Slagter’s gebakken lucht: theorie en experiment

Actuele achtergrondinformatie bij www.beteronderwijsnederland.nl/forum/de-slagter-en-zijn-vlees

Na het maken van de GROTE REKENKWIS kocht ik op derde kerstdag het boekje "Leugenaars & vervalsers" van Roelf Bolt, ondertitel "Een kleine encyclopedie van misleiding". Diederik Stapel staat er niet in. Einstein wel, over onderzoek met de Haas aan de gyromagnetische factor. Ten onrechte vergeten (?) meetresultaten die de factor beter voorspelden dan de wel gebruikte resultaten, volgens Bolt althans. Alles is kennelijk relatief en Einstein is er mee weggekomen, gelukkig. Wat zou het mooi zijn als Diederik verder met rust gelaten wordt op voorwaarde dat hij zijn verhaal doet over hoe het NRC-pamflet van 18 (nu 17, waarvan er tenminste 1 zich door de anderen besodemieterd voelt) hoogleraren over de zegeningen van het realistisch rekenonderwijs tot stand is gekomen. Welke budgetten, welke reputaties en welke belangen moesten beschermd worden? De TAL-leerstoel? Het toen nog toekomstige "Toekomst telt"-project? Dudoc? Texas Instruments?

Elders op dit forum bespreekt Wilbrink het MORE onderzoek, de TAL-groep van haar beste kant. Over MORE werd daarna echter niet meer gepraat, tot Wilbrink dit onderzoek uit de motteballen haalde.

Terug naar het experiment en de natuurkunde van het neo-liberale vrije onderwijsveld: gebakken lucht is zwaarder dan gewone lucht. Het mooie luxe doosje op de afbeelding

www.few.vu.nl/~jhulshof/VObox.JPG

is het resultaat van 5 jaar (waar kennen we die 5-jarenplannen ook al weer van?) innoveren door de VO-raad. De boekjes zitten links en steken naar voren uit het doosje. Gebakken lucht in diverse smaken. De rechterkant van het doosje is leeg. Hier zit gewone lucht. In de proefopstelling zien we een kleiner volume v met gebakken lucht dat zwaarder weegt dan een groter volume V met gewone lucht.
Schrijven we M voor het totale gewicht van gebakken lucht en m voor het totale gewicht van de gewone lucht, dan volgt uit de waarneming dat voor deze m,M,v,V geldt dat M > m en V > v, en dus is M/v > m/V (deze laatste stap is erg lastig voor de Meijerink/Van Streun/TAL-generatie die niet meer met breuken heeft mogen leren rekenen).
 
Schrijven we tenslotte Rho voor het soortelijk gewicht van gebakken lucht en rho voor het soortelijk gewicht van gewone lucht, dan volgt Rho = M/v > m/V = rho. Conclusie: Rho > rho, de gebakken lucht van de VO-raad is zwaarder dan gewone lucht. 
 

Maar goed, wat zou dit VO-doosje gekost hebben? Hoeveel zijn ervan gemaakt? Ik ben er zelf erg blij mee. Mooi bijzettafeltje. En iedere keer dat je denkt, misschien is die VO-raad toch nog ergens goed voor, pak je een willekeurig boekje uit de doos, leest wat over Slash 21 of zo (regen in november?) en weet je weer waarom de volgende reis van Slagter naar Singapore beter een enkele reis kan zijn. Dan kan het in Nederland weer gewoon over vakinhoud gaan. Helaas, zolang de discussie gaat over 1040 als uitkomst van een realistische rekensom in Den Haag, hoeft Slagter zich geen zorgen te maken. De inkorting van het zomerreces zet de vakdeskundige leraar en leerling terug in hetzelfde hok, het toneelstukje van de Haagse Komedie ten spijt. En die leraar wordt verder gepest met het bouwen van APS-muurtjes. Je wordt niet zomaar rekenexpert toch?

Lees nummer 585 van de Wiskunde E-brief. Moest ook APS door WiVa veiliggesteld worden? Kom op onderwijscooperatie! Doe hier wat aan en stel ook de doorlopende drempels in de referentiekaders aan de orde. De VO-raad zal het verder een zorg zijn. De VO-box is nog steeds gratis (lees: we hebben er al voor betaald) te bestellen (voor wie behoefte heeft aan een bijzettafeltje), maar ook per deel te downloaden. Mark Rutte schreef in de zomer van 2008 (in Leidraad): zonder goed onderwijs geen emancipatie uit achterstelling en armoede. We wensen hem veel wijsheid in 2012.

De werkelijke vernieuwing begint met het stopzetten van de vernieling in het onderwijs, met doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen in plaats van doorlopende drempels, met afscheid van new public management en met het weer oppakken van wat is losgelaten: de verantwoordelijkheid voor goed en betaalbaar onderwijs. Wanneer kunnen we daarbij van een vernieuwde en goedkopere VO-raad wat verwachten? Gaat Diederik Samson daar een rol bij spelen?

Gepost rond de feestdagen kan deze vraag nu beantwoord worden.

6 Reacties

 1. We zijn inmiddels weer

  We zijn inmiddels weer ongeveer anderhalf jaar verder. De VO-raad, die met de goedkeurende neus bovenop de rekenmachinetoetsellende van het FI en haar circuit zat, is nog steeds de eerste partner van het kabinet, en de onderwijscooperatie gaat nog steeds gebukt onder de erfenissen uit het verleden, Leraar24 en zo.

 2. Even uitleggen:

  Even uitleggen:

  tifkalj = the idiot formerly known as lonesomejoe(y).

  En lonesomejoe, dat ben ik.

  Joost

   

   

 3. Ik blog voortaan verder als

  Ik blog voortaan verder als FriendlyFoe. Wel zo makkelijk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.