When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution

Directe aanleiding voor deze draad zijn de math wars in Amerika, die kennelijk van grote invloed zijn op de opstelling van de realistisch-rekenen experts in de realistisch-rekenen hub Utrecht en aanhangende nodes in Twente, Eindhoven en Groningen. Interessant is de observatie van Couzijn over de pivotal role die de rekendidactiekdiscussie heeft in de strijd voor beter onderwijs. Ik citeer:

“Ik ben leraar Nederlands, maar zie de kwesties rond rekendidactiek als een alleszins interessante casus. Het conflict is er scherper, en daarmee de belangenstrijd duidelijker (daarbij óók het publieke belang), en het noopt andere betrokkenen (OCW, werkgevers, KNAW, opleidingen, vakvereniging) tot een positiebepaling die in kwestie gesteld kan worden.”

Zie voor de volledige reactie:

Reken beter?

Maar goed, van de week werd ik gewezen op een linkedin dicussie gestart door Pauline Vos in de VOR groep. Op de VOR website staat:

De VOR is de beroepsvereniging voor onderwijsonderzoekers in Nederland en Vlaanderen. De vereniging is in 1975 opgericht en telt ongeveer 650 leden. De VOR werkt samen met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).
De VOR is opgebouwd uit tien divisies, die het hart van de vereniging vormen. Alle leden van de VOR zijn lid van één of meerdere divisies. Iedere divisie organiseert activiteiten op een deelterrein van het onderwijs. Eén van de tien divisies is het VOR Promovendi Overleg (VPO), waar promovendi automatisch lid van worden, en die speciaal activiteiten organiseert voor promovendi.

Op linkedin heeft VOR een gesloten netwerk. Ik keek maar eens of ik lid mag worden. Om te zien wat er geschreven wordt in een discussie die gestart is over wat Professor Jo Boaler schrijft op haar home page (www.stanford.edu/~joboaler/):

“When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution.”

Betreft math education. Met een petitie ook:

www.change.org/petitions/the-community-of-mathematics-educators-join-in-defending-fundamental-values

Op linkedin lees ik inmiddels (copy/paste):

Ben Wilbrink • De petitie. Het is toch bizar dat velen deze petitie tekenen, zonder dat ook maar enige feitelijke documentatie beschikbaar is die de stellingen van Boaler zouden kunnen onderbouwen.
Ondertekenaars op de site www.change.org/petitions/the-community-of-mathematics-educators-join-in-defending-fundamental-values zijn o.a. Kees Hoogland, Arthur Bakker, Harrie Eijkelhof, Marja van den Heuvel-Panhuizen, Edward Silver (deze Silver www.soe.umich.edu/people/profile/edward_silver/ ), Alan Bishop (ik verwarde hem in mijn eerste commentaar met Wayne Bishop) zie ook www.routledge.com/books/details/9780415438742/

By the way, op de petitiesite staan tevens de commentaren van de ondertekenaars vermeld. Om daar een ander geluid te laten horen, moet je wel de petitie ondersteunen. Bizar. Zo ontstaat dus een lijst getuigenissen van geloofsgenoten.

Tot zover het commentaar van Wilbrink. Onder het prikkelende kopje “organised educational crime” heb ik dit maar eens doorgestuurd aan een select clubje. Het laatste woord verdient enige toelichting. Onder de ondertekenaars zien we twee FI-hoogleraren die nauw betrokken waren bij de verwoesting van het rekenonderwijs. De gang van zaken bij NLT laat ik nog meer even voor wat die is. Belangrijker is de rol van het FI bij het tegenwerken van verbetering in de lerarenopleiding en de PABO, en het actief meewerken aan de CGO-ellende. Wiskunde Vakbekwaam? Subsidie naar het FI, de vakleraar in de kou:

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/de-hbo-raad-kennisbasesfraude-beeld

www.beteronderwijsnederland.nl/content/cgo-en-de-kennisbases-van-de-hbo-raad-gemeenschappelijke-noemer-wiva

Daarnaast, een op een Nederlands forum geintroduceerde persoonlijke strijd in een Amerikaans conflict, dat op zijn zachtst gezegd niet vrij is van hopelijk hier te vermijden kwesties, kan nauwelijks als een constructieve bijdrage aan een discussie in Nederland gezien worden. Welk punt moet hier eigenlijk gemaakt worden? Een reactie die ik binnen kreeg zal ik anonimiseren en posten.

Gezien de namen is het interessant om de discussie en onderbouwing aan de overkant te vergelijken met de Nederlandse situatie. Er is daar ook een FI, waar een oud FI-directeur van hier onlangs nog een prijs kreeg. Zie

Nog een Freudenthal Instituut

De relevante link in Boulder loopt dood. Deze niet:

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

Het FI in Utrecht en de realistische rekenkerk, waartoe ook de pedagogische centra behoren, controleren nog steeds ons reken- en wiskundeonderwijs.

In de bijlage bijvoorbeeld het legitimatierapport bij de kennisbases voor de PABO. Ik citeer Huub Philippens:

Opvallend dat de inhoudelijke deskundigen Nederlands wel deugen (bv Gert Rijlaarsdam), maar bij wiskunde een eenzijdige keuze wordt gemaakt: het conflict met Jan van de Craats en Henk Tijms wel wordt genoemd, maar dat men toch bij een eenzijdige keuze bleef. Degenen die wel mochten meedoen, beleden hun geloof in de competenties. Misschien dat mede daarom ook de voorkeur naar hen toeging. Van Streun wil ook al verbinding maken met de ‘leefwereld van het kind’.

Meer daarover is te lezen hier:

De HBO kennisbasisfraude, maar wel 1040

De problematiek is niet los te zien van de grip die het FI heeft op het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren:

Reactie bestuur NVvW op rekentoetsproblematiek

Richtinggevend is naar ik vrees:

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/what-mathematics-important-future-work

Maar om nog even terug te komen op de petitie, de discussie over het verwoesten van de vakinhoud in Nederland moet natuurlijk niet vertroebeld worden door het importeren van de Amerikaanse discussie. Republicans is overigens een liedje zonder tekst op de LP Guitar van Frank Zappa (not for children or republicans).

Excuuuse me www.youtube.com/watch?v=2Z34QTvem5E ?

Volg deze draad xxxx:

www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1872005&type=member&item=191116541&commentID=107251937&report%2Esuccess=8ULbKyXO6NDvmoK7o030UNOYGZKrvdhBhypZ_w8EpQrrQI-BBjkmxwkEOwBjLE28YyDIxcyEO7_TA_giuRN#commentID_107251937

Voor liefhebbers van het kwisgebeuren:

Alle 13 goed? Doe de CBE Academica quiz!

54 Reacties

 1. Jaren terug heb ik een boek

  Jaren terug heb ik een boek van Jo Boaler gelezen. Dat was het book over `Amber Hill' en `Phoenix Park'.

   

  De school `Phoenix Park' is wat we een Het Nieuwe Leren school zouden noemen en `Amber Hill' is een traditionele school. De eindexamenresultaten van beide scholen waren heel erg laag (Boaler koos `Phoenix Park als object van haar studie en koos `Amber Hill' als controle school gebaseerd op het feit dat de eindexamenresultaten van `Amber Hill' ongeveer gelijk waren aan die van `Phoenix Park'). Aan het eind van de 3 jarige studie waren de resulaten voor beide scholen nog steeds heel laag (deze eindexamenresultaten staan in een tabel in het boek; je moet iets van het Engelse systeem weten om in te zien hoe uitermate slecht deze cijfers zijn). Boaler doet echter een hoop om maar te kunnen concluderen dat `Phoenix Park' betere resultaten heeft dan `Amber Hill. Er is echter geen statistische analyse, en het valt op basis van deze eindexamenresulaten echt niet vol te houden dat `Phoenix Park' betere resultaten heeft dan `Amber Hill.

   

  Het meest interessante feit is echter dat bij aanvang van het project er sprake van was dat `Phoenix Park' een alternatief eindexamen zou mogen afnemen dat mede vormgegeven zou worden door Boaler. De overheid heeft zich gedurende het project echter bedacht en heeft dit alternatieve eindexamen afgeschoten. Boaler is hier in het boek heel erg boos over.

   

  In Engeland zijn er verschillende "exam boards" en dus zowieso verschillende, maar "equivalente" eindexamens. Dus als `Phoenix Park' en `Amber Hill' verschillende eindexamens hadden afgenomen dan was dat in de Engelse context niet zo vreemd geweest. Ik vroeg mij toenertijd al af of Boaler ons geinformeerd zou hebben over het feit dat `Phoenix Park' een speciaal -mede door haar gemaakt- eindexamen af zou hebben genomen als het project door was gegaan zoals gepland. Op die manier had Boaler `natuurlijk' wel data kunnen verzamelen dat zou `aantonen' dat `Phoenix Park' beter zou zijn dan `Amber Hill'.

   

  Boaler is er al sinds de start van haar carriere volledig van overtuigd dat Het Nieuwe Leren beter is, dat blijkt uit al haar publicaties. Het risico op oogkleppen is dan wel heel groot. Dat ze haar data verzonnen heeft lijkt mij onwaarschijnlijk, maar er lijkt mij een heel groot risico dat ze bepaalde niet welvallige data weggelaten heeft: het `Phoenix Park' en `Amber Hill' boek geeft alle aanleiding toe.

 2. Jeugdsentiment

  Leuk dat je het VOR Promovendi Overleg (VPO) nog even uitlicht. Ik mag me er op beroemen dat samen met Wilfried Admiraal, Cornelie Ooms en Gonny Schellings te hebben opgericht, in het najaar van 1991, en er de eerste voorzitter van geweest te zijn. Dat was wel nog in de tijd van knippen en plakken en stencilen. We konden aanvankelijk nog niet eens e-mailen, meen ik me te herinneren. Het eerste jaar besteedden we aan een inventaris van wie waar wat deed in welk project (want tot op dat moment zat ieder op een eigen eilandje) en het tweede jaar aan het reviewen van cursussen die er voor onderwijsaio's gegeven werden. Mooie tijd. Ongetwijfeld gaat het er momenteel een stuk professioneler aan toe bij het VPO, maar de opwinding van zo'n opstartfase heeft ook wat.

   

 3. Mooi, ik ben inmiddels
  Mooi, ik ben inmiddels toegelaten dus er niets beslotens aan die club en ik kan meelezen. Interessante bijdragen van Wilbrink, zoals gebruikelijk. Het zou interessant zijn om op die linkedin pagina een discussie te starten over wat er bij rekenen nu zo anders is dan bij de andere vakken. Zie bijvoorbeeld

  www.beteronderwijsnederland.nl/forum/gezakt-voor-de-rekentoets-met-reken-beter

  In veel materiaal uit de realistische rekenkerk komen grove fouten voor. Het systematisch ontkennen van die fouten, het negeren van inhoudelijke kritiek daarop, het wegmoffelen van die kritiek, het zijn voorbeelden van een praktijk die zo langzamerhand maar eens benoemd moet worden met wat het de facto is:

  organised educational crime

  Iedereen die zijn mond opentrekt wordt verketterd, blonde greet en erger, zo heb ik van de week weer mogen merken.

 4. Bedankt Joost,

  Bedankt Joost,

  Nu heb ik weer uren "verspild" aan het lezen van de Math Wars artikelen. Ik werd er verdrietig van.

  Zelfde gedonder als met zogenaamde klimaatwetenschappers die statistiek mishandelen en hun studies publiceren met oncontroleerbare data, en peer reviewed tijdschriften die daar mee akkoord gaan. 

  Boaler schreef in een reactie op het artikel in Inside Higher Ed, ruim een maand geleden:

  But I will write my detailed response today and post it to my site

  Dat was kennelijk iets te optimistisch van haar. Doet me denken aan een halfgepubliceerd klimaatalarmistisch artikel van Karoly, Neukom en Gergis, afgelopen zomer. Er bleek een probleem mee te zijn; de auteurs kondigden aan dat ze het snel zouden herstellen, maar stilletjes en stiekempjes is het artikel teruggetrokken

  Trouwens speelt in de zaak van Boaler een giftige beschuldiging van racisme. Sommige educationalists vinden dat het onderwijs voor ethnische groepen anders moet; als er racisten zijn, zijn zij het. Bishop stelt het aan de kaak, maar komt dan onder vuur van de rasmisbruikers. Toch een beetje tegenwind viap Mathforum:

  It is really, really subtle but this left-leaning Pittsburgh columnist was able to see through the BS. I don't expect as much of you, of course, but just in case I was commissioned to participate in an assessment of the Pittsburgh Public Schools and was already there in Pittsburgh studying some schools we had isolated and ready to testify before the Board. Some left-leaning, ed school idiocy consumers were doing their best to send me home without testifying and somebody passed along this bit of (already then) ancient history to be circulated surreptitiously. Tony Norman stifled that effort rather nicely.
  Lees hier het stuk van Tony Norman.

  Ik zag op mijn speurtocht dat Australische wiskundigen de strijd hebben opgegeven, op een enkeling na:

  Marty Ross is a mathematical nomad. His hobby is smashing calculators with a hammer

  Overigens: Boaler's coauteur was ene Staples. Dat zal toch geen familie zijn van Diederik?

 5. Dat vind ik steeds weer zo

  Dat vind ik steeds weer zo bijzonder opmerkelijk: de Nederlandse BON-kwesties blijken in heel het westen te spelen. Die hippie-cultuur blijkt op wereldschaal zijn invloed te hebben gehad (voor mij blijft dat vernieuwen een uiting van die vrijheid-blijheid-filosofie die de hippies propageerden), en dan vooral in wat men noemt de westerse landen (waar Australie ook onder valt).

  Azie scheen minder gevoelig voor die roes: daar is men kennelijk nog niet besmet geraakt door het hippie-virus. Vandaar wellicht dat Azie zo hoog scoort op de onderwijsprestatielijsten.

 6. Ik loop in een Obama T-shirt

  Ik loop in een Obama T-shirt rond en heb niet zoveel met republikeinen. Wat ik de Nederlandse heren en dames in het circuit kwalijk neem is dat ze de vakinhoud verkwanseld hebben. Wat me dan ook nog stoort is dat de absurde Amerikaanse discussie hier geimporteerd wordt, en dat je daar dan weer de namen bij ziet staan van hoofdrolspelers bij die verwoesting. Ik heb me niet verdiept in wat Jo gedaan zou hebben, en dat ga ik ook niet doen. Wel hoop ik antwoord van haar te krijgen op wat vragen over breuken en zo. Het is wel opmerkelijk hoe een discussie over vakinhoud vertroebeld kan worden door politieke waanzin. Ik houd me daar graag buiten.

 7. Vandaag kwam het eindrapport

  Vandaag kwam het eindrapport van de commissie Levelt over de zaak Stapel uit. Zie in de NRC (hier, hier en hier).

   

  Een aantal conclusies van de commissie (overgenomen uit de NRC):

  “De collega’s van Stapel hadden kritischer mogen zijn. Voorzitter Pim Levelt gaf een paar voorbeelden van de in totaal 55 fraudegevallen van Stapel: een niet welgevallig onderzoeksresultaat werd weggemoffeld, een resultaat waarbij een nihil effect werd gemeten werd niet gemeld enzovoort.''

  “Zijn publicaties telden wel vele co-auteurs, maar liefst zeventig, die ook geen onraad roken. De artikelen doorliepen bovendien het hele proces van reviewing, waarbij door eindredacteuren en reviewers soms zelfs werd geadviseerd om bepaalde resultaten weg te laten als die een betoog niet ondersteunden.''

  “Sociaal psychologen moeten een grondig onderzoek instellen naar onzorgvuldige wetenschapsbeoefening in hun vakgebied. De ‘sloppy science’ is hier zo wijdverbreid dat de fraude en het geknoei van hun collega Diederik Stapel jaren lang onopgemerkt bleven.''

  “Belangrijker dan de fraude van Stapel is echter dat in de wetenschappelijke wereld niemand aan de bel heeft getrokken over rare dingen in Stapels publicaties. Het hele systeem, van laag naar hoog, heeft gefaald. Dat is onze schokkende conclusie.''

  “Bij het onderzoeken van de 137 publicaties van Stapel stuitten de commissies behalve op fraude ook op minder ernstige vormen van wangedrag. “Slodderwetenschap” noemt Levelt dat: “Zoals onderzoeksmethoden waarbij je proefpersonen of condities die je hypothese niet ondersteunen, weglaat.” Hij voegt eraan toe: “In zo’n enigszins corrupte onderzoekswereld merk je niet op dat zo systematisch slodderwetenschap werd bedreven in die artikelen.”

  Dan nu de link met Boaler, Bishop en Milgram. Vanuit de Mathematics Education Research Community lijkt er geen enkele kritiek geuit te zijn op de onderzoeken van Boaler. Terwijl dat toch echt alle kenmerken heeft van wat Levelt `slodderwetenschap' noemt. De Mathematics Education Research Community zou je dus ook een `corrupte onderzoekswereld' kunnen noemen. Bishop en Milgram wijzen de onvolkomenheden in het werk van Boaler aan. En wat doet de Mathematics Education Research Community nu via hun petitie geadresseerd aan Stanford University? Ze willen dat Stanford Milgram het zwijgen oplegt.

 8. Ik ben het zat
  Hieronder een mail aan mij uit het circuit. Ik heb alle namen door x-en vervangen. Dit vond ik in mijn mailbox onder een vriendelijke aanhef:

  Om te beginnen: ik snap niet goed waarom je dit bericht aan deze groep(en) stuurt. Ik ken (de situatie van) Jo Boaler heel goed. Maar ik denk dat jij en xxx en de meeste geadresseerden absoluut niet op de hoogte zijn van dingen die buiten Nederland spelen. Jullie zijn naar mijn idee nogal ‘provinciaal’ bezig en denken van daaruit iets te kunnen zeggen over de ‘wereld’. Een slechte invulling (naar mijn mening) van het lokaal denken. ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ lijkt mij hier geen slecht advies. Dat Jeremy Kilpatrick math educators ‘all over the wordl’ oproept om de petitie te ondertekenen heeft uiteraard betrekking op de personen die al meer dan twee jaar weten dat er smerige spelletjes worden gespeeld in het door sommigen onder ons nog steeds hooggeachte Amerika.

  Ik ken Jo Boaler en Jeremy Kilpatrick persoonlijk. Beiden zijn in de internationale wiskundeonderwijswereld hoog gewaardeerd. Ik heb het dan over de wereldwijde organisatie van ‘math educators’ die zoeken naar optimale opleiding van alle leerlingen waar ook ter wereld in het (vak)gebied dat ‘wiskunde’ heet. Die organisatie is ICMI. Ik heb nog nooit jou of willekeurig iemand anders van jouw Nederlandse ‘geloofsgenoten’ bij enige ICME conferentie gezien. Dat zou je in ieder geval wat voorzichtig kunnen/moeten make over het vormne van een mening over een situatie die je absoluut niet kent. Vanuit onbekendheid een oordeel vellen is wat mij betrteft een doodzonde.

  Jo wordt in haar werk tegengewerkt (met name door het activeren van ouders; iets wat in Nederland gelukkig nog niet is doorgedrongen) door een paar ‘math war’ personen binnen haar eigen universiteit. Dat speelt al enkele jaren en ik was vanaf het begin op de hoogte daarvan. Ik heb dan ook direct de petitie die door Jeremy werd aangekondigd ondertekend. Vreemd genoeg noem je mij niet als ondertekenaar; alleen jouw persoonlijke vijanden in Nederland worden genoemd. Ik denk dat ik vanaf nu ook graag de titel van ‘persoonlijke vijand van Joost’ wil gaan dragen. Mag dat?

  Ik vind de activiteiten van de ‘math war’ people in Amerika (VS) in veel opzichten vergelijkbaar met de manier waarop jij, xxx xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx (als ‘onafhankelijk denker’) en wellicht nog vier andere personen menen een land/de wereld te kunnen inrichten volgens het model van een zeer agressief werkende, selecte, absolute minderheid van achterhoedevechters.

  Ontken de vooruitgang binnen deze snel ontwikkelende wereld van technologische hoogstandjes, ga terug naar de rustige jaren 50 waarin we nog gewoon met potlood (pen, of mag het ook een ballpoint zijn in plaats van een kroontjespen?) en papier braaf leerden onze rekenalgoritmen te etaleren. Dat is wat the ‘math war’ people in de VS voorstaan en ik zie heel duidelijke parallellen hier in Nederland bij personen zoals jij, xxx, xxx, xxxx xxxxxxxxxxx en nog een of twee personen. Wanneer gaan jullie eens beseffen dat je daarmee de overgrote meerderheid van (naar ik hoop door jullie ook geaccepteerde?) volwaardige burgers van Nederland en de rest van de wereld niet dient? Of ligt de waarheid bij de kleine elite van andersdenkenden die het lef hebben om de grote massa voor te schrijven hoe de ideale wereld er moet uitzien?

  Probeer dan alsjeblieft maar eerst het systeem van democratie om te buigen naar een dictatoriaal systeem zoals dat van Hitler en andere ‘grootheden’ in de geschiedenis. En schiet iedereen af (wat naar mijn mening al door jullie wordt beoogd) die niet in jullie ‘narrow-minded’ wereldje past. ‘The Wall’ van Pink Floyd beschrijft op een indringende manier waar dat toe kan leiden. Een waar schrikbeeld.
  Dood aan de terroristen!!!
  Willen jullie dat?
  Nee toch?

  Buiten de VS en nederland zijn dergelijke conflicten niet aan de orde. Ik vind dat het tijd wordt om deze onzinnige welles-nietes conflicten te stoppen.

  Als daartoe geen bereidheid bestaat (luisteren naar argumenten van een zeer grote groep anders-dan-jij-denkende mensen), dan is welke discussie dan ook gedoemd te mislukken.

  Het zou goed zijn als jij (Joost) of xxx of xxx eens een ICME-conferentie gaan bijwonen om de sfeer te proeven van wat er internationaal speelt op het gebied van betekenisvol (daar komt die besmette term, in jouw ogen, weer) wiskundeonderwijs voor alle leerlingen. Wellicht krijg je dan eindelijk begrip voor de strijd tegen de armoede van alleen maar puur formeel reken/wiskundeonderwijs waar (bijna) niemand gelukkiger van wordt als het gaat om het inrichten van een fatsoenlijk leven in een complexe wereld.

  Groet (maar zeker niet van harte),
  xxxx xxx xxx xxxxx

  • Godwin lives

   Grappig, Godwin komt ook op het BON-forum voor. Wat een sneue manier van argumenteren.

   • Belangrijker is de

    Belangrijker is de geformuleerde visie op (tegen) reken- en wiskundeonderwijs.

  • Uit het slot van de mail

   Uit het slot van de mail blijkt dat er een ideologie zit achter de gewenste veranderingen in het reken/wiskunde-onderwijs o.a. . Een ideologie die kennelijk tamelijk agressief wordt verspreid. Niet de basiskennis waarmee leerlingen werkeljjk verder kunnen studeren staat centraal, maar een 'leren-te-eren'-concept naast een ideologie van sociale insluiting. Frank Furedi laat dit goed zien in zijn boek 'De terugkeer van het gezag'.

   Klein citaat: "Richard Layard, waarschijnlijk de invloedrijkste figuur binnen de gelukscampgane, schrijft dat wat "wij nodig hebben is een revolutie in het onderwijs om de geheimen van het gelukkife leven en de gelukkige samenleving tot een kerndoel van onze scholen te maken". Al die vernieuwingen die zich van vakkennis en theorie willen ontdoen om zich vervolgens met het programmeren van de emoties van kinderen bezig te houden, staan in zo'n dienst.

   We moeten weten voor welke ideologische karretjes leerkrachten worden gespannen.

    

 9. Ik gebruikte de term
  Ik gebruikte de term “organized educational crime” niet zo maar, zoals hierboven ook toegelicht. Nogmaals, dat was de header, de rest was copy/paste. Onderstaande mail was niet rechtstreeks aan mij gericht. Evident is hoe zaken die niets met elkaar te maken hebben in verband worden gebracht en tot onzinnig reken- en wiskundeonderwijs leiden.

  Beste xxx (en het kleine clubje door jou ge-cc-den)

  Om bij het laatste te beginnen: Dat neem ik zeker terug en ik zal dat later ook aan de hele groep die aan de mail van Joost hing laten weten. De koppeling aan totalitaire systemen zoals beoogd door Hitler was een aantal stappen te ver. Maar ik was ook nogal geirriteerd door de titel ‘organized educational crime’ van Joost. Dat zet mijn haren overeind. Pure provocatie die bij mij (als ik denk te gaan slapen na een tamelijk intensieve dag) mij de slaap ontneemt.

  Verder was het zeker niet handig om jou, samen met xxx en Joost te noemen als personen die zich eens zouden moeten bewegen in het ICMI-circuit om een beeld te krijgen/vormen van wat er zoal speelt in de wereld als het gaat om wiskundeonderwijs. Het verwijzen van Joost naar jouw blogs (die ik overigens niet heb gelezen) over de affaire Jo Boaler maakten mij echt kwaad. Vandaar mijn reactie.

  In jouw reactie hieronder zie ik echter wel dat je bijna niet op de hoogte bent van wat er concreet speelt in het globale spel. Ik ben wel stevig ingevoerd (met heel veel contacten wereldwijd) en reageer daarom op een paar punten die je noemt.

  ICMI is de wereldomvattende club van math educators (president nu Bill Barton, Nieuwzeeland en secretaris Jaime Carvalho e Silva, Portugal) die actief in de gaten houden wat er in de hele wereld gebeurt op het gebied van wiskundeonderwijs. Een van de belangrijke dingen die zij aansturen zijn de vier-jaarlijkse ICME conferenties waarbij ICME 10 (2004 in Denemarken) wellicht niet meer bereikbaar is, maar ICME 11 (Mexico, 2008) en heel recent ICME 12 (Cambodja, zomer 2012) zeker doorzoekbaar zijn op aanwezigen en presentaties. ICME 2016 is in Hamburg, dus erg gemakkelijk bezoekbaar vanuit Nederland.
  Daarnaast zijn er zes subgroepen (permanent study groups) die conferenties verzorgen, waaronder de door jou gevonden History club. Maar dat is maar een klein clubje vergeleken met PME (Psychology of Math Education), ICTMA (Modelling and Applications of math), CIEAEM (een Europese club van math educators, met jaarlijkse conferenties) en nog twee meer die ik niet voldoende ken.
  ICTMA en ICME lijken uitermate interessante ontmoetingsplaatsen voor met name Joost om beter te leren invoelen welke problemen wiskundeonderwijs met zich meebrengt als je de lokale problemen (cultuur, derde-wereld-land of niet, curriculum) leert kennen. Bij mij brengt het in ieder geval het gevoel dat wij, gegeven onze welvaartsstaat, het nog niet zo slecht hebben. Overigens, PME lijkt mij voor jou (xxx) wellicht een happening die het bezoeken waard is. De volgende conferentie is in Kiel (Duitsland) vanaf 28 juli 2013 zie: www.pme2013.de/en

  Tot zover nu.

  Groet,
  xxxx

  • Als het globale spel

   Als het globale spel 'socialisme' wil (ik noem maar een willekeurig voorbeeld hoor, een voorbeel van internationalisme) dan schijnen we 'provinciaal' te zijn als we niet willen volgen??

   Laten we dan maar wijzen op het internationalisme van de kritiek op de onderwijsvernieuwingen, want die bestaat ook! Wat een ongelooflijk zwak argument is dat toch,  dat men wereldwijd zich bezighoudt met die vernieuwingen. Doet Azie ook mee? Maar Azie is toch een voorbeeld van succes??

    

  • De ‘psychologie’ van de

   De 'psychologie' van de wiskunde zegt eigenlijk alles al. Het gaat om psychologie. Niet het vak sec, maar de achterliggende psychologoie schijnt de wereld vooruit te helpen.

   Nu heb ik liever een a-psychologische klungel aan het werk als mijn verwarming moet worden gerepareerd (die echter wel kundig is),  dan iemand die alles weet van psychologie en de eisen daaromtrent en intussen zeer vaardig mij zijn gebreken weet te verkopen…

   Furedi ziet het goed: alle concentratie ligt bij zulke lieden op de psychologie en de gevoelens en de voorwaarden die zouden leiden tot een beter leren. Maar terwijl zulke hemelbestormers de psychologie verkennen en ontleden in de misleidende verwachting dat zulke kennis bijna vanzelf gaat leiden tot gemakkelijke kennisvergaring en verwerving, blijkt dat de horizon van de kennis helemaal uit het zicht verdwijnt!

   Ouders worden misleid: al die psychologie zou voorwaarde zijn om tot betere prestaties te komen.

   Maar intussen zijn de gewenste prestaties helemaal verdwenen achter een zeer verre horizondie nooit bereikt gaat worden. En babbelen en babbelen ze maar over psychologie…

   Maar volgens mij gaat het gewoon over rekenen en de beheersing daarvan. We leiden kinderen niet op voor het kunnen behangen van hun kamers. We leiden hen op tot verdere studie.

    

 10. Overigens was dit het begin

  Overigens was dit het begin van de blog:

   

  When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution

  Onder bovenstaande titel onthulde Prof.dr. Jo Boaler (hoogleraar Mathematics Education aan Stanford University) hoe zij in de afgelopen 14 jaar stelselmatig en ongefundeerd werd aangevallen door twee wiskundigen. Haar resultaten werden in twijfel getrokken, de anonimiteit van de onderzoeksscholen werd geschonden en haar benoeming tot hoogleraar werd tegengewerkt. Het is een nieuwe casus uit de Californische Math Wars. Zie:www.stanford.edu/~joboaler/
  Hier een link naar het artikel waarover zij het heeft:
  math.stanford.edu/pub/papers/milgram/combined-evaluationsversion3.pdf

  Naar aanleiding van Boaler’s bericht begonnen Jeremy Kilpatrick (University of Georgia. USA), Stephen Lerman (London South Bank University) en Robyn Jorgensen (Griffith University, Austr) een petitie. Zij schreven o.a.: ”Jo Boaler shared a disturbing story of the unrelenting and unfair attacks she has been subjected to from a few individuals in the "mathematically correct" community. In bravely sharing this story, she made it evident that there have been serious breaches of academic rules (keeping sources of data private) and of ethical behavior (harassment and vindictive personal attacks on Jo Boaler). In threatening her academic freedom—i.e., her freedom to conduct research without harassment—and in insisting on posting in a public space an article that breaks confidentiality and is inaccurate, these actions also threaten our fundamental values. Jo Boaler is a valued and respected member of our community, and we should not stand by and see such activity without lodging a protest. Furthermore, we see the attacks on the work of Professor Boaler as an attack on the work of the whole mathematics education community toward the improvement of the teaching and learning of mathematics, and lack of action on the part of Stanford University continues to harm our community and our work.” 
  De petitie is hier te vinden:
  www.change.org/petitions/the-community-of-mathematics-educators-join-in-defending-fundamental-values

   

  De stijl die de schrijver hier kiest laat geen twijfel over haar positie. Vrij snel blijkt dat er weinig hard bewijs is voor het stalken, een uitdrukking die door sommigen nogal makkelijk gebruikt wordt.

   

  Het eerste weerwoord is consistent met de stijl aan het begin:

   

  Fijn dat je zoveel aandacht trekt voor dit gebeuren. Een wiskundige die vanuit de wandelgangen van Stanford getuige was van wat er zich afspreelde, schreef het volgende verhaal: 
  t.co/iClLMSRd

  Feit is, dat Boaler aan Stanford is HER-benoemd.

   

  Affijn, lees het allemaal zelf maar.

   

   

   

 11. Pauline, die getuige, zelf

  Pauline, die getuige, zelf wiskundige, begint haar verhaal met:

  "I was a postdoc in the Stanford math department for five years, from 1998 to 2003. I had a very pleasant time there, and had many pleasant interactions with my fellow department members; I’m glad that I ultimately left academia, but that’s purely because of me being a misfit.

  Part of that being a misfit is that I didn’t spend nearly as much time as I should have actually doing math."

  Het is een lang verhaal, en je wordt er niet vrolijk van. Verderop lezen we:

  "My take on this, on the other hand, was that the algorithms approach had been ruling the scene since basically forever, and it had a remarkable capacity for producing people who are actually traumatized by mathematics."

  Als wiskunde niks voor je is dan heeft het weinig zin om je er mee bezig te houden. Ik kan ook niet dansen bijvoorbeeld. Voor het merendeel van de betavakken heb je nu eenmaal wiskunde nodig. Zonder wiskunde kan het immers niet. Dan heeft het weinig zin om die wiskunde te vervangen door een soort quasi-wiskunde, zoals dat in Nederland bij Wiskunde A gebeurd is, een vak dat als enig doel het halen van het eindexamen Wiskunde A heeft. Dan zijn de kinderen inmiddels 6 jaar verder sinds groep 8. In groep 8 was het hoogste rekenniveau het uitrekenen van het aantal liter in een krat met 24 flesjes van 1/3 liter. Op het eindexamen Wiskunde A gaat het vooral om rekenmachinevaardigheid. Een rekenmachine die na school niet meer gebruikt wordt.

  Het grote misverstand is, en dat werd me pas deze week duidelijk, is dat het niet toegankelijk zijn van wiskunde als een soort sociaal onrecht gepresenteerd wordt, en dat die wiskunde daarom toegankelijk gemaakt moet worden voor iedereen. Als dat niet lukt, dan deugt de wiskunde niet, en vervangen we de wiskunde door iets anders. Denkactiviteiten en gecijferdheid zijn de pseudowetenschapsgebieden die daar dan ineens belangrijk voor zijn.

  Onlangs gaf Jan van de Craats een helder verhaal op de VU. Je vindt het via

  www.beteronderwijsnederland.nl/forum/de-wiskundevakdidactkliek

  Kliek? Klinkt niet aardig. Hoeft ook niet. Het kliekgetal is een begrip in de theorie van de sociale netwerken: the clique number.

 12.  

   

  Pauline, die getuige, zelf wiskundige, begint haar verhaal met:

  "I was a postdoc in the Stanford math department for five years, from 1998 to 2003. I had a very pleasant time there, and had many pleasant interactions with my fellow department members; I’m glad that I ultimately left academia, but that’s purely because of me being a misfit.Part of that being a misfit is that I didn’t spend nearly as much time as I should have actually doing math."

  Het is een lang verhaal, en je wordt er niet vrolijk van. Verderop lezen we:

  "My take on this, on the other hand, was that the algorithms approach had been ruling the scene since basically forever, and it had a remarkable capacity for producing people who are actually traumatized by mathematics."

  Als wiskunde niks voor je is dan heeft het weinig zin om je er mee bezig te houden. Ik kan ook niet dansen bijvoorbeeld. Voor het merendeel van de betavakken heb je nu eenmaal wiskunde nodig. Zonder wiskunde kan het immers niet. Dan heeft het weinig zin om die wiskunde te vervangen door een soort quasi-wiskunde, zoals dat in Nederland bij Wiskunde A gebeurd is, een vak dat als enig doel het halen van het eindexamen Wiskunde A heeft. Dan zijn de kinderen inmiddels 6 jaar verder sinds groep 8. In groep 8 was het hoogste rekenniveau het uitrekenen van het aantal liter in een krat met 24 flesjes van 1/3 liter.

  Op het eindexamen Wiskunde A gaat het vooral om rekenmachinevaardigheid. Een rekenmachine die na school niet meer gebruikt wordt.Het grote misverstand is, en dat werd me pas deze week duidelijk, is dat het niet toegankelijk zijn van wiskunde als een soort sociaal onrecht gepresenteerd wordt, en dat die wiskunde daarom toegankelijk gemaakt moet worden voor iedereen. Als dat niet lukt, dan deugt de wiskunde niet, en vervangen we de wiskunde door iets anders. Denkactiviteiten en gecijferdheid zijn de pseudowetenschapsgebieden die daar dan ineens belangrijk voor zijn.

  Onlangs gaf Jan van de Craats een helder verhaal op de VU. U vindt het via

  www.beteronderwijsnederland.nl/forum/de-wiskundevakdidactkliek

  Kliek? Klinkt niet aardig. Hoeft ook niet. Het kliekgetal is een begrip in de theorie van de sociale netwerken: the clique number.

 13. Ook op Twitter is er een

  Ook op Twitter is er een discussie over Boaler versus Bishop+Milgram. Zie onder andere hier. De openingspost is een link naar een blog met kritiek op het werk van Boaler. De reactie van Boaler is:

  Who to believe? the British Research Association that gave the work an award for rigor or this random blogger??

  Waarop degene de link gaf schrijft:

  Having read some of your research, I'd say the blogger.

  En dan de reactie van Boaler:

  That tells me a lot about your intellect and your sanity. No more communication with you, ever. Bye.

  Boaler komt weer eens niet verder dan een autoriteitsargument.

 14. De blogger is https://twitter

  De blogger is twitter.com/oldandrewuk

  Een leraar zo te zien. De reactie van Boaler is ronduit onbeschoft.

  De reactie van de leraar is open en eerlijk, daartoe ook uitgelokt door Boaler zelf. 

 15. Correctie Joost, de

  Correctie Joost, de twitteraar die de link geeft is "oldandrewuk", de blogger waar hij naar verwees is "Ed_Realist", ook leraar overigens (preciezer: lerares).

 16. Dankje Mark.

  Dankje Mark.

  Ik ben eerlijk gezegd nogal geschokt door de reactie van Boaler. Je hoopt elke keer weer dat er wel een gesprek mogelijk is, maar dit past helaas weer helemaal in traditie van Marja van den Heuvel-Panhuizen:

   

   

  Joost Hulshof,
   
  Ik heb bij nader inzien, doordat ik kennis heb genomen van je website, Marc van Zanten geadviseerd de uitnodiging voor de Panamaconferentie in te trekken. De Panamaconferentie is geen podium voor mensen die de regels van goed fatsoen met voeten treden.
   
  Marja van den Heuvel-Panhuizen
   

  Na mijn mail destijds aan de projectleider van de kennisbasis rekenen voor de PABO:

   

   

  Beste Marc,
   
  Ik denk dat het tijd is om de volgende stap te maken. Vorige week heb ik het TAL breukenboekje gekregen.
  Er is veel over dit boekje te zeggen. Ik zal wat opschrijven. Ik stel voor dat ik op een van jullie conferenties hier wat over kom vertellen. In het NAW constateerde Prof Marja vdH-P dat "wij" ons gezicht daar nooit laten zien. Ik vat dat
  maar op als uitnodiging. Een eerdere mail aan Anneke Noteboom met dit voorstel is nooit beantwoord.
   
  Hartelijke groet, Joost
   
  Zie ook
   
   
   
  Maar goed, die PANAMA conferenties zijn inmiddels ook een aflopende zaak. 
   
   
  Laatste nieuws op het transfer front:
   
  de voorzitter van de Wiskunde B commissie bij CvE gaat naar CITO

   

   

 17. Lay-out van laatste post is

  Lay-out van laatste post is weer niet goed. Welke 21st century skills mis ik hier toch steeds? Het TAL breukenboekje was trouwens niet van Marja maar van Koeno. Pas nadat Marja de kritiek op haar eigen werk zag werd de uitnodiging ingetrokken. Alles is altijd persoonlijk op het FI. Met Koeno was een gesprek nog wel mogelijk.

 18. Jo Boaler gaat niet in op de

  Jo Boaler gaat niet in op de inhoudelijke kritiek van Bishop en Milgram. Als reden daarvoor lijkt ze vooral het volgende te geven (copy en paste van haar website):

  In 2006 Milgram claimed that I had engaged in scientific misconduct. This is an allegation that could have destroyed my career had it been substantiated. Stanford formed a committee to assess Milgram’s allegations. After reviewing all of my NSF research data, Stanford found that Milgram’s allegations of scientific misconduct were unfounded and terminated the investigation.

  Ohio State University (OSU) deed ook zo een onderzoek naar 1 van haar hoogleraren (Elton). Die commissie zei ook dat er geen sprake was van "scientific misconduct". Het vervolg was echter het volgende (zie hier):

  After Elton was cleared by the pharmacy department’s first investigation, Dahlberg [director of the federal office’s investigative oversight division (ORI)] asked that anyone who had a personal or working relationship with Elton be removed from the panel investigating the matter.The letter also requested that OSU officials ensure that the committee had members with expertise in reading Western blots, a lab technique used to detect proteins that Elton had reportedly falsified.The university and ORI ultimately found that Elton had falsified data in the six journal articles, published between 2004 and 2010.

  Door een commissie van vrienden vrijgepleit worden zegt dus niet altijd alles….

 19. Scientific misconduct is iets

  Scientific misconduct is iets wat binnen de wetenschap plaatsvindt. Onder ondertekenaars van de Boaler petitie zie ik geen wetenschappers. Misconduct was het wel natuurlijk, dat is inmiddels welovertuigend aangetoond door Wilbrink in de linkedin discussie. Over Boaler zelf laat ik me maar liever niet uit. Maar een door Devlin geciteerde verhandeling van Boaler over welke meetkundige vorm er bij 216 hoort doet het ergste vrezen. De getallentheorie van  petitieondertekenaar Kees APS Hoogland die door hem als deelgebied van gecijferdheid verkocht wordt, net zo belangrijk als getaltheorie in de wiskunde,  heeft niets met wat voor science dan ook te maken. Opium voor (en niet van) het volk waar goed aan verdiend wordt.

 20. Inmiddels is er een nieuwe FI

  Inmiddels is er een nieuwe FI-directeur. Onduidelijk of OEC al op zijn agenda staat.

 21. Wat een ironie. Wilbrink spit

  Wat een ironie. Wilbrink spit wat in de geschiedenis op zoek naar de bronnen van het gedachtegoed (ik schrijf het maar zonder n) van wat hij progressivisme noemt. Herbert Spencer, sociaal Darwinisme etc. Na het lezen van 

  www.britannica.com/topic/social-Darwinism

  schrijft hij

  Deze abjecte ideeën leidden tot Spencer's val: niemand wilde ermee geassocieerd.

  Mag ik even gniffelen na wat Henk van der Kooij hierboven schreef over

  'grootheden' in de geschiedenis

  in relatie tot puur vakinhoudelijke kritiek op het reken- en wiskundeonderwijs zoals zijn FI dat vervormd heeft?

   

   

 22. Overigens, let op de rol van
  Overigens, let op de rol van het circuit rond de permanente garde dat overal nog aan de touwtjes trekt, inclusief de nu oudvoorzitter van de NVvW.

 23. I was absolutely right to

  I was absolutely right to publish this historic e-mail and I kept it pretty polite.

 24. @lonesomejoe

  @lonesomejoe

  "Het grote misverstand is, en dat werd me pas deze week duidelijk, dat het niet toegankelijk zijn van wiskunde als een soort sociaal onrecht gepresenteerd wordt, en dat die wiskunde daarom toegankelijk gemaakt moet worden voor iedereen. Als dat niet lukt, dan deugt de wiskunde niet, en vervangen we de wiskunde door iets anders."

   

  Kees Hoogland op zijn website 'gecijferdheid':

   

  Als grote groepen mensen het niet kunnen (snappen),

                        is het geen gecijferdheid.

   

  Daarom ook dat alle PvdA-onderwijsbewindslieden af wilden van de categoriale gymnasia: ze zijn niet voor iedereen toegankelijk.

  Boaler heeft een radicale oplossing voor dit probleem: maak de testen bij 'Reform Math' zodanig dat iedereen het kan halen. Je hoeft daarvoor alleen maar het niveau te verlagen en een aantal wiskunde-vragen te vervangen door pseudo-wiskunde-vragen.  

 25. Variatie op een thema van

  Variatie op een thema van Kees Hoogland

   

  Als grote groepen mensen quantummechanica niet kunnen (snappen)

  is het geen natuurkunde

 26. Hoogland zit nog steeds in

  Hoogland zit nog steeds in commissie onderwijs van Platform Wiskunde Nederland.

 27. Jo Boaler heeft een nieuw

  Jo Boaler heeft een nieuw boek uit: "mathematical mindsets". In de newsletter van de London Mathematical Society van Juli 2016 staat een nogal uitzonderlijke boekbespreking van dit boek. De auteur van de boekbespreking is wiskundige aan de (Britse) Open Universiteit en wiskundeleraar op een middelbare school. Hij citeert uit het boek:

  For the vast majority of children – about 95% –   any levels of school math are within their reach.

  Zijn commentaar:

  This is a remarkable statement. However, there is barely a trace of evidence presented. My experience, based on many years as a teacher, is that [it] is simply not true.

   

Reacties zijn gesloten.