Geen afbeelding

Miljard verdampt

30 mei 2009 evanhove 3

In het actieplan LeerKracht lazen we vorig jaar: “Werken in het onderwijs wordt aantrekkelijker doordat een grote groep leraren in een hogere salarisschaal terecht komt”.
In de nieuwsbrief van de Algemene Onderwijsbond (26 mei 2009) lezen we over de CAO-BVE: “Er zijn i.v.m. de onzekere financiële positie van de instellingen geen afspraken gemaakt over een structurele loonmaatregel”.

Waar het Ministerie OCW zelf voor vreesde, het extra miljard komt niet aan op de werkvloer, lijkt bewaarheid te worden.

Waar is het miljard van Plasterk gebleven?

Geen afbeelding

Meer van hetzelfde?

29 mei 2009 cornelis verhage 0

Meer van hetzelfde?

Onafhankelijk van elkaar klagen Marc Chavannes en Robbert Dijkgraaf in NRC Handelsblad over de krimpende budgetten voor wetenschap en onderwijs van de Nederlandse universiteiten ( 23 mei en 25 mei 2009).
Chavannes merkt op dat de rijksbijdrage in 2007 vier procent hoger was dan in 1995, terwijl in dezelfde periode het aantal studenten met twintig procent steeg. En het onderzoeksdeel van de rijksbijdrage daalde met bijna tien procent.
Het hoeft geen betoog dat de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs hierdoor geschaad wordt, hoewel ondertussen ministers en beleidsmakers graag beweren dat de Nederlandse universiteiten tot de beste ter wereld behoren en een prachtige ‘output’ hebben.

Geen afbeelding

KNAW commissie rekenen

29 mei 2009 mark79 11

De KNAW heeft eind 2008 een ‘commissie rekenonderwijs basisschool’ ingesteld. Op 25 september 2009 zal de voorzitter J.K. Lenstra op een studiemiddag van NVORWO de eerste bevindingen van deze commissie presenteren. Het enige dat ik verder kan vinden over deze commissie is dit stukje op de site van het Freudenthal Instituut. Weet iemand meer (bijvoorbeeld de samenstelling van deze commissie UPDATE: de samenstelling van de commissie is hier te vinden.)?

Geen afbeelding

Happen en schatten of gewoon tellen en snappen?

28 mei 2009 jl 1

Petra Biemans: *Happen en schatten of gewoon tellen en snappen?*

Hoe iets eenvoudigs ingewikkeld gemaakt kan worden… Onlangs bogen mijn echtgenoot en ik ons over een rekenboek van onze zoon, basisschool groep 4. “Snap jij het?” vroeg ik vertwijfeld. “Laat me eens goed kijken”, zei mijn eega en trok het boek uit mijn handen. Hij (jurist) ging er eens goed voor zitten. En enkele minuten later: EUREKA! Hij had, dacht hij, een oplossing gevonden. Toen zag ik het gelukkig ook, maar ondanks dat schoot mij bij het zien van dergelijke sommen de paniek door het lijf: “als ik het met mijn dr. titel al niet snap, wat moet een kind van 8 dan?”.

Geen afbeelding

Wetsvoorstel professionele ruimte

28 mei 2009 mark peletier 3

Ik kreeg dit via-via opgestuurd, maar had nog helemaal niet van dit voorstel-in-de-maak gehoord. De memorie van toelichting zegt over het doel van de wet:

Dit wetsvoorstel beoogt de totstandkoming van afspraken binnen de school over de door de WRR, de Commissie Leraren en de Onderwijsraad bepleite stevige positie voor de leraar. Dit gebeurt door bevoegd gezag, management en leraren te verplichten afspraken te maken over de wijze waarop de zeggenschap van de leraren over het onderwijskundig- en kwaliteitsbeleid in de school wordt georganiseerd.

Wat de uitwerking van dit doel betreft, hieronder volgt het deel dat over VO gaat; er zijn bijna identieke delen over PO en HBO:

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt gewijzigd als volgt:

Geen afbeelding

We hangen het aan de grote klok.

27 mei 2009 jeronimoon 2

We hangen het aan de grote klok.

Vandaag een beetje moe thuis gekomen, examenstress zullen we maar zeggen. Aan de deurknop van de voordeur hing een plastic zakje met inhoud dat overduidelijk van een collega docent moest komen, het was zo een schreeuwend plastic zakje van de Liddl. In de plastic zak een zwarte ordner en een anoniem briefje van de afzender. Zijn boodschap was kort en duidelijk, “ Hang het aan de grote klok!”. De inhoud van de ordner sprak boekdelen, een man, collega, goedwillende docent wordt onder het mom van reorganisatie aan de kant gezet.

Geen afbeelding

Plasterk tevreden over Plasterk (NRC)

27 mei 2009 Gerard Verhoef 2

In NRC een uitgebreid interview met Plasterk waarin hij weer de nodige BON standpunten inneemt: structuur en kennisoverdracht is beter voor leerlingen. Zeker voor de zwakkere, want voor de betere leerling kunnen de zo ontstane lacunes door de ouders worden opgevuld.

Ik word lichtelijk onpasselijk bij dergelijke praat. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de ouders de taken van de school overnemen. Minister: regeer!

Geen afbeelding

Jammer: de foute examenstof geleerd

27 mei 2009 Gerard Verhoef 4

Wat moet je nu denken van het verhaal op NU.NL over een vmboschool ie leerlingen het verkeerde onderwerp voor eindexamen geschiedenis heeft laten leren. In plaats van het onderwerp “historie van de 20e eeuw” werd lesgegeven over “Nederland en Indonesië.”
De school hoopt dat de leerlingen bij een herkansing de stof dal wel goed hebben kunnen bestuderen.

Bij mij roept dat alleen maar vragen op. Niet over de ontstellende slordigheid van die school. Hoe gek het ook klinkt, als een examen iedere keer anders is, dan kun je dergelijke stommiteiten verwachten.
Maar het is toch vreemd dat de gehele eindexamenstof er in een paar weken doorheen gejast kan worden.

Geen afbeelding

Kennistoetsen bij lerarenopleidingen. Een Overwinning voor BON?

26 mei 2009 redactie 0

In zijn issue van 26 mei 2009 vermeldt het dagblad TROUW de kop: “Examen lerarenopleiding onder landelijk toezicht”. In het artiekel staat: “De hogescholen hebben al veel gedaan om de lerarenopleidingen te verbeteren, stelt de [onderwijs]raad; maar ‘de huidige druk vanuit samenleving en politiek’ maakt extra maatregelen nodig”. Uit het artikel blijkt dat OOK “solide kennis” nu weer aandacht zal krijgen. Maar het artikel vermeldt verder: “’De verschuiving [van vakkennis naar vaardigheden] is een paar jaar geleden ook vastgelegd in de wet die bepaalt wat een leraar moet kennen en kunnen”. Aan dat onding veranderd dus geen tittel of jota. Er komen blijkbaar ook geen centrale (schriftelijke) kennisexamens.

Geen afbeelding

Lagere pabo-kwaliteit door slechtere instroom?

25 mei 2009 Marten Hoffmann 6

In het Financieel Dagblad van 23 mei 2009 staat een stuk van hoogleraren ‘Evidence Based Education’ Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink in het Financieele Dagblad van 23 mei 2009. Daarin is de stelling dat de arbeidsproductiviteit in het onderwijs (wat dat dan ook moge zijn) in 1995-2004 zou zijn gedaald. Oorzaak: “[…]de toename van het aantal kinderen in het speciaal onderwijs en de verkleining van de klassen in het basisonderwijs.[…]”