De HBO-raad kennisbasesfraude in beeld

Het legitimatierapport voor de PABO rekenkennisbasis hangt onder deze draad:

When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution

Terwijl het overal over Stapel gaat had ik de beelden van deze schande nog niet eens gezien:

Al is de leugen nog zo snel? Ik schreef hier eerder over. Is het woord fraude gerechtvaardigd? Oordeel zelf:

De HBO kennisbasisfraude, maar wel 1040

www.beteronderwijsnederland.nl/content/cgo-en-de-kennisbases-van-de-hbo-raad-gemeenschappelijke-noemer-wiva

Het blauwe boekje in het filmpje, lees de claims in de inleiding en vink de lijstjes af. In de kennisbasis voor de PABO staat dat 2/3=0.66. De triomf van de realistische rekenkerk. Stapel was latent aanwezig in het legitimatiecircuit:

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

Wie hebben de werkelijke schade aangericht? Niet Diederik:

Slagter’s gebakken lucht: theorie en experiment

Wie zijn er maar steeds niet in staat om de problemen onder ogen te zien?

Reactie bestuur NVvW op rekentoetsproblematiek

Maar wel ver weg petities tekenen:

When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution

9 Reacties

 1.  

   

  Stapel is onderdeel van een veel groter probleem: hoe houd je in de wetenschap de fraudeurs buiten de deur? En dat heeft wellicht weer hiermee te maken dat het onderscheid tussen echte wetenschap en pseudo wetenschap door wetenschappers zelf onvoldoende gemaakt wordt en dat in het systeem een aantal prikkels zitten, die vormen van al dan niet duidelijk bedrog bevorderen. Dat neemt overigens niet weg dat de omvang en de reikwijdte van dit bedrog verbijsterend te noemen is en op zich een sociaal-psychologische studie waard. Maar dan niet van de hand van Stapel. 

  • Het huidige systeem lokt

   Het huidige systeem lokt fraude uit. Ik weet niet hoe het inmiddels in Nederland is, maar in Engeland is het volstrekt duidelijk dat een wetenschapper die niet genoeg in `toptijdschriften' publiceert zijn baan kwijtraakt. En dat een wetenschapper die niet genoeg extern geld binnenhaalt geen promotie zal maken (en dus geen hoger salaris zal krijgen). Zoals in alle `high-stake' situaties leidt dit tot vormen van fraude. Vriendjespolitiek is de meest voorkomende vorm (en mensen lijken zich daar niet eens meer voor te schamen), maar sommigen zullen te toevlucht nemen tot andere vormen van manipulatie (zoals het verzinnen of weglaten van data) om maar te kunnen `scoren'.

    

   Het middel (publicaties, extern geld) is doel geworden. En daarmee is het irrelevant geworden of wat opgeschreven wordt `waar' is of niet. Wat relevant is of het in een `toptijdschriften' gepubliceerd wordt en extern geld binnen zal halen.

    

   In de sociale wetenschappen komt hier bij dat sommige `wetenschappers' in die gebieden al voor ze enig onderzoek gedaan hebben `weten' wat de uitkomst is (bijvoorbeeld: `Het Nieuwe Leren is goed' of `Realistisch Rekenen is goed' of  `vleeseters zijn hufters'). Fraude wordt dan al snel een geoorloofd middel ter bevordering van de heilsleer.

 2. En, zijn de CGO kennisbases

  En, zijn de CGO kennisbases nog steeds richtinggevend? Wet BIO rules OK? De onderwijscooperatie had toch een alternatief? Waar blijft dat? Vakinhoud een aparte knop in het register? Of…..

   

 3. De fraude was (wellicht meer

  De fraude was (wellicht meer dan) tweeledig.

   

  1. Marc van Zanten zorgde er in opdracht van zijn TAL-promotor voor dat het alternatief van de Stichting Goed Rekenonderwijs buiten beeld bleef. Een legitimatierapport met verklaringen van all the usual suspects vindt u hier:

   

  www.beteronderwijsnederland.nl/sites/beteronderwijsnederland.nl/files/legitimatierapport.pdf

   

  Iedereen tekende, ook SBL, die onzalige voorloper van de onderwijscooperatie, en nog zo'n instantie die beter gisteren dan vandaag opgedoekt kan worden:

   

  www.beteronderwijsnederland.nl/forum/look-voorheen-rdmc

   

  Zodoende bleef alles bij het oude. Jonge kinderen leren niet meer rekenen, wat de newspeak TAL-slogan ook zegt, en hoe succesvol het TAL-export produkt ook is:

   

  www.beteronderwijsnederland.nl/content/panama2015

   

  2. Er waren geen wetenschappers betrokken bij de kennisbases voor de beta-opleidingen in het blauwe boekje. Liegen dat het gedrukt staat, zo ging dat met de HBO-raad van toen. Is er iets veranderd?

   

  3. In het verlengde van deze problematiek ligt 

   

  www.beteronderwijsnederland.nl/content/nieuwe-examenprogrammas-wiskunde-het-onderwijzen-en-toetsen-van-wiskundige-denkactiviteiten

   

  4. De aasgieren profiteren:

   

  www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/dekker-creëert-markt-voor-ideologen-aasgieren-en-jomandas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 4. Inmiddels is er het nieuws

  Inmiddels is er het nieuws dat het allemaal beter gaat op de PABO's. Maar waarop is dat gebaseerd? Zomaar een stukje uit een visitatierapport:

   

  Standaard 1. Beoogde eindkwalificaties
  De opleiding baseert zich op de landelijke competenties die onder begeleiding van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn opgesteld en op de landelijke kennisbases. 
   
  SBL and all that, count our blessings.
   
  Maar goed, er ligt nu een nieuwe stuk voor voor rekenen op de PABO. De vraag is hoe realistisch dat stuk is. Oordeel zelf maar. U vindt het stuk via www.beteronderwijsnederland.nl/content/hoe-realistisch-de-nieuwe-pabo-rekentoetsgids
 5. Volg op twitter Marc van

  Volg op twitter Marc van Zanten, projectleider kennisbasisrekenen en promovendus bij TAL-professor Marja, over de kennisbasis en de toekomst. In 2032 begint die.

 6. Correctie, onder de

  Correctie, onder de handtekeningen alleen Marja, Arthur en Harrie uit Nederland. Henk tekende volgens eigen zeggen wel maar staat er niet bij.

 7. De man met wie Ad en ik

  De man met wie Ad en ik spraken over wat er mis was met die CGO-kennisbases (en die daar vervolgens niets mee deed) profileert zich nu kritisch jegens #2032. twitter.com/Ad_deGraaf

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.