No Image

Ideologische burchten

28 november 2007 redactie 6

Twee opvallende kenmerken van de Commissie Dijsselbloem zijn dat zij geen getuigen onder ede kan verhoren en dat zij niet moet onderzoeken waarom er zo veel slechte onderwijsvernieuwingen zijn ingevoerd maar waarom het met de invoering daarvan misgelopen is. Maar gelukkig kun je het laatste niet onderzoeken zonder dat het eerste ter sprake moet komen of op zijn minst zichtbaar wordt. Eén aspect van de invoeringen is de selectieve manier waarop veel onderwijsministers met de door hen verzamelde informatie zijn omgegaan als deze hen niet beviel. De bureaula in en die op slot.

No Image

Pleidooi voor vertragingstechniek

5 november 2007 redactie 11

In “Meester Staal moet niet te veel worden verheerlijkt”een krantenartikel door Emeritus Professor René Appel in “De Volkskrant” van 05-11-07 schrijft zij te willen dat de vóór en tegen-standers van “onderwijsvernieuwing” uit hun loopgraven komen en gaan overleggen. Zij vraagt nogal wat . De voorstanders van het nieuwe leren hebben het oude onderwijs volledig proberen op te ruimen en wilden nooit ruimte laten voor hun tegenstanders. Nu ze onder zwaar vuur liggen moet hen de mogelijkheid geboden worden om met hun tegenstanders te praten. Dat is geen fair voorstel.

No Image

Maakbare intelligentie

3 november 2007 redactie 6

Ton van Haperen heeft vandaag in “Het Onderwijsblad” een bruikbaar idee gelanceerd over het weer invoeren van een beloning per lesuur. Dat lijkt mij zeker een mogelijke hefboom om de grootste salarisstroom van de perifere medewerkers naar de leraren om te buigen. Maar er zijn veel mitsen en maren.

No Image

een kleine partij als voet tussen de regeringsdeur

31 oktober 2006 redactie 0

In november 1996 waren fractievoorzitters van de grote partijen het
roerend eens: “in de volgende kabinetsperiode zal niet op onderwijs
worden bezuinigd.” Ook nu weer worden verkiezingsbeloften gedaan.
Ondertussen trekt de nieuwe CDA-VVD-begroting vrijwel niets extra uit
voor onderwijs. Ondertussen bereidt Van Kemenade de zoveelste top-
down PvdA-”vernieuwing” van onderwijs voor. Tegen lerarentekort
stelde de CDA-minister voor om overtollige soldaten voor de klas te
zetten. Van de VVD mag Verdonk onderwijs gaan doen, opdat regels
belangrijker blijven dan mensen.

No Image

Realisme

30 oktober 2006 redactie 0

Zie deze reactie: Pedant, belerend en naief.

“Mooie onzin kun je schrijven.
Eerst je hoofd gebruiken en dan je mond zeg ik altijd tegen mijn leerlingen!
En met Pietje in een bootje geef je aan dat je er echt niets van snapt of je
niet in de methode hebt verdiept.
Schande dat je je slimme leerlingen zo te kort doet door geen toepasbaarheid
te bieden!”

(naam)

Als toetje schrijft meneer: “(Spreuk van de maand: “Vroeger was alles beter, dacht men vroeger.”)”

Het is natuurlijk altijd makkelijk om na te blaten wat een methode je voorschrijft en er verder geen eigen ideeën op na te houden. Niet nadenken, maar volgen.

No Image

Realistische wiskunde

6 oktober 2006 redactie 1

Bericht op de site van de Nederlandse vereniging van Wiskunde-leraren.

www.nvvw.nl/old/manifest2005.html

Misschien dat er eindelijk eens een beweging op gang gaat komen tegen het realistisch rekenen. Ik zag tot mijn vreugde dat meneer Keune van de RU Nijmegen in het comité van aanbeveling zit. Gaat u de methode Ratio misschien ook in een VMBO-t variant aanbieden?
Ik merk dat mijn leerlingen gedijen bij een stukje toegevoegde abstractie. Als ik de praatjes over Pietje die in een bootje zit even loslaat en een stapje erboven uit doe: (jongens hier gaat het eigenlijk over, dit is een poging om je een idee te geven wat dit nu met de praktijk te maken heeft) dan ontstaat er, nota bene in het VMBO, het gevoel: dit is nu echte wiskunde. Het doel van onderwijs is kinderen uittillen boven een zeker niveau, hun mogelijkheden aanspreken en ze bepaald niet debiliseren met kul-praat over Pietje in een bootje.

No Image

Meer salaris voor managementfuncties

28 september 2006 redactie 14

Vanmorgen in “De Limburger”:

Onderwijspersoneel, werkzaam als bijvoorbeeld leerlingcoordinator, komt sneller in aanmerking voor extra premies.
Deze managers bedenken achter de bureaus extra taken voor de leerkrachten. Voor heel veel administratieve handelingen zijn deze krachten immers al te duur. Het aantal handelingsplannen, die op verzoek van de coordinatoren gemaakt moeten worden,
stijgt meer en meer. De taakverzwaring ligt dus bij de man/vrouw voor de klas, maar de regering vindt blijkbaar dat extraatjes
naar de managers moeten gaan.
Wat vinden wij hiervan?

No Image

Hoffelijkheid en andere waarden

28 augustus 2006 redactie 1

Ouders willen meer aandacht voor normen en waarden, orde en discipline in het onderwijs. Dat staat in de Onderwijsmeter 2006, die Maria van der Hoeven net naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ouders storen zich gek aan het gebrek aan normen en waarden en brutaliteit van hun eigen kinderen. Ze klagen daarnaast over een gebrek aan motivatie. De brutale streetwisers bevinden zich vooral op het vmbo in de grote steden, maar in het hele land groeien de zorgen. Blijkbaar heeft de agenda voor normen en waarden nog niet veel effect gehad. Werk aan de winkel! Want de school zou dat moeten oplossen.