, werken, eh … studeren. Want waarom zouden deze maatschappelijk veel relevantere activiteiten niet óók recht geven op dispensatie?

Geen afbeelding

Nieuwsbrief onderwijscoöperatie

17 februari 2012 redactie 0

Naar aanleiding van de opening van het lerarenregister heeft de onderwijscoöperatie een nieuwsbrief opgesteld (ook in pdf).

Samen voor kwaliteit

Op woensdag 15 februari 2012 opent www.registerleraar.nl Een register van, voor en door leraren in het PO, VO en MBO. Het doel van het register? Onze beroepsgroep versterken en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Registerleraar.nl helpt u om op een makkelijke en uitnodigende manier te blijven investeren in uw eigen kwaliteit.

Van, voor en door leraren