Geen afbeelding

Eindexamen en studiekeus in Frankrijk 17-1

31 mei 2007 Wilmont 1

27 mei 2007
TROTSKISTEN EN BOLSJEWIEKEN
In dit mooie land komt het voor dat traditie en gewoonten zich in wilde vormen uiten. Uit een onverwachte hoek komt dan met geweld iets onbegrijpelijks boven drijven. ‘France is a tricky country’ zeiden we in bankkringen. De Leitkultur is hier weliswaar een duurzaam en constant conservatisme, maar zoals de magnetische noord- en zuidpool soms van plaats wisselen, klotst hier het conservatisme van links naar rechts, duidelijk links de laatste tijd. Het zegeviert in sommige universiteiten, waar het Marxisme, de verering van Fidel Castro, de enormiteiten van Sartre en Althusser, en ja van onze eigen home made Joris Ivens)* in een nieuw vel te voorschijn komen. Olivier Besancenot de trotskistische leider van de Ligue Communiste Révolutionnaire (sic) is een daar zo’n geslaagd product van. Met zijn welbespraaktheid en zijn allure van een ideale schoonzoon was hij goed voor 4% bij de presidentsverkiezingen. De bolsjewieken van de Communistische Partij kwamen nauwelijks boven de 1½%. De concurrerende trotskisten van de Lutte Ouvrière (re sic) moesten het doen met 1,3%.

Geen afbeelding

Rekenslagveld…

31 mei 2007 Sander 77

Vandaag heb ik iets gezien wat ik nog nooit gezien heb… ’n heus rekenslagveld.

Op last van de politiek nemen dit jaar voor het eerst alle PABO’s in Nederland de verplichte rekentoets af. Vandaag was op mijn PABO voor ongeveer 20 studenten de laatste kans… en dat was te merken…

ik geloof niet dat ik ooit iemand zo stijf van de stress, de angst en de medicijnen heb zien staan als wat ik vandaag zag. Een studente had de toets zojuist gemaakt en ging nu haar score ophalen in een ander lokaal. Lijkbleek en tegen zichzelf en haar vriendinnen zeggend: ‘Ik heb hem niet… ik heb hem niet’. Gelukkig voor haar was de uitslag anders… ze was geslaagd! men heeft het vier keer tegen haar moeten zeggen, voordat ze enigszins kon geloven…

Geen afbeelding

Competentiegericht onderwijs werkt wél

31 mei 2007 JanPrins 11

Competentiegericht onderwijs werkt wél
De beroepsomgeving is van belang: in dit geval de politie

(Onderstaand stuk hebben we naar de Volkskrant gezonden als reactie op het artikel van Verbrugge c.s.; het is (nog) niet geplaatst. We willen het bij deze onder aandacht van BON brengen).

Ineke Stam, voorzitter College van Bestuur, Politieacademie
Jan Prins, bestuursadviseur, Politieacademie

In de Volkskrant van dinsdag 15 mei halen Verbrugge, Bergen en Beertema van Beter Onderwijs Nederland (BON) het rapport van Berenschot aan om competentiegericht onderwijs ter discussie te stellen. De auteurs geven aan niet per definitie tegen competentiegericht onderwijs te zijn, maar stellen vraagtekens bij de wijze van invoering en de neiging van de overheid en van bestuurders van onderwijsinstellingen om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Competentiegericht onderwijs kan echter beslist succesvol zijn. Een voorbeeld daarvan is het politieonderwijs.

Geen afbeelding

“Ze leren van de hak op de tak”

31 mei 2007 Marten Hoffmann 12

Aansluitend op het onderwerp “leerstijlen”: volgens Ria van ’t Klooster (directeur van Schoevers) leren leerlingen “van de hak op de tak” en zou het onderwijs dat moeten faciliteren. Althans, dat schrijft ze in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad van 31 mei 2007. En die manier van leren is dan ook gelijk maar de leerstijl van jongeren. Hoezo, er zijn diverse leerstijlen?

========================
Jongeren van nu zijn zeker niet dommer

» Ria van ’t Klooster

´Jonge mensen van tegenwoordig houden van luxe. Ze hebben slechte manieren en hebben geen ontzag voor meerderen. Het ontbreekt hun aan respect voor ouderen. De kinderen van nu zijn echte tirannen. Ze spreken hun ouders tegen, eten onbeschoft veel en tiranniseren hun leraren.’ Een uitspraak over de jongeren van nu? Nee, een uitspraak van Socrates, 400 jaar voor Christus, over de jongeren van toen.

Geen afbeelding

Wat overblijft,

30 mei 2007 Leo 0

is eigenlijk, geen idee!
Water dragen naar de zee.
Geinige of serieuze gedichten maken. Geestige one-liners.
Streel ik alleen mezelf mee.
Zie je, ik kan het niet laten, holle vaten klinken ook soms vol.

Het afschaffen van WSNS, zal niet lukken. Geld, “pruttelende en polderende” politici en de Moloch, zijn natuurlijk veel sterker. Dat de wal uiteindelijk ’t schip keert, dat rest als schrale troost.
Plasterk was zo’n beetje m’n laatste hoop. Om hem ingepakt en voorgekookt te zien, had ik verwacht, maar verwachtte het niet.
Toch, hoewel onvervaard optimist, ben ik
de weg kwijt in de mist.

Geen afbeelding

Woordenboek Rita

30 mei 2007 mark79 2

Rita Verdonk heeft kamervragen gesteld over het gebruik van woordenboeken bij het centraal schriftelijk eindexamen. Er is nog geen antwoord gekomen van de verantwoordelijke staatssecretaresse (van Bijsterveldt).

Geen afbeelding

Zinvol Onderwijs Nederland (copyright Hester Macrander)

29 mei 2007 Marten Hoffmann 65

Columniste Hester Macrander heeft het in haar column in De Gelderlander van 26 mei 2007 over een nieuwe actiegroep Z.O.N.: Zinvol Onderwijs Nederland. Aangezien het een openbaar toegankelijk bron betreft staat hieronder de volledige tekst.

Opvallend: de oplossingen van BON voor de problemen in het onderwijs zijn haar niet sympathiek. Dat is natuurlijk haar goed recht, maar haar interpretatie “BON ijvert voor een onderwijsvorm die ik niet als de oplossing beschouw: terug naar een autoritaire vorm waarin inhoud en kennisoverdracht centraal staan” lijkt me wel wat érg kort door de bocht.

Geen afbeelding

Is dit discriminatie?

29 mei 2007 mark79 8

De Universiteit Twente start met een nieuwe ’techniekopleiding’. Van de site

Tot de studie TOM worden meiden toegelaten die beschikken over een VWO-diploma met de profielen E&M of C&M.

Dat de TUs het profiel N&G genoeg vonden voor een technische studie is nog enigzins te billijken, maar E&M en C&M leerlingen toelaten? En dan nog die nadruk op ‘meiden’ (meerdere keren op de bovenvermelde site), worden jongens niet toegelaten tot die opleiding? Is dat geen discriminatie?

Geen afbeelding

dag Ronald

29 mei 2007 Leo 2

was je maar verteller gebleven
ogen van de buitenwereld
over wat en hoe van draken
uitgelegd met ’n lach

liet je me even
m’n evenwicht kwijtraken
’n heel ander begin van de dag
zei je, is ’n ander leven

nu, buiten de wereld
gestolde woorden met ogen en haken
onder ’n guitige hoed
vertel je, dat ik niet meer moet luisteren

dat van de draken, de dag en de lach
is niet meer van deze wereld
en dat je alleen mag fluisteren
vergeten moet, wat je hoorde of zag